Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12r5 -- Työttömät työnhakijat eri ryhmissä, palveluissa olevat ja avoimet työpaikat kuukauden lopussa (1001), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 7724690 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  3. Tiedot: Työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.), Työttömät työnhakijat laskentapäivänä (lkm.), TK:n Työssäkäyntitilaston työvoima (lkm.), Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta (%), ..., Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana (lkm.) (23)


 2. 12t8 -- Työnhakijat työllisyyskoodin mukaan kk:n lopussa (1205), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 121610368 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Työllisyyskoodi: Yhteensä, Työllistetty, Työssä yleisillä työmarkk., Työtön, ..., Tuntematon (12)
  5. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Tiedot: Työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.), (1)


 3. 12t9 -- Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat maakunnittain kk:n lopussa (1206), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 23008366 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Työllisyyskoodin kesto: Yhteensä, Alle viikon, 1-2 viikkoa, 3-4 viikkoa, ..., Tuntematon (16)
  5. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Tiedot: Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.), Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden työnhaun keskim. Kesto (vk), Ulkomaalaiset pitkäaikaistyöttömät (lkm.), (3)


 4. 12ta -- Työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan kk:n lopussa (1207), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 153718657 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Työllisyyskoodin kesto: Yhteensä, Alle viikon, 1-2 viikkoa, 3-4 viikkoa, ..., Tuntematon (16)
  5. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Tiedot: Työttömät työnhakijat laskentapäivänä (lkm.), Työttömien työnhakijoiden työnhaun keskim. Kesto (vk), Pitkäaikaistyöttömät (lkm.), (3)


 5. 12tb -- Ulkomaalaiset työnhakijat ammattiryhmän mukaan maakunnittain kk:n lopussa (1208), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 132229502 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Työmarkkina-asema: Yhteensä, Työssä olevat, Työttömät työnhakijat, Työvoiman ulkopuolella, ..., Tuntematon (6)
  5. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  6. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Tiedot: Ulkomaalaisia työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.), (1)


 6. 12tc -- Ulkomaalaiset työnhakijat koulutuksen mukaan maakunnittain kk:n lopussa (1209), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 134600245 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  3. Työmarkkina-asema: Yhteensä, Työssä olevat, Työttömät työnhakijat, Työvoiman ulkopuolella, ..., Tuntematon (6)
  4. Koulutus: SSS Yhteensä, 0011 ESIOPETUS, 1011 KANSAKOULU, 1019 MUU YLEISSIV. KOUL., AL. PERUSASTE, ..., 9999 MUU KOULUTUS, ASTE TUNTEMATON (522)
  5. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Tiedot: Ulkomaalaisia työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.), (1)


 7. 12td -- Työnhakijat koulutuksen mukaan maakunnittain kk:n lopussa (1220), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 90109838 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  3. Koulutus: SSS Yhteensä, 001101 Peruskoulun esiopetus, 001102 Päiväkodin esiopetus, 101151 Kansakoulu, ..., 999999 Muu koulutus, aste tuntematon (2196)
  4. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Tiedot: Työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.), (1)


 8. 12te -- Työnhakijat koulutusasteen ja työmarkkina-aseman mukaan kk:n lopussa (1221), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 202985099 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Työmarkkina-asema: Yhteensä, Työssä olevat, Työttömät työnhakijat, Työvoiman ulkopuolella, ..., Tuntematon (6)
  5. Koulutusaste: Yhteensä, Alempi perusaste, Ylempi perusaste, Toinen aste, ..., Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (10)
  6. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Tiedot: Työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.), (1)


 9. 12tf -- Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kk:n lopussa (1260), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1281659 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  3. Tiedot: Työttömät työnhakijat laskentapäivänä (lkm.), TK:n Työssäkäyntitilaston työvoima (lkm.), Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta (%), (3)


 10. 12tg -- Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta kk:n lopussa (1261), 2009M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 954269 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Kuukausi: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2023M10 (178)
  3. Tiedot: Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.), TK:n Työssäkäyntitilaston ulkomainen työvoima (lkm.), Ulkomaisten työttömien työnhakijoiden %-osuus ulkomaalaisesta työvoimasta (%), (3)


 11. 12th -- Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta kk:n lopussa (1263), 2013M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 712690 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Kuukausi: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2023M10 (130)
  3. Tiedot: Alle 25-v. työttömät työnhakijat (lkm.), TK:n Työssäkäyntitilaston alle 25-vuotiaiden työvoima (lkm.), Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden %-osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta (%), (3)


 12. 12ti -- Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmän mukaan kk:n lopussa (1270), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 200898306 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1111 Lainsäätäjät, 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet, 1114 Järjestöjen johtajat, ..., X999 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (433)
  3. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  4. Tiedot: Työttömät työnhakijat laskentapäivänä (lkm.), Avoimet työpaikat kuukauden laskentapäivänä (lkm.), (2)


 13. 12tj -- Työttömät, kokoaikaisesti lomautetut ja lyhennetyllä työviikolla olevat ammattiryhmän mukaan kk:n lopussa (1271), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 285642159 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1111 Lainsäätäjät, 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet, 1114 Järjestöjen johtajat, ..., X999 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (433)
  3. Työllisyyskoodi: Työtön, Lomautettu, Lyhennetyllä työvkolla, (3)
  4. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Tiedot: Työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.), (1)


 14. 12tk -- Työnhakijat ammattiryhmän ja koulutusasteen mukaan kuukauden aikana maakunnittain (1310), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 410926918 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 2 Erityisasiantuntijat, 3 Asiantuntijat, ..., X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät (12)
  5. Koulutusaste: Yhteensä, Alempi perusaste, Ylempi perusaste, Toinen aste, ..., Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (10)
  6. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Tiedot: Työnhakijat kuukauden aikana (lkm.), Työttömät työnhakijat kuukauden aikana (lkm.), Työnhakuja alkoi (lkm.), Työnhakuja päättyi (lkm.), ..., Päättyneiden työttömyyksien km. Kesto (vk) (7)


 15. 12tl -- Alkaneet työnhaut ja jaksot ammattiryhmän ja maakunnan mukaan (1311), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 263035033 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), Alle 30v työnhakijat (15-29v), 25-49v työnhakijat, ..., Yli 55v työnhakijat (6)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  5. Työllisyyskoodi: Yhteensä, Työllistetty, Työssä yleisillä työmarkk., Työtön, ..., Tuntematon (12)
  6. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Tiedot: Työnhakuja alkoi (lkm.), Jaksoja alkoi (lkm.), (2)


 16. 12tm -- Ulkomaalaiset työnhakijat ammattiryhmän ja koulutusasteen mukaan kuukauden aikana maakunnittain (1314), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 131265541 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 2 Erityisasiantuntijat, 3 Asiantuntijat, ..., X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät (12)
  5. Koulutusaste: Yhteensä, Alempi perusaste, Ylempi perusaste, Toinen aste, ..., Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (10)
  6. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Tiedot: Ulkomaalaiset työnhakijat (lkm.), Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat (lkm.), Ulkomaalaisten työnhakuja alkoi (lkm.), Ulkomaalaisten työnhakuja päättyi (lkm.), ..., Ulkomaalaisten päättyneiden työttömyyksien km. kesto (vk) (7)


 17. 12tn -- Päättyneet työttömyysjaksot päättymissyyn ja työttömyyden keston mukaan maakunnittain kk:n aikana (1315), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 122357897 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Työllisyyskoodin kesto: Yhteensä, Alle viikon, 1-2 viikkoa, 3-4 viikkoa, ..., Tuntematon (16)
  5. Työllisyysmuutos: Yhteensä, Työllistetty, Välitetty työhön yl. työmarkk., Lomautus/lyh.työvko päättynyt, ..., Siirtynyt osa-aikatyöhön (18)
  6. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Tiedot: Työttömyysjaksoja päättyi (lkm.), (1)


 18. 12tp -- Ulkomaalaisten päättyneet työttömyysjaksot päättymissyyn ja työttömyyden keston mukaan maakunnittain kk:n aikana (1316), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 105648892 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Työllisyyskoodin kesto: Yhteensä, Alle viikon, 1-2 viikkoa, 3-4 viikkoa, ..., Tuntematon (16)
  5. Työllisyysmuutos: Yhteensä, Työllistetty, Välitetty työhön yl. työmarkk., Lomautus/lyh.työvko päättynyt, ..., Siirtynyt osa-aikatyöhön (18)
  6. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Tiedot: Ulkomaalaisten työttömyysjaksoja päättyi (lkm.), (1)


 19. 12tr -- Päättyneet työnhaut ja jaksot maakunnan mukaan (1319), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 98581111 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), Alle 30v työnhakijat (15-29v), 25-49v työnhakijat, ..., Yli 55v työnhakijat (6)
  4. Työllisyyskoodi: Yhteensä, Työllistetty, Työssä yleisillä työmarkk., Työtön, ..., Tuntematon (12)
  5. Työllisyysmuutos: Yhteensä, Työllistetty, Välitetty työhön yl. työmarkk., Lomautus/lyh.työvko päättynyt, ..., Tuntematon (20)
  6. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Tiedot: Työnhakuja päättyi (lkm.), Jaksoja päättyi (lkm.), (2)


 20. 12ts -- Työttömyyden virta yli tietyn keston suhteessa vastaavaa kk aikaisemmin alkaneisiin työttömyyksiin (1355), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 457435705 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Valmistuminen: Yhteensä, Vastavalmistuneet, Muut työnhakijat, (3)
  5. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Tiedot: Työttömyysjaksoja alkoi (lkm.), 1kk aikaisemmin alkaneet työttömyysjaksot (lkm.), Ylittää 1kk työttömyyden (lkm.), %-Virta yli 1kk työttömyyteen (%), ..., %-Virta yli 12kk työttömyyteen (%) (13)


 21. 12tt -- Työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmän mukaan kk:n aikana (1370), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 228780739 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 112 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat, 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat, ..., X99 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (139)
  3. Työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  4. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Tiedot: Työnhakijoita kaudella (lkm.), Avoimia työpaikkoja kuukauden aikana (lkm.), (2)


 22. 12tu -- Työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmän mukaan maakunnittain kk:n aikana (1371), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 72805994 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1111 Lainsäätäjät, 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet, 1114 Järjestöjen johtajat, ..., X999 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (433)
  3. Työmarkkina-asema: Yhteensä, Työssä olevat, Työttömät työnhakijat, Työvoiman ulkopuolella, ..., Tuntematon (6)
  4. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Tiedot: Työnhakijoita kaudella (lkm.), Avoimia työpaikkoja kuukauden aikana (lkm.), (2)


 23. 12tv -- Avoimet työpaikat kuukauden lopussa maakunnittain (2205), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 78382635 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  3. Työnantajan sektori: Yhteensä, Valtio, Kunta, Yksityinen työnant., yhteisö pl.yr, ..., Tuntematon (9)
  4. Työpaikan työn kesto: Yhteensä, Alle 11 pv, 11 pv-1 kk, 1-3 kk, ..., Tuntematon (8)
  5. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Tiedot: Avoimet työpaikat kuukauden laskentapäivänä (lkm.), Avoinnaolon keskim. kesto laskentapäivänä (vrk), (2)


 24. 12tw -- Avoimet työpaikat kuukauden lopussa toimialan mukaan maakunnittain (2206), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 164361689 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Muut toimialat (113)
  3. Työnantajan sektori: Yhteensä, Valtio, Kunta, Yksityinen työnant., yhteisö pl.yr, ..., Tuntematon (9)
  4. Työpaikan työn kesto: Yhteensä, Alle 11 pv, 11 pv-1 kk, 1-3 kk, ..., Tuntematon (8)
  5. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Tiedot: Avoimet työpaikat kuukauden laskentapäivänä (lkm.), Avoinnaolon keskim. kesto laskentapäivänä (vrk), (2)


 25. 12tx -- Avoimet työpaikat tapahtumien mukaan kuukauden aikana (2310), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 49746033 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  3. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  4. Tiedot: Avoimia työpaikkoja kuukauden aikana (lkm.), Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana (lkm.), Täyttyneet työpaikat kuukauden aikana (lkm.), Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon km. kesto (vrk), (4)


 26. 12ty -- Avoimien työpaikkojen tapahtumat toimialan mukaan kuukauden aikana (2311), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 102873488 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., Muut toimialat (113)
  3. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  4. Tiedot: Avoimia työpaikkoja kuukauden aikana (lkm.), Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana (lkm.), Täyttyneet työpaikat kuukauden aikana (lkm.), Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon km. kesto (vrk), (4)


 27. 12tz -- Avoimien työpaikkojen tapahtumat sektorin mukaan kuukauden aikana (2312), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 70094805 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Työnantajan sektori: Yhteensä, Valtio, Kunta, Yksityinen työnant., yhteisö pl.yr, ..., Tuntematon (9)
  3. Työpaikan työn kesto: Yhteensä, Alle 11 pv, 11 pv-1 kk, 1-3 kk, ..., Tuntematon (8)
  4. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Tiedot: Avoimia työpaikkoja kuukauden aikana (lkm.), Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana (lkm.), Täyttyneet työpaikat kuukauden aikana (lkm.), Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon km. kesto (vrk), (4)


 28. 12u1 -- Valmennuksissa olevat maakunnittain kk:n lopussa (3241), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 84548976 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  5. Valmennus: Yhteensä, Työnhakuvalmennus, Työhönvalmennus, Uravalmennus, Tuntematon (5)
  6. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Tiedot: Valmennuksessa olevat laskentapäivänä (lkm.), (1)


 29. 12u2 -- Työvoimakoulutus maakunnittain kk:n lopussa ja aikana (3310), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 102648242 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  5. Valtionosuuskoulutus(VOS): Yhteensä, Valtionosuuskoulutus(VOS), Normaali koulutus, (3)
  6. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Tiedot: Työvoimakoulutuksessa olevat laskentapäivänä (lkm.), Työvoimakoulutuksessa kuukauden aikana (lkm.), Työvoimakoulutuksia alkanut kuukauden aikana (lkm.), Työvoimakoulutuksia päättynyt kuukauden aikana (lkm.), Päättyneitä työvoimakoulutuspäiviä keskim. (vrk) (5)


 30. 12u3 -- Työvoimakoulutus edeltävän työllisyyden ja päättymisen syyn mukaan maakunnittain kk:n lopussa ja aikana (3311), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 78239355 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  5. Koulutuksen päättymissyy: Yhteensä, Suorittanut koulutuksen loppuun, Keskeytti, sijoittunut koulutusalan työhön, Keskeytti, sijoittunut muuhun työhön, ..., Tuntematon (13)
  6. Valtionosuuskoulutus(VOS): Yhteensä, Valtionosuuskoulutus(VOS), Normaali koulutus, (3)
  7. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  8. Tiedot: Työvoimakoulutuksessa olevat laskentapäivänä (lkm.), Työvoimakoulutuksessa kuukauden aikana (lkm.), Työvoimakoulutuksia alkanut kuukauden aikana (lkm.), Työvoimakoulutuksia päättynyt kuukauden aikana (lkm.), Päättyneitä työvoimakoulutuspäiviä keskim. (vrk) (5)


 31. 12u4 -- Aktivointiaste ja palveluissa olevat laskentapäivänä (4250), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 111914991 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Tiedot: Aktivointiaste laskentapäivänä (%), Työttömät työnhakijat laskentapäivänä (lkm.), Palveluissa yhteensä (lkm.), Työvoimakoulutuksessa olevat laskentapäivänä (lkm.), ..., Omaehtoisessa opiskelussa laskentapäivänä (lkm.) (10)


 32. 12u5 -- Ulkomaalaisten aktivointiaste ja palveluissa olevat laskentapäivänä (4251), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 92239633 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Tiedot: Ulkomaalaisten aktivointiaste laskentapäivänä (%), Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.), Ulkomaalaisia palveluissa yhteensä laskentapäivänä (lkm.), Työvoimakoulutuksessa olevat ulkomaalaiset laskentapäivänä (lkm.), ..., Omaehtoisessa opiskelussa olevat ulkomaalaiset laskentapäivänä (lkm.) (10)


 33. 12u6 -- Työllistäminen lajin mukaan kk:n lopussa ja aikana maakunnittain (4310), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 24786466 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Työllistämisen laji: Yhteensä, Palkkatuki kunnalle (tyött.kesto), Palkkatuki kunnalle (vamma/sairaus), Palkkatuki yksit. (tyött.kesto), ..., Tuntematon (33)
  5. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Tiedot: Työllistettynä olevat laskentapäivänä (lkm.), Työllistetyt kuukauden aikana (lkm.), Alkaneet työllistämiset kuukauden aikana (lkm.), Päättyneet työllistämiset kuukauden aikana (lkm.), Päättyneen työllistämisen keskim. kesto (vk) (5)


 34. 12u7 -- Työllistäminen ammatin mukaan kk:n lopussa ja aikana maakunnittain (4315), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 256093740 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Työllistämisen laji: Yhteensä, Palkkatuki kunnalle (tyött.kesto), Palkkatuki kunnalle (vamma/sairaus), Palkkatuki yksit. (tyött.kesto), ..., Tuntematon (33)
  5. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 2 Erityisasiantuntijat, 3 Asiantuntijat, ..., X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät (12)
  6. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Tiedot: Työllistettynä olevat laskentapäivänä (lkm.), Työllistetyt kuukauden aikana (lkm.), Alkaneet työllistämiset kuukauden aikana (lkm.), Päättyneet työllistämiset kuukauden aikana (lkm.), Päättyneen työllistämisen keskim. kesto (vk) (5)


 35. 12u8 -- Työ- ja koulutuskokeilussa olevat maakunnittain kk:n lopussa (5231), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 13089656 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  5. Arviointi(kokeilut): Yhteensä, Työkokeilu työpaikalla, Työkokeilu työpajassa, Rekrytointikokeilu, Koulutuskokeilu (5)
  6. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Tiedot: Työ- ja koulutuskokeilussa olevat laskentapäivänä (lkm.), Työ- ja koulutuskokeilun edeltävän työttömyyden keskim. Kesto (vk), (2)


 36. 12u9 -- Muissa palveluissa kuukauden lopussa ja aikana olleet maakunnittain (5315), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 67963860 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  5. Muut palvelut: Vuorotteluvapaalle jääneet, Vuorotteluvapaasijaiset, Arvioinnit ja kokeilut, Työkokeilu, ..., Työvoimapoliittiset lausunnot (9)
  6. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Tiedot: Muissa palveluissa olevat laskentapäivänä (lkm.), Muissa palveluissa kuukauden aikana (lkm.), Muita palveluita alkoi (lkm.), Muita palveluita loppui (lkm.), Päättyneiden muiden palveluiden keskim. kesto (vk) (5)


 37. 12ua -- Rakennetyöttömät ikäryhmän ja ammattiryhmän mukaan kk:n lopussa (6210), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 197234236 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  3. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 2 Erityisasiantuntijat, 3 Asiantuntijat, ..., X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät (12)
  4. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Tiedot: Rakennetyöttömät yhteensä (lkm.), Pitkäaikaistyöttömät (lkm.), Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät (lkm.), Palveluilta työttömäksi jääneet (lkm.), Palveluilta palveluille siirtyneet (lkm.) (5)


 38. 12ub -- Rakennetyöttömät sukupuolen ja koulutusasteen mukaan kk:n lopussa (6211), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 47178902 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, Alempi perusaste, Ylempi perusaste, Toinen aste, ..., Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (10)
  4. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Tiedot: Rakennetyöttömät yhteensä (lkm.), Pitkäaikaistyöttömät (lkm.), Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät (lkm.), Palveluilta työttömäksi jääneet (lkm.), Palveluilta palveluille siirtyneet (lkm.) (5)


 39. 12uc -- 3kk työvoimakoulutuksen päättymisen jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet maakunnittain (3445), Tammi-Huhtikuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 9447253 Päivitetty: 20230524 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  5. Valtionosuuskoulutus(VOS): Yhteensä, Valtionosuuskoulutus(VOS), Normaali koulutus, (3)
  6. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  7. Tiedot: Työvoimakoulutuksen päättyneet jaksot, tammi-huhtikuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk työvoimakoulutuksen päättymisen jälkeen, tammi-huhtikuu (lkm.), Palvelussa 3kk työvoimakoulutuksen päättymisen jälkeen, tammi-huhtikuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä työvoimakoulutuksen jaksoista, tammi-huhtikuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus työvoimakoulutuksen päättyneistä jaksoista, tammi-huhtikuu (%) (5)


 40. 12ud -- 3kk valmennuksen päättymisen jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet (3471), Tammi-Huhtikuu 2013-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4642631 Päivitetty: 20230524 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Valmennus: Yhteensä, Työnhakuvalmennus, Työhönvalmennus, Uravalmennus, Tuntematon (5)
  5. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  6. Tiedot: Valmennuksen päättyneet jaksot, tammi-huhtikuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk valmennuksen päättymisen jälkeen, tammi-huhtikuu (lkm.), Palvelussa 3kk valmennuksen päättymisen jälkeen, tammi-huhtikuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä valmennuksen jaksoista, tammi-huhtikuu (lkm.), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus valmennuksen päättyneistä jaksoista, tammi-huhtikuu (%) (5)


 41. 12ue -- 3kk työllistämisen päättymisen jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet (4445), Tammi-Huhtikuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 37628381 Päivitetty: 20230524 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Työllistämisen laji: Yhteensä, Palkkatuki kunnalle (tyött.kesto), Palkkatuki kunnalle (vamma/sairaus), Palkkatuki yksit. (tyött.kesto), ..., Tuntematon (33)
  5. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  6. Tiedot: Työllistämisen päättyneet jaksot, tammi-huhtikuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk työllistämisen päättymisen jälkeen, tammi-huhtikuu (lkm.), Palvelussa 3kk työllistämisen päättymisen jälkeen, tammi-huhtikuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä työllistämisen jaksoista, tammi-huhtikuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus työllistämisen päättyneistä jaksoista, tammi-huhtikuu (%) (5)


 42. 12uf -- Muut palvelut osallistujan ammattiryhmän mukaan maakunnittain (5415), Tammi-Huhtikuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 60139299 Päivitetty: 20230524 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  5. Muut palvelut: Vuorotteluvapaalle jääneet, Vuorotteluvapaasijaiset, Arvioinnit ja kokeilut, Kuntouttava työtoiminta, ..., Työvoimapoliittiset lausunnot (9)
  6. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 2 Erityisasiantuntijat, 3 Asiantuntijat, ..., X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät (12)
  7. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  8. Tiedot: Muissa palveluissa kauden aikana, tammi-huhtikuu (lkm.), Muita palveluita alkoi, tammi-huhtikuu (lkm.), Muita palveluita loppui, tammi-huhtikuu (lkm.), Päättyneiden muiden palveluiden keskim. kesto, tammi-huhtikuu (vk), Edeltävän työttömyyden keskim. kesto muissa palveluissa alkaneilla, tammi-huhtikuu (vk) (5)


 43. 12ug -- Työ- ja koulutuskokeilu ed. työllisyyden mukaan maakunnittain (5431), Tammi-Huhtikuu 2013-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 7579661 Päivitetty: 20230524 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 2 Erityisasiantuntijat, 3 Asiantuntijat, ..., X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät (12)
  5. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  6. Arviointi(kokeilut): Yhteensä, Työkokeilu työpaikalla, Työkokeilu työpajassa, Rekrytointikokeilu, Koulutuskokeilu (5)
  7. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  8. Tiedot: Työ- ja koulutuskokeilussa kauden aikana, tammi-huhtikuu (lkm.), Työ- ja koulutuskokeiluja alkoi, tammi-huhtikuu (lkm.), Työ- ja koulutuskokeiluja loppui, tammi-huhtikuu (lkm.), Päättyneiden työ- ja koulutuskokeilujen keskim. kesto, tammi-huhtikuu (vk), Edeltävän työttömyyden keskim. kesto työ- ja koulutuskokeilun aloittaneilla, tammi-huhtikuu (vk) (5)


 44. 12uh -- 3kk työ- ja koulutuskokeilun jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet (5471), Tammi-Huhtikuu 2013-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4433387 Päivitetty: 20230524 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Arviointi(kokeilut): Yhteensä, Työkokeilu työpaikalla, Työkokeilu työpajassa, Rekrytointikokeilu, Koulutuskokeilu (5)
  5. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  6. Tiedot: Työ- ja koulutuskokeilun päättyneet jaksot, tammi-huhtikuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk työ- ja koulutuskokeilun päättymisen jälkeen, tammi-huhtikuu (lkm.), Palvelussa 3kk työ- ja koulutuskokeilun päättymisen jälkeen, tammi-huhtikuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä työ- ja koulutuskokeilun jaksoista, tammi-huhtikuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus työ- ja koulutuskokeilun päättyneistä jaksoista, tammi-huhtikuu (%) (5)


 45. 12ui -- 3kk muun palvelun päättymisen jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet (5475), Tammi-Huhtikuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 12350808 Päivitetty: 20230524 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Muut palvelut: Vuorotteluvapaasijaiset, Kuntouttava työtoiminta, Omaehtoinen opiskelu, (3)
  5. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  6. Tiedot: Muiden palveluiden päättyneet jaksot, tammi-huhtikuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk muun palvelun päättymisen jälkeen, tammi-huhtikuu (lkm.), Palvelussa 3kk muun palvelun päättymisen jälkeen, tammi-huhtikuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä muiden palveluiden jaksoista, tammi-huhtikuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus muiden palveluiden päättyneistä jaksoista, tammi-huhtikuu (%) (5)


 46. 12uj -- 3kk työvoimakoulutuksen päättymisen jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet maakunnittain (3445), Tammi-Elokuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 9930470 Päivitetty: 20230926 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  5. Valtionosuuskoulutus(VOS): Yhteensä, Valtionosuuskoulutus(VOS), Normaali koulutus, (3)
  6. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  7. Tiedot: Työvoimakoulutuksen päättyneet jaksot, tammi-elokuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk työvoimakoulutuksen päättymisen jälkeen, tammi-elokuu (lkm.), Palvelussa 3kk työvoimakoulutuksen päättymisen jälkeen, tammi-elokuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä työvoimakoulutuksen jaksoista, tammi-elokuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus työvoimakoulutuksen päättyneistä jaksoista, tammi-elokuu (%) (5)


 47. 12uk -- 3kk valmennuksen päättymisen jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet (3471), Tammi-Elokuu 2013-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4929299 Päivitetty: 20230926 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Valmennus: Yhteensä, Työnhakuvalmennus, Työhönvalmennus, Uravalmennus, Tuntematon (5)
  5. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  6. Tiedot: Valmennuksen päättyneet jaksot, tammi-elokuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk valmennuksen päättymisen jälkeen, tammi-elokuu (lkm.), Palvelussa 3kk valmennuksen päättymisen jälkeen, tammi-elokuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä valmennuksen jaksoista, tammi-elokuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus valmennuksen päättyneistä jaksoista, tammi-elokuu (%) (5)


 48. 12ul -- 3kk työllistämisen päättymisen jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet (4445), Tammi-Elokuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 38819391 Päivitetty: 20230926 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Työllistämisen laji: Yhteensä, Palkkatuki kunnalle (tyött.kesto), Palkkatuki kunnalle (vamma/sairaus), Palkkatuki yksit. (tyött.kesto), ..., Tuntematon (33)
  5. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  6. Tiedot: Työllistämisen päättyneet jaksot, tammi-elokuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk työllistämisen päättymisen jälkeen, tammi-elokuu (lkm.), Palvelussa 3kk työllistämisen päättymisen jälkeen, tammi-elokuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä työllistämisen jaksoista, tammi-elokuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus työllistämisen päättyneistä jaksoista, tammi-elokuu (%) (5)


 49. 12um -- Muut palvelut osallistujan ammattiryhmän mukaan maakunnittain (5415), Tammi-Elokuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 61302629 Päivitetty: 20230926 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  5. Muut palvelut: Vuorotteluvapaalle jääneet, Vuorotteluvapaasijaiset, Arvioinnit ja kokeilut, Kuntouttava työtoiminta, ..., Työvoimapoliittiset lausunnot (9)
  6. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 2 Erityisasiantuntijat, 3 Asiantuntijat, ..., X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät (12)
  7. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  8. Tiedot: Muissa palveluissa kauden aikana, tammi-elokuu (lkm.), Muita palveluita alkoi, tammi-elokuu (lkm.), Muita palveluita loppui, tammi-elokuu (lkm.), Päättyneiden muiden palveluiden keskim. kesto, tammi-elokuu (vk), Edeltävän työttömyyden keskim. kesto muissa palveluissa alkaneilla, tammi-elokuu (vk) (5)


 50. 12un -- Työ- ja koulutuskokeilu ed. työllisyyden mukaan maakunnittain (5431), Tammi-Elokuu 2013-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 7692886 Päivitetty: 20230926 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 2 Erityisasiantuntijat, 3 Asiantuntijat, ..., X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät (12)
  5. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  6. Arviointi(kokeilut): Yhteensä, Työkokeilu työpaikalla, Työkokeilu työpajassa, Rekrytointikokeilu, Koulutuskokeilu (5)
  7. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  8. Tiedot: Työ- ja koulutuskokeilussa kauden aikana, tammi-elokuu (lkm.), Työ- ja koulutuskokeiluja alkoi, tammi-elokuu (lkm.), Työ- ja koulutuskokeiluja loppui, tammi-elokuu (lkm.), Päättyneiden työ- ja koulutuskokeilujen keskim. Kesto, tammi-elokuu (vk), Edeltävän työttömyyden keskim. kesto työ- ja koulutuskokeilun aloittaneilla, tammi-elokuu (vk) (5)


 51. 12up -- 3kk työ- ja koulutuskokeilun jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet (5471), Tammi-Elokuu 2013-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4662140 Päivitetty: 20230926 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Arviointi(kokeilut): Yhteensä, Työkokeilu työpaikalla, Työkokeilu työpajassa, Rekrytointikokeilu, Koulutuskokeilu (5)
  5. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  6. Tiedot: Työ- ja koulutuskokeilun päättyneet jaksot, tammi-elokuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk työ- ja koulutuskokeilun päättymisen jälkeen, tammi-elokuu (lkm.), Palvelussa 3kk työ- ja koulutuskokeilun päättymisen jälkeen, tammi-elokuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä työ- ja koulutuskokeilun jaksoista, tammi-elokuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus työ- ja koulutuskokeilun päättyneistä jaksoista, tammi-elokuu (%) (5)


 52. 12uq -- 3kk muun palvelun päättymisen jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet (5475), Tammi-Elokuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 12919542 Päivitetty: 20230926 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Muut palvelut: Vuorotteluvapaasijaiset, Kuntouttava työtoiminta, Omaehtoinen opiskelu, (3)
  5. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  6. Tiedot: Muiden palveluiden päättyneet jaksot, tammi-elokuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk muun palvelun päättymisen jälkeen, tammi-elokuu (lkm.), Palvelussa 3kk muun palvelun päättymisen jälkeen, tammi-elokuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä muiden palveluiden jaksoista, tammi-elokuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus muiden palveluiden päättyneistä jaksoista, tammi-elokuu (%) (5)


 53. 12ur -- 3kk työvoimakoulutuksen päättymisen jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet maakunnittain (3445), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 9556699 Päivitetty: 20230127 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  5. Valtionosuuskoulutus(VOS): Yhteensä, Valtionosuuskoulutus(VOS), Normaali koulutus, (3)
  6. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  7. Tiedot: Työvoimakoulutuksen päättyneet jaksot, tammi-joulukuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk työvoimakoulutuksen päättymisen jälkeen, tammi-joulukuu (lkm.), Palvelussa 3kk työvoimakoulutuksen päättymisen jälkeen, tammi-joulukuu (lkm), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä työvoimakoulutuksen jaksoista, tammi-joulukuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus työvoimakoulutuksen päättyneistä jaksoista, tammi-joulukuu (%) (5)


 54. 12us -- 3kk valmennuksen päättymisen jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet (3471), Tammi-Joulukuu 2013-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4614121 Päivitetty: 20230127 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Valmennus: Yhteensä, Työnhakuvalmennus, Työhönvalmennus, Uravalmennus, Tuntematon (5)
  5. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  6. Tiedot: Valmennuksen päättyneet jaksot, tammi-joulukuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk valmennuksen päättymisen jälkeen, tammi-joulukuu (lkm.), Palvelussa 3kk valmennuksen päättymisen jälkeen, tammi-joulukuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä valmennuksen jaksoista, tammi-joulukuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus valmennuksen päättyneistä jaksoista, tammi-joulukuu (%) (5)


 55. 12ut -- 3kk työllistämisen päättymisen jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet (4445), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 37735362 Päivitetty: 20230127 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Työllistämisen laji: Yhteensä, Palkkatuki kunnalle (tyött.kesto), Palkkatuki kunnalle (vamma/sairaus), Palkkatuki työll.määrär. kunta, ..., Tuntematon (33)
  5. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  6. Tiedot: Työllistämisen päättyneet jaksot, tammi-joulukuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk työllistämisen päättymisen jälkeen, tammi-joulukuu (lkm.), Palvelussa 3kk työllistämisen päättymisen jälkeen, tammi-joulukuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä työllistämisen jaksoista, tammi-joulukuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus työllistämisen päättyneistä jaksoista, tammi-joulukuu (%) (5)


 56. 12uu -- Muut palvelut osallistujan ammattiryhmän mukaan maakunnittain (5415), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 58585316 Päivitetty: 20230127 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  5. Muut palvelut: Vuorotteluvapaalle jääneet, Vuorotteluvapaasijaiset, Arvioinnit ja kokeilut, Kuntouttava työtoiminta, ..., Työvoimapoliittiset lausunnot (9)
  6. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 2 Erityisasiantuntijat, 3 Asiantuntijat, ..., X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät (12)
  7. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  8. Tiedot: Muissa palveluissa kauden aikana, tammi-joulukuu (lkm.), Muita palveluita alkoi, tammi-joulukuu (lkm.), Muita palveluita loppui, tammi-joulukuu (lkm.), Päättyneiden muiden palveluiden keskim. kesto, tammi-joulukuu (vk), Edeltävän työttömyyden keskim. kesto muissa palveluissa alkaneilla, tammi-joulukuu (vk) (5)


 57. 12uv -- Työ- ja koulutuskokeilu ed. työllisyyden mukaan maakunnittain (5431), Tammi-Joulukuu 2013-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 7112943 Päivitetty: 20230127 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 2 Erityisasiantuntijat, 3 Asiantuntijat, ..., X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät (12)
  5. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  6. Arviointi(kokeilut): Yhteensä, Työkokeilu työpaikalla, Työkokeilu työpajassa, Rekrytointikokeilu, Koulutuskokeilu (5)
  7. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  8. Tiedot: Työ- ja koulutuskokeilussa kauden aikana, tammi-joulukuu (lkm.), Työ- ja koulutuskokeiluja alkoi, tammi-joulukuu (lkm.), Työ- ja koulutuskokeiluja loppui, tammi-joulukuu (lkm.), Päättyneiden työ- ja koulutuskokeilujen keskim. kesto, tammi-joulukuu (vk), Edeltävän työttömyyden keskim. kesto työ- ja koulutuskokeilun aloittaneilla, tammi-joulukuu (vk) (5)


 58. 12uw -- 3kk työ- ja koulutuskokeilun jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet (5471), Tammi-Joulukuu 2013-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4347120 Päivitetty: 20230127 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Arviointi(kokeilut): Yhteensä, Työkokeilu työpaikalla, Työkokeilu työpajassa, Rekrytointikokeilu, Koulutuskokeilu (5)
  5. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  6. Tiedot: Työ- ja koulutuskokeilun päättyneet jaksot, tammi-joulukuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk työ- ja koulutuskokeilun päättymisen jälkeen, tammi-joulukuu (lkm.), Palvelussa 3kk työ- ja koulutuskokeilun päättymisen jälkeen, tammi-joulukuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä työ- ja koulutuskokeilun jaksoista, tammi-joulukuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus työ- ja koulutuskokeilun päättyneistä jaksoista, tammi-joulukuu (%) (5)


 59. 12ux -- 3kk muun palvelun päättymisen jälkeen työttömänä työnhakijana ja palveluissa olleet (5475), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 12612760 Päivitetty: 20230127 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Ahvenanmaa (414)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Muut palvelut: Vuorotteluvapaasijaiset, Kuntouttava työtoiminta, Omaehtoinen opiskelu, (3)
  5. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  6. Tiedot: Muiden palveluiden päättyneet jaksot, tammi-joulukuu (lkm.), Työttömänä työnhakijana 3kk muun palvelun päättymisen jälkeen, tammi-joulukuu (lkm.), Palvelussa 3kk muun palvelun päättymisen jälkeen, tammi-joulukuu (lkm.), 3kk:n kuluttua työttömien työnhakijoiden osuus päättyneistä muiden palveluiden jaksoista, tammi-joulukuu (%), 3kk:n kuluttua palvelussa olleiden osuus muiden palveluiden päättyneistä jaksoista, tammi-joulukuu (%) (5)


 60. 12uy -- Työnhakijat ammattiryhmän ja koulutusasteen mukaan maakunnittain (1510), Tammi-Kesäkuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 58177256 Päivitetty: 20230725 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  5. Koulutusaste: Yhteensä, Alempi perusaste, Ylempi perusaste, Toinen aste, ..., Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (10)
  6. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  7. Tiedot: Työnhakijat tammi-kesäkuun aikana (lkm.), Työttömät työnhakijat tammi-kesäkuun aikana (lkm.), Työnhakuja alkoi tammi-kesäkuun aikana (lkm.), Työnhakuja päättyi tammi-kesäkuun aikana (lkm.), ..., Pitkäaikaistyöttömät tammi-kesäkuun aikana (lkm.) (8)


 61. 12uz -- Avoimet työpaikat ammatin ja sektorin mukaan maakunnittain (2510), Tammi-Kesäkuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 14404178 Päivitetty: 20230725 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  3. Työnantajan sektori: Yhteensä, Valtio, Kunta, Yksityinen työnant., yhteisö pl.yr, ..., Tuntematon (9)
  4. Työpaikan työn kesto: Yhteensä, Alle 11 pv, 11 pv-1 kk, 1-3 kk, ..., Tuntematon (8)
  5. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  6. Tiedot: Avoimet työpaikat tammi-kesäkuun aikana (lkm.), Uudet avoimet työpaikat tammi-kesäkuun aikana (lkm.), Täyttyneet työpaikat tammi-kesäkuun aikana (lkm.), Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon km. kesto tammi-kesäkuun aikana (vrk), (4)


 62. 12v1 -- Työvoimakoulutuksessa olleet ja aloittaneet koulutuksen tavoiteammatin mukaan maakunnittain (3510), Tammi-Kesäkuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 31876697 Päivitetty: 20230725 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  5. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  6. Valtionosuuskoulutus(VOS): Yhteensä, Valtionosuuskoulutus(VOS), Normaali koulutus, (3)
  7. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  8. Tiedot: Työvoimakoulutuksessa tammi-kesäkuun aikana (lkm.), Työvoimakoulutuksia alkanut tammi-kesäkuun aikana (lkm.), (2)


 63. 12v2 -- Työvoimakoulutuksen päättäneet edeltävän työllisyyden mukaan maakunnittain (3530), Tammi-Kesäkuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 9725316 Päivitetty: 20230725 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  5. Koulutuksen päättymissyy: Yhteensä, Suorittanut koulutuksen loppuun, Keskeytti, sijoittunut koulutusalan työhön, Keskeytti, sijoittunut muuhun työhön, ..., Tuntematon (13)
  6. Valtionosuuskoulutus(VOS): Yhteensä, Valtionosuuskoulutus(VOS), Normaali koulutus, (3)
  7. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  8. Tiedot: Koulutuksia päättynyt tammi-kesäkuussa (lkm.), Päättyneitä koulutuspäiviä keskim. tammi-kesäkuussa (vrk), (2)


 64. 12v3 -- Valmennukset päättymisen syyn mukaan maakunnittain (3570), Tammi-Kesäkuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 13947421 Päivitetty: 20230725 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  5. Koulutuksen päättymissyy: Yhteensä, Suorittanut koulutuksen loppuun, Keskeytti, sijoittunut koulutusalan työhön, Keskeytti, sijoittunut muuhun työhön, ..., Tuntematon (13)
  6. Valmennus: Työnhakuvalmennus, Työhönvalmennus, Uravalmennus, (3)
  7. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  8. Tiedot: Valmennuksessa tammi-kesäkuun aikana (lkm.), Valmennuksia alkanut tammi-kesäkuun aikana (lkm.), Valmennuksia päättynyt tammi-kesäkuun aikana (lkm.), Päättyneitä valmennuspäiviä keskim. tammi-kesäkuun aikana (vrk), (4)


 65. 12v4 -- Työllistäminen lajeittain maakunnittain (4515), Tammi-Kesäkuu 2006-2023

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4890365 Päivitetty: 20230725 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Työllistämisen laji: Yhteensä, Palkkatuki kunnalle (tyött.kesto), Palkkatuki kunnalle (vamma/sairaus), Palkkatuki yksit. (tyött.kesto), ..., Tuntematon (33)
  5. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  6. Tiedot: Työllistettynä olleet tammi-kesäkuun aikana (lkm.), Alkaneet työllistämiset tammi-kesäkuun aikana (lkm.), Päättyneet työllistämiset tammi-kesäkuun aikana (lkm.), Päättyneen työllistämisen keskim. kesto tammi-kesäkuun aikana (vk), (4)


 66. 12v5 -- Työnhakijat ammattiryhmän ja koulutusasteen mukaan maakunnittain (1510), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 56113987 Päivitetty: 20230221 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmitys: Yhteensä, Nuoret työnhakijat (15-24v), 25-49v työnhakijat, Yli 50v työnhakijat, (4)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  5. Koulutusaste: Yhteensä, Alempi perusaste, Ylempi perusaste, Toinen aste, ..., Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (10)
  6. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  7. Tiedot: Työnhakijat tammi-joulukuun aikana (lkm.), Työttömät työnhakijat tammi-joulukuun aikana (lkm.), Työnhakuja alkoi tammi-joulukuun aikana (lkm.), Työnhakuja päättyi tammi-joulukuun aikana (lkm.), ..., Pitkäaikaistyöttömät tammi-joulukuun aikana (lkm.) (8)


 67. 12v6 -- Avoimet työpaikat ammatin ja sektorin mukaan maakunnittain (2510), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 13952457 Päivitetty: 20230221 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  3. Työnantajan sektori: Yhteensä, Valtio, Kunta, Yksityinen työnant., yhteisö pl.yr, ..., Tuntematon (9)
  4. Työpaikan työn kesto: Yhteensä, Alle 11 pv, 11 pv-1 kk, 1-3 kk, ..., Tuntematon (8)
  5. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  6. Tiedot: Avoimet työpaikat tammi-joulukuun aikana (lkm.), Uudet avoimet työpaikat tammi-joulukuun aikana (lkm.), Täyttyneet työpaikat tammi-joulukuun aikana (lkm.), Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon km. kesto tammi-joulukuun aikana (vrk), (4)


 68. 12v7 -- Työvoimakoulutuksessa olleet ja aloittaneet koulutuksen tavoiteammatin mukaan maakunnittain (3510), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 31187781 Päivitetty: 20230221 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  5. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  6. Valtionosuuskoulutus(VOS): Yhteensä, Valtionosuuskoulutus(VOS), Normaali koulutus, (3)
  7. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  8. Tiedot: Työvoimakoulutuksessa tammi-joulukuun aikana (lkm.), Työvoimakoulutuksia alkanut tammi-joulukuun aikana (lkm.), (2)


 69. 12v8 -- Työvoimakoulutuksen päättäneet edeltävän työllisyyden mukaan maakunnittain (3530), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 9585331 Päivitetty: 20230221 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  5. Koulutuksen päättymissyy: Yhteensä, Suorittanut koulutuksen loppuun, Keskeytti, sijoittunut koulutusalan työhön, Keskeytti, sijoittunut muuhun työhön, ..., Tuntematon (13)
  6. Valtionosuuskoulutus(VOS): Yhteensä, Valtionosuuskoulutus(VOS), Normaali koulutus, (3)
  7. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  8. Tiedot: Koulutuksia päättynyt tammi-joulukuussa (lkm.), Päättyneitä koulutuspäiviä keskim. tammi-joulukuussa (vrk), (2)


 70. 12v9 -- Valmennukset päättymisen syyn mukaan maakunnittain (3570), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 13217986 Päivitetty: 20230221 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Edeltävä työllisyys: Yhteensä, Työttömät työnhakijat, Muut työnhakijat, (3)
  5. Koulutuksen päättymissyy: Yhteensä, Suorittanut koulutuksen loppuun, Keskeytti, sijoittunut koulutusalan työhön, Keskeytti, sijoittunut muuhun työhön, ..., Tuntematon (13)
  6. Valmennus: Työnhakuvalmennus, Työhönvalmennus, Uravalmennus, (3)
  7. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  8. Tiedot: Valmennuksessa tammi-joulukuun aikana (lkm.), Valmennuksia alkanut tammi-joulukuun aikana (lkm.), Valmennuksia päättynyt tammi-joulukuun aikana (lkm.), Päättyneitä valmennuspäiviä keskim. tammi-joulukuun aikana (vrk), (4)


 71. 12va -- Työllistäminen lajeittain maakunnittain (4515), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 4702627 Päivitetty: 20230221 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmät: Yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Työllistämisen laji: Yhteensä, Palkkatuki kunnalle (tyött.kesto), Palkkatuki kunnalle (vamma/sairaus), Palkkatuki työll.määrär. kunta, ..., Tuntematon (33)
  5. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  6. Tiedot: Työllistettynä olleet tammi-joulukuun aikana (lkm.), Alkaneet työllistämiset tammi-joulukuun aikana (lkm.), Päättyneet työllistämiset tammi-joulukuun aikana (lkm.), Päättyneen työllistämisen keskim. kesto tammi-joulukuun aikana (vk), (4)


 72. 135e -- Päättyneet työnhaut ja jaksot ammattiryhmän mukaan (1318), 2006M01-2023M10

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 250054749 Päivitetty: 20231121 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Työllisyyskoodi: Yhteensä, Työllistetty, Työssä yleisillä työmarkk., Työtön, ..., Tuntematon (12)
  3. Työllisyysmuutos: Yhteensä, Työllistetty, Välitetty työhön yl. työmarkk., Lomautus/lyh.työvko päättynyt, ..., Tuntematon (20)
  4. Ammattiryhmä: SSS Yhteensä, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen jt, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, 13 Tuotantotoiminnan, yhteiskunnan peruspalvelujen jt, ..., X9 Määrittelemättömät ja poistetut luokat (51)
  5. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Tiedot: Työnhakuja päättyi (lkm.), Jaksoja päättyi (lkm.), (2)