Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13hf -- Personer i hushåll med allvarlig materiell och social fattigdom och låg arbetsintensitet efter personens hushålls livsfas, 2015-2021

Välj variabler

Ja
2023-03-24
I allvarling materiell och social fattigdom, antalet:
Antal
I allvarling materiell och social fattigdom, %:
Procent
Medlem i hushåll med låg arbetsintensitet, antalet:
Antal
Medlem i hushåll med låg arbetsintensitet, %:
Procent
Personer i populationen:
Antal
2023-03-24
2023-01-25
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
023_13hf_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 7

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Samtliga hushåll , 1 Enpersonhushåll , 2 Par utan barn ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . = urvalsgruppen har omfattat färre än 30 fall.