Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13gn -- Energiimport och -export, kvantitet, 2015Q1-2023Q2*

Välj variabler

Ja
2023-10-03
Kvantitet:
yksikkö
Kvantitet, årsförändring (%):
Procent
Kumulativ kvantitet fr.o.m. början av året:
yksikkö
Kumulativ kvantitet fr.o.m. början av året, årsförändring (%):
Procent
2024-01-25
2022-05-06
Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning
001_13gn_2023q2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valda 1 Totalt 34

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Stenkol, 1000 t , Brunkol, 1000 t , Koks, 1000 t ,

Valda 0 Totalt 20

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: ALLA LÄNDER TOTALT , Afghanistan , Nederländerna ,

Valda 0 Totalt 153

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
... sekretessbelagd uppgift
Källör Naturgas: Gasgrid Finland Oy
Elektricitet: Finsk Energiindustri rf
Kärnbränsle: Strålsäkerhetscentralen
Träpelletar och annan energived: Import data från Naturresursinstitutet och Statistikcentralen. Export data från Tullens utrikeshandelsstatistik. Volymuppgifterna har tabellerats som en kumulativ summa på årsnivå 2020Q4-2021Q4 (inga separata kvartalsuppgifter). Vid import av trä per land har endast Ryssland specificerats.
Torv: Statistikcentralen har uppskattat mängden energitorv utgående från Tullens KN-nummer 27030000. En uppskattning av exportvolymen av energitorv finns inte att tillgå.
Tullens utrikeshandelsstatistik (KN-nomenklaturen)
Stenkol: 27011100, 27011290, 27011900
Brunkol: 27021000, 27022000
Koks: 27040010, 27040030, 27040090
Kokskol: 27011210
Flytande naturgas: 27111100
Råolja: 27090010, 27090090
Motorbensin: 27101241, 27101245, 27101249, 27101250
Flygfotogen: 27101921
Mellandestillat: 27101931, 27101935, 27101943, 27101946, 27101947, 27101948, 27102011, 27102016, 27102019
Tung brännolja: 27101951, 27101955, 27101962, 27101966, 27101967, 27102032, 27102038
Flytgaser: 27111211, 27111219, 27111291, 27111293, 27111294, 27111297, 27111310, 27111330, 27111391, 27111397
Övriga oljeprodukter: 27101211, 27101215, 27101290, 27101221, 27101225, 27101231, 27101270, 27101910, 27101911, 27101915, 27101925, 27101929, 27101971, 27101975, 27101981, 27101983, 27101985, 27101987, 27101991, 27101993, 27101999, 27102090, 27132000, 27149000, 27122010, 27122090, 27131100, 27131200, 27111400, 27111900, 27121010, 27121090, 27129011, 27129019, 27129031, 27129033, 27129039, 27129091, 27129099, 27139010, 27139090, 27141000, 27150000, 29023000, 29011000, 29012400, 29012900
Metanol: 29051100
MTBE: 29091910, 29091990
Träpelletar: 44013100
Annan energived: 44011100, 44011200

Kvartal

* preliminär uppgift

Kvartal

2022Q1*

* preliminär uppgift

2022Q2*

* preliminär uppgift

2022Q3*

* preliminär uppgift

2022Q4*

* preliminär uppgift

2023Q1*

* preliminär uppgift

2023Q2*

* preliminär uppgift