Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11l1 -- Lediga arbetsplatser, kvartalsuppgifter, 2013Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11057 Ändrad senast: 20230818 08.00

  1. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, Obesatta lediga arbetsplatser, Lediga arbetsplatser på deltid, Lediga arbetsplatser på viss tid, Svårbesatta lediga arbetsplatser (5)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q2 (42)


 2. 11my -- Lediga arbetsplatser efter antalet anställda på arbetsstället, 2013Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9135 Ändrad senast: 20230818 08.00

  1. Antalet anställda på arbetsstället: Totalt, 1 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 49 personer, 50 eller mer personer (5)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q2 (42)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 3. 11mz -- Lediga arbetsplatser efter ägarform på arbetsstället, 2013Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9401 Ändrad senast: 20230818 08.00

  1. Arbetsgivare: Totalt, Privat företag, Kommun, samkommun eller välfärdsområde, Staten, ..., Någon annan (6)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q2 (42)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 4. 11n1 -- Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge, 2013Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8861 Ändrad senast: 20230818 08.00

  1. Storområde: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q2 (42)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 5. 11n2 -- Lediga arbetsplatser efter näringsgren på arbetsstället, 2013Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11545 Ändrad senast: 20230818 08.00

  1. Näringsgren (TOL2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-E Hela industrin (05-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., R, S Övriga tjänster (90-96) (10)
  2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q2 (42)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 6. 11n3 -- Lediga arbetsplatser, årsuppgifter, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7290 Ändrad senast: 20230220 08.00

  1. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, Obesatta lediga arbetsplatser, Lediga arbetsplatser på deltid, Lediga arbetsplatser på viss tid, Svårbesatta lediga arbetsplatser (5)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)


 7. 11n4 -- Lediga arbetsplatser efter antalet anställda på arbetsstället, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5419 Ändrad senast: 20230220 08.00

  1. Antalet anställda på arbetsstället: Totalt, 1 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 49 personer, 50 eller mer personer (5)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 8. 11n5 -- Lediga arbetsplatser efter ägarform på arbetsstället, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5489 Ändrad senast: 20230220 08.00

  1. Arbetsgivare: Totalt, Privat företag, Kommun eller samkommun, Staten, ..., Någon annan (6)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 9. 11n6 -- Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5142 Ändrad senast: 20230220 08.00

  1. Storområde: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)


 10. 11n7 -- Lediga arbetsplatser efter näringsgren på arbetsstället, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6920 Ändrad senast: 20230220 08.00

  1. Näringsgren (TOL2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-E Hela industrin (05-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., R, S Övriga tjänster (90-96) (10)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  3. Uppgifter: Lediga arbetsplatser, (1)