Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12r5 -- Työttömät työnhakijat eri ryhmissä, palveluissa olevat ja avoimet työpaikat kuukauden lopussa (1001), 2006M01-2024M01

Valitse muuttujat

Kyllä
20.2.2024
Työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.):
lukumäärä
Työttömät työnhakijat laskentapäivänä (lkm.):
lukumäärä
TK:n Työssäkäyntitilaston työvoima (lkm.):
lukumäärä
Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta (%):
prosentti
Työttömät työnhakijat, miehet (lkm.):
lukumäärä
Työttömät työnhakijat, naiset (lkm.):
lukumäärä
Alle 20-v. työttömät työnhakijat (lkm.):
lukumäärä
Alle 25-v. työttömät työnhakijat (lkm.):
lukumäärä
Yli 50-v. työttömät työnhakijat (lkm.):
lukumäärä
Vamm./pitkäaik.sair. työttömät työnhakijat (lkm.):
lukumäärä
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.):
lukumäärä
Pitkäaikaistyöttömät (lkm.):
lukumäärä
Kassan jäseniä työttömistä työnhakijoista laskentapäivänä (lkm.):
lukumäärä
Kokoaikaisesti lomautetut laskentapäivänä (lkm.):
lukumäärä
Lyhennetyllä työviikolla laskentapäivänä (lkm.):
lukumäärä
Työllistettynä olevat laskentapäivänä (lkm.):
lukumäärä
Työharj./työelämävalmennuksessa olevat laskentapäivänä (lkm.):
lukumäärä
Työ- ja koulutuskokeilussa olevat laskentapäivänä (lkm.):
lukumäärä
Työvoimakoulutuksessa olevat laskentapäivänä (lkm.):
lukumäärä
Valmennuksessa olevat laskentapäivänä (lkm.):
lukumäärä
Muissa palveluissa olevat laskentapäivänä (lkm.):
lukumäärä
Avoimet työpaikat kuukauden laskentapäivänä (lkm.):
lukumäärä
Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana (lkm.):
lukumäärä
26.3.2024
26.2.2019
Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
001_12r5_2024
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.) , Työttömät työnhakijat laskentapäivänä (lkm.) , TK:n Työssäkäyntitilaston työvoima (lkm.) ,

Valittu 1 Yhteensä 23

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 414

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 217

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
... = Tieto on salassapitosäännön alainen

Tiedot

Työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.)

Työnhakijoita kuukauden laskentapäivänä

Työttömät työnhakijat laskentapäivänä (lkm.)

Työttömiä työnhakijoita kuukauden laskentapäivänä

TK:n Työssäkäyntitilaston työvoima (lkm.)

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston työvoima. Yleensä noin kaksi vuotta vanha.

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta (%)

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta

Työttömät työnhakijat, miehet (lkm.)

Työttömänä työnhakijana olevat miehet kuukauden laskentapäivänä

Työttömät työnhakijat, naiset (lkm.)

Työttömänä työnhakijana olevat naiset kuukauden laskentapäivänä

Alle 20-v. työttömät työnhakijat (lkm.)

Alle 20-vuotiaat työttömät työnhakijat kuukauden laskentapäivänä

Alle 25-v. työttömät työnhakijat (lkm.)

Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat kuukauden laskentapäivänä

Yli 50-v. työttömät työnhakijat (lkm.)

Yli 50-vuotiaat työttömät työnhakijat kuukauden laskentapäivänä

Vamm./pitkäaik.sair. työttömät työnhakijat (lkm.)

Vammaiset ja pitkäaikaissairaaat työttömät työnhakijat kuukauden laskentapäivänä

Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita laskentapäivänä (lkm.)

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden laskentapäivänä

Pitkäaikaistyöttömät (lkm.)

Pitkäaikaistyöttömät eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleet kuukauden laskentapäivänä

Kassan jäseniä työttömistä työnhakijoista laskentapäivänä (lkm.)

Työttömistä työnhakijoista työttömyyskassan jäseniä kuukauden laskentapäivänä

Kokoaikaisesti lomautetut laskentapäivänä (lkm.)

Kokoaikaisesti lomautetut työnhakijat kuukauden laskentapäivänä

Lyhennetyllä työviikolla laskentapäivänä (lkm.)

Lyhennetyllä työviikolla olevat työnhakijat kuukauden laskentapäivänä

Työllistettynä olevat laskentapäivänä (lkm.)

Palkkatuilla, starttirahalla tai valtiolle työllistetyt kuukauden laskentapäivänä

Työharj./työelämävalmennuksessa olevat laskentapäivänä (lkm.)

Työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa olevat kuukauden laskentapäivänä

Työ- ja koulutuskokeilussa olevat laskentapäivänä (lkm.)

Työ- ja koulutuskokeilussa olevat kuukauden laskentapäivänä

Työvoimakoulutuksessa olevat laskentapäivänä (lkm.)

Työvoimakoulutuksessa olevat kuukauden laskentapäivänä

Valmennuksessa olevat laskentapäivänä (lkm.)

Valmennuksessa olevat kuukauden laskentapäivänä

Muissa palveluissa olevat laskentapäivänä (lkm.)

Muissa palveluissa eli esim. kuntouttavassa työtoiminnassa, vuorotteluvapaasijaisena tai omaehtoisessa opiskelussa olevat kuukauden laskentapäivänä

Avoimet työpaikat kuukauden laskentapäivänä (lkm.)

TE-toimistoihin ilmoitetut avoimet työpaikat kuukauden laskentapäivänä

Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana (lkm.)

Kuukauden aikana ilmoitetut uudet avoimet työpaikat