Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11pk -- Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2023

Valitse muuttujat

Kyllä
25.1.2024
Palkansaajat yhteensä, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Palkansaajat, jatkuva kokoaikatyö, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Palkansaajat, jatkuva osa-aikatyö, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Palkansaajat, jatkuva työ yhteensä, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Palkansaajat, määräaikainen kokoaikatyö, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Palkansaajat, määräaikainen osa-aikatyö, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Palkansaajat, määräaikainen työ yhteensä, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Palkansaajat, kokoaikatyö yhteensä, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Palkansaajat, osa-aikatyö yhteensä, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Jatkuva kokoaikatyö, osuus palkansaajista, %:
%
Jatkuva osa-aikatyö, osuus palkansaajista, %:
%
Jatkuva työ yhteensä, osuus palkansaajista, %:
%
Määräaikainen kokoaikatyö, osuus palkansaajista, %:
%
Määräaikainen osa-aikatyö, osuus palkansaajista, %:
%
Määräaikainen työ yhteensä, osuus palkansaajista, %:
%
Kokoaikatyö yhteensä, osuus palkansaajista, %:
%
Osa-aikatyö yhteensä, osuus palkansaajista, %:
%
22.1.2025
25.1.2022
Tilastokeskus, työvoimatutkimus
001_11pk_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Palkansaajat yhteensä, 1000 henkilöä , Palkansaajat, jatkuva kokoaikatyö, 1000 henkilöä , Palkansaajat, jatkuva osa-aikatyö, 1000 henkilöä ,

Valittu 1 Yhteensä 17

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valittu 1 Yhteensä 15

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän mukaisiksi takautuvasti korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Tämä taulukko 11pk korvaa taulukon 11pu, joka on siirretty arkistokantaan. Osa-aikatyön määritelmä perustuu vastaajan omaan käsitykseen työn osa-aikaisuudesta.
Taulukossa määräaikaisiin ja osa-aikaisiin työsuhteisiin sisältyvät myös ne tapaukset, joissa työsuhteen tyyppi ei ollut tiedossa.