Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11l1 -- Lediga arbetsplatser, kvartalsuppgifter, 2013Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11272 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, Obesatta lediga arbetsplatser, Lediga arbetsplatser på deltid, Lediga arbetsplatser på viss tid, Svårbesatta lediga arbetsplatser (5)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q4 (44)


 2. 11my -- Lediga arbetsplatser efter antalet anställda på arbetsstället, 2013Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9347 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Antalet anställda på arbetsstället: Totalt, 1 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 49 personer, 50 eller mer personer (5)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q4 (44)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 3. 11mz -- Lediga arbetsplatser efter ägarform på arbetsstället, 2013Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9620 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Arbetsgivare: Totalt, Privat företag, Kommun, samkommun eller välfärdsområde, Staten, ..., Någon annan (6)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q4 (44)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 4. 11n1 -- Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge, 2013Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9071 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Storområde: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q4 (44)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 5. 11n2 -- Lediga arbetsplatser efter näringsgren på arbetsstället, 2013Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11803 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Näringsgren (TOL2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-E Hela industrin (05-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., R, S Övriga tjänster (90-96) (10)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q4 (44)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 6. 11n3 -- Lediga arbetsplatser, årsuppgifter, 2013-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7389 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, Obesatta lediga arbetsplatser, Lediga arbetsplatser på deltid, Lediga arbetsplatser på viss tid, Svårbesatta lediga arbetsplatser (5)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)


 7. 11n4 -- Lediga arbetsplatser efter antalet anställda på arbetsstället, 2013-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5516 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Antalet anställda på arbetsstället: Totalt, 1 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 49 personer, 50 eller mer personer (5)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 8. 11n5 -- Lediga arbetsplatser efter ägarform på arbetsstället, 2013-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5677 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Arbetsgivare: Totalt, Privat företag, Kommun, samkommun eller välfärdsområde, Staten, ..., Någon annan (6)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 9. 11n6 -- Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge, 2013-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5241 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Storområde: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 10. 11n7 -- Lediga arbetsplatser efter näringsgren på arbetsstället, 2013-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7040 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Näringsgren (TOL2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-E Hela industrin (05-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., R, S Övriga tjänster (90-96) (10)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)