Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11l1 -- Lediga arbetsplatser, kvartalsuppgifter, 2013Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10830 Ändrad senast: 20230217 08.00

  1. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, Obesatta lediga arbetsplatser, Lediga arbetsplatser på deltid, Lediga arbetsplatser på viss tid, Svårbesatta lediga arbetsplatser (5)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2022Q4 (40)


 2. 11my -- Lediga arbetsplatser efter antalet anställda på arbetsstället, 2013Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8909 Ändrad senast: 20230217 08.00

  1. Antalet anställda på arbetsstället: Totalt, 1 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 49 personer, 50 eller mer personer (5)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2022Q4 (40)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 3. 11mz -- Lediga arbetsplatser efter ägarform på arbetsstället, 2013Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9080 Ändrad senast: 20230217 08.00

  1. Arbetsgivare: Totalt, Privat företag, Kommun eller samkommun, Staten, ..., Någon annan (6)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2022Q4 (40)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 4. 11n1 -- Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge, 2013Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8634 Ändrad senast: 20230217 08.00

  1. Storområde: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2022Q4 (40)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 5. 11n2 -- Lediga arbetsplatser efter näringsgren på arbetsstället, 2013Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11272 Ändrad senast: 20230217 08.00

  1. Näringsgren (TOL2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-E Hela industrin (05-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., R, S Övriga tjänster (90-96) (10)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2022Q4 (40)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 6. 11n3 -- Lediga arbetsplatser, årsuppgifter, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7290 Ändrad senast: 20230220 08.00

  1. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, Obesatta lediga arbetsplatser, Lediga arbetsplatser på deltid, Lediga arbetsplatser på viss tid, Svårbesatta lediga arbetsplatser (5)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)


 7. 11n4 -- Lediga arbetsplatser efter antalet anställda på arbetsstället, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5419 Ändrad senast: 20230220 08.00

  1. Antalet anställda på arbetsstället: Totalt, 1 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 49 personer, 50 eller mer personer (5)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 8. 11n5 -- Lediga arbetsplatser efter ägarform på arbetsstället, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5489 Ändrad senast: 20230220 08.00

  1. Arbetsgivare: Totalt, Privat företag, Kommun eller samkommun, Staten, ..., Någon annan (6)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 9. 11n6 -- Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5142 Ändrad senast: 20230220 08.00

  1. Storområde: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 10. 11n7 -- Lediga arbetsplatser efter näringsgren på arbetsstället, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6920 Ändrad senast: 20230220 08.00

  1. Näringsgren (TOL2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-E Hela industrin (05-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., R, S Övriga tjänster (90-96) (10)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)