Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12su -- Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet, 1992M01-2023M09*

Välj variabler

Ja
2023-12-20
Mängd (GWh):
GWh
Mängd, månadsförändring (%):
Procent
Mängd, årsförändring (%):
Procent
Kumulativ mängd fr.o.m. början av året (GWh):
GWh
Kumulativ mängd fr.o.m. början av året, årsförändring (%):
Procent
Andel av totalkonsumtion (%):
Procent
2024-04-18
2020-12-21
Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning
001_12su_2023m09
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1992M01 , 1992M02 , 1992M03 ,

Valda 1 Totalt 381

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET , 1 TOTALPRODUKTION AV ELEKTRICITET , 1.1 Vattenkraft ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
- värdet noll
Konventionell kondenskraft innehåller toppgasturbiner, motorkraft samt andelen kondenskraft inom samproduktionen. Småskalig CHP är samproduktion av el och värme i liten skala. Siffrorna omfattar för närvarande el som enligt biogasregistret producerats i CHP-anläggningar. Månadsbeloppen i tabell 12su motsvarar inte exakt årsdata i tabell 12sv på grund av avrundning av siffror.

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2023M01*

* preliminär uppgift

2023M02*

* preliminär uppgift

2023M03*

* preliminär uppgift

2023M04*

* preliminär uppgift

2023M05*

* preliminär uppgift

2023M06*

* preliminär uppgift

2023M07*

* preliminär uppgift

2023M08*

* preliminär uppgift

2023M09*

* preliminär uppgift