Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12st -- Totalförbrukning av energi efter energikälla, 2010Q1-2023Q3*

Välj variabler

Ja
2024-01-23
Mängd (TJ):
TJ
Mängd (GWh):
GWh
Andel av totalförbrukning av energi (%):
Procent
Mängd, kvartalsförändring (%):
Procent
Mängd, årsförändring (%):
Procent
Kumulativ mängd fr.o.m. början av året (TJ):
TJ
Kumulativ mängd fr.o.m. början av året (GWh):
GWh
Kumulativ mängd fr.o.m. början av året, årsförändring (%):
Procent
2024-04-18
2020-12-21
Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning
001_12st_2023q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Mängd (TJ) , Mängd (GWh) , Andel av totalförbrukning av energi (%) ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010Q1 , 2010Q2 , 2010Q3 ,

Valda 1 Totalt 55

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS TOTALFÖRBRUKNING AV ENERGI , 1 Förnybar energi , 1.1 Vattenkraft ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Ett fel i uppgifterna om naturgasförbrukningen 2023 korrigerades den 23 januari 2024.
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning. Vattenkraft, vindkraft och importerad elektricitet har gjorts kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 TJ/GWh) och kärnkraft med verkningsgraden 33 % (10,91 TJ/GWh).

Kvartal

* preliminär uppgift

Kvartal

2023Q1*

* preliminär uppgift

2023Q2*

* preliminär uppgift

2023Q3*

* preliminär uppgift