Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11yq -- Nya och nedlagda företag enligt område och näringsgren (TOL 2008), 2013Q1-2022Q4

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12321457 Ändrad senast: 20230120 08.00

  1. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2022Q4 (40)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (111)
  4. Uppgifter: Nya företag (antal), Nedlagda företag (antal), Företagsbeståndet, (3)


 2. 11zm -- Nya och nedlagda företag efter juridisk form, 2013Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 293326 Ändrad senast: 20230120 08.00

  1. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2022Q4 (40)
  2. Juridisk form: Totalt, Fysisk person, Dödsbo, Skattesamfund, ..., Annan juridisk form (16)
  3. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (23)
  4. Uppgifter: Nya företag (antal), Nedlagda företag (antal), Företagsbeståndet, Årsförändring av antalet nya företag (%), Årsförändring av antalet nedlagda företag (%) (5)


 3. 13n5 -- Registrerade nya företag efter juridisk form, 2019Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7981 Ändrad senast: 20221116 08.00

  1. Kvartal: 2019Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019Q4, ..., 2022Q4 (16)
  2. Juridisk form: Totalt, Fysisk person, Öppet bolag, Kommanditbolag, ..., Andra juridiska former (7)
  3. Uppgifter: Registrerade nya företag, Kvartalsförändring från året innan, %, (2)


 4. 13q2 -- Revideringar i statistik inom nya och nedlagda företag, 2015Q1-2022Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9404 Ändrad senast: 20230120 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2022Q3 (31)
  2. Revideringar: Första publicering, Föregående publicering, Senaste publicering, Revidering från första, (4)
  3. Näringsgren: Totalt, (1)
  4. Uppgifter: Nya företag, Nedlagda företag, (2)