Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11yq -- Nya och nedlagda företag enligt område och näringsgren (TOL 2008), 2013Q1-2023Q1

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12417599 Ändrad senast: 20230713 08.00

  1. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q1 (41)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (111)
  4. Uppgifter: Nya företag (antal), Nedlagda företag (antal), Företagsbeståndet, (3)


 2. 11zm -- Nya och nedlagda företag efter juridisk form, 2013Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 323173 Ändrad senast: 20230713 08.00

  1. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q4 (44)
  2. Juridisk form: Totalt, Fysisk person, Dödsbo, Skattesamfund, ..., Annan juridisk form (16)
  3. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (23)
  4. Uppgifter: Nya företag (antal), Nedlagda företag (antal), Företagsbeståndet, Årsförändring av antalet nya företag (%), Årsförändring av antalet nedlagda företag (%) (5)


 3. 13n5 -- Registrerade nya företag efter juridisk form, 2019Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8355 Ändrad senast: 20230821 08.00

  1. Kvartal: 2019Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019Q4, ..., 2023Q2 (18)
  2. Juridisk form: Totalt, Fysisk person, Öppet bolag, Kommanditbolag, ..., Andra juridiska former (7)
  3. Uppgifter: Registrerade nya företag, Kvartalsförändring från året innan, %, (2)


 4. 13q2 -- Revideringar i statistik inom nya och nedlagda företag, 2015Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10095 Ändrad senast: 20230713 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4 (36)
  2. Revideringar: Första publicering, Föregående publicering, Senaste publicering, Revidering från första, (4)
  3. Näringsgren: Totalt, (1)
  4. Uppgifter: Nya företag, Nedlagda företag, (2)