Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12r5 -- Arbetslösa arbetssökande i olika grupper, personer i service och lediga jobb i slutet av månaden (1001), 2006M01-2024M01

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.):
stycke
Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften (%):
procent
Arbetslösa arbetssökande män (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande kvinnor (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande under 20 år (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande under 25 år (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande över 50 år (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande med funktionsnedsättning /långtidssjuka arbetslösa arbetssökande (st.):
stycke
Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Långtidsarbetslösa (st.):
stycke
Medlemmar i arbetslöshetskassor av de arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Arbetssökande permitterade på heltid på beräkningsdagen (st.):
stycke
Arbetssökande med förkortad arbetsvecka på beräkningsdagen (st.):
stycke
Sysselsatta på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i arbetspraktik/arbetslivsträning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i arbets- och utbildningsprövning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i träning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i andra tjänster på beräkningsdagen (st.):
stycke
Lediga jobb på beräkningsdagen i månaden (st.):
stycke
Nya lediga jobb under månaden (st.):
stycke
2024-03-26
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
001_12r5_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Arbetssökande på beräkningsdagen (st.) , Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.) , Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.) ,

Valda 1 Totalt 23

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 217

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.)

Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Vanligen ungefär två år gammal.

Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften (%)

Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften, %

Arbetslösa arbetssökande män (st.)

Arbetslösa arbetssökande män på beräkningsdagen i månaden

Arbetslösa arbetssökande kvinnor (st.)

Arbetslösa arbetssökande kvinnor på beräkningsdagen i månaden

Arbetslösa arbetssökande under 20 år (st.)

Arbetslösa arbetssökande under 20 år på beräkningsdagen i månaden

Arbetslösa arbetssökande under 25 år (st.)

Arbetslösa arbetssökande under 25 år på beräkningsdagen i månaden

Arbetslösa arbetssökande över 50 år (st.)

Arbetslösa arbetssökande över 50 år på beräkningsdagen i månaden

Arbetslösa arbetssökande med funktionsnedsättning /långtidssjuka arbetslösa arbetssökande (st.)

Långtidssjuka arbetslösa arbetssökande och arbetslösa arbetssökande med funktionsnedsättning på beräkningsdagen i månaden

Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Långtidsarbetslösa (st.)

Långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, på beräkningsdagen i månaden

Medlemmar i arbetslöshetskassor av de arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Medlemmar i arbetslöshetskassor av de arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Arbetssökande permitterade på heltid på beräkningsdagen (st.)

Arbetssökande permitterade på heltid på beräkningsdagen i månaden

Arbetssökande med förkortad arbetsvecka på beräkningsdagen (st.)

Arbetssökande med förkortad arbetsvecka på beräkningsdagen i månaden

Sysselsatta på beräkningsdagen (st.)

Sysselsatta med lönesubventioner eller startpeng eller sysselsatta hos staten på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i arbetspraktik/arbetslivsträning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbetspraktik eller arbetslivsträning på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i arbets- och utbildningsprövning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbets- eller utbildningsprövning på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i träning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i träning på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i andra tjänster på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i andra tjänster, till exempel arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, på beräkningsdagen i månaden

Lediga jobb på beräkningsdagen i månaden (st.)

Lediga jobb på arbets- och näringsbyråerna på beräkningsdagen i månaden

Nya lediga jobb under månaden (st.)

Nya lediga jobb under månaden