Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 137b -- Grundskoleelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter stödform och region, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 73406 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Region: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Utlandet (310)
  3. Uppgifter: ELEVER MED INTENSIFIERAT STÖD TOTALT, Intensifierat stöd inkl. specialundervisning på deltid, Intensifierat stöd inkl. stödundervisning, Intensifierat stöd inkl. biträdestjänster, ..., Särskilt stöd inkl. särskilda hjälpmedel (12)


 2. 137q -- Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter region, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 627050 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Region: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Utlandet (311)
  3. Uppgifter: ELEVER MED INTENSIFIERAT STÖD TOTALT, Elever med intensifierat stöd totalt, pojkar, Elever med intensifierat stöd totalt, flickor, FÖRSKOLEELEVERNA SOM FÅTT INTENSIFIERAT STÖD, ..., Elever i påbyggnadsundervisning totalt, flickor (48)


 3. 137r -- Grundskolelever som fått särskilt stöd efter ställe där undervisning anordnas och region, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 435768 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Region: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Utlandet (310)
  3. Läroanstaltstyp: SSS Totalt, 11 Grundskolor, 12 Specialskolor på grundskolenivå, 19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå, (4)
  4. Uppgifter: FÖRSKOLEELEVER SOM FÅTT ETT BESLUT OM SÄRSKILT STÖD, Förskoleelever efter ställe där specialundervisning anordnas, helt i specialgrupper eller -klasser, Förskoleelever efter ställe där specialundervisning anordnas, 1-19 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen, Förskoleelever efter ställe där specialundervisning anordnas, 20-49 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen, ..., ELEVER I PÅBYGGNADSUNDERVISNING TOTALT (40)


 4. 13f9 -- Grundskolelever som fått intensifierat stöd, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9213 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Uppgifter: Förskoleundervisning, Årskurser 1-6, Årskurser 7-9, Påbyggnadsundervisning, ..., Antalet elever i grundskolan (7)


 5. 13n6 -- Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22018 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Årskurser: Totalt, Förskoleundervisning, Årskurs 1-6, Årskurs 7-9, Påbyggnadsundervisning (5)
  3. Kön: Båda könen, Pojkar, Flickor, (3)
  4. Uppgifter: Elever med intensifierat stöd, Elever med intensifierat stöd, andel av antalet elever med intensifierat stöd, %, Elever med intensifierat stöd, andel av antalet elever i grundskolan, %, Elever med särskilt stöd, ..., Antalet elever i grundskolan (10)


 6. 13n9 -- Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd, tidsföljder, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18717 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Uppgifter: Elever med särskilt stöd i specialskola, Elever med särskilt stöd i specialskola, %, Elever med särskilt stöd i annan grundskola, Elever med särskilt stöd i annan grundskola, %, ..., Antalet elever i grundskolan (9)


 7. 13na -- Grundskolelever som fått specialundervisning på deltid, läsår 2001/2002 -- läsår 2021/2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13047 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: Läsår 2001/2002, Läsår 2002/2003, Läsår 2003/2004, Läsår 2004/2005, ..., Läsår 2021/2022 (21)
  2. Uppgifter: Pojkar totalt, Andel av antalet pojkar i grundskolan, % (pojkar), Flickor totalt, Andel av antalet flickor i grundskolan, % (flickor), ..., Antal grundskoleelever i början av läsåret i september (7)


 8. 13nb -- Studerande som fått särskilt stöd inom yrkesutbildning som leder till examen efter ställe där undervisning anordnas, 2019-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14062 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Uppgifter: I specialyrkesläroanstalt, I specialyrkesläroanstalt,%, I yrkesläroanstalt, I yrkesläroanstalt,%, ..., Antal studerande i yrkesutbildning (9)


 9. 13nd -- Specialundervisning på deltid, stödundervisning, biträdes- och tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd samt särskilda hjälpmedel år, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15392 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Elevens stöd omfattar: Specialundervisning på deltid, Stödundervisning, Assistenttjänster, Tolkningstjäntser, Särskilda hjälmedel (5)
  3. Uppgifter: Elever med intensifierat stöd, Andel av antalet elever med intensifierat stöd, %, Elever med särskilt stöd, Andel av antalet elever med särskilt stöd, %, ..., Elever med särskilt stöd, totalt (8)


 10. 13nh -- Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 125571 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. Uppgifter: ELEVER MED SÄRSKILT STÖD TOTALT, Elever med särskilt stöd totalt, pojkar, Elever med särskilt stöd totalt, flickor, - varav elever med särskilt stöd, inte förlängd läroplikt, ..., -- varav elever i påbyggnadsundervisning med särskilt stöd, förlängd läroplikt, andra än gravast handikappade, flickor (75)
  2. År: 2020, 2021, 2022, (3)


 11. 13nu -- Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd och region, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 264347 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Region: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Utlandet (310)
  3. Uppgifter: ELEVER MED SÄRSKILT STÖD TOTALT, Elever med särskilt stöd totalt, pojkar, Elever med särskilt stöd totalt, flickor, - varav elever med särskilt stöd, inte förlängd läroplikt, ..., -- elever i årskurserna 7-9 som fått särskilt stöd, förlängd läroplikt, andra än gravast handikappade, flickor (45)


 12. 13p8 -- Grundskolelever som fått särskilt stöd efter ställe där undervisning anordnas, inklusive procentsatser, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 666163 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Region: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Utlandet (310)
  3. Läroanstaltstyp: SSS Totalt, 11 Grundskolor, 12 Specialskolor på grundskolenivå, 19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå, (4)
  4. Uppgifter: FÖRSKOLEELEVER SOM FÅTT ETT BESLUT OM SÄRSKILT STÖD, Förskoleelever efter ställe där specialundervisning anordnas, helt i specialgrupper eller -klasser, Förskoleelever efter ställe där specialundervisning anordnas, 1-19 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen, Förskoleelever efter ställe där specialundervisning anordnas, 20-49 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen, ..., ELEVER I PÅBYGGNADSUNDERVISNING TOTALT (47)


 13. 147s -- Förskoleelever som fått intensifierat och särskilt stöd i samband med småbarnspedagogik, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28765 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Region: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Kittilä (186)
  3. Uppgifter: ELEVER MED INTENSIFIERAT STÖD TOTALT, Elever med intensifierat stöd totalt, pojkar, Elever med intensifierat stöd totalt, flickor, ELEVER MED SÄRSKILT STÖD TOTALT, ..., Förskoleelever totalt, flickor (9)


 14. 147t -- Förskoleelever som fått särskilt stöd i samband med småbarnspedagogik efter läropliktens längd och landskap, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30180 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Region: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK19 Lappland (19)
  3. Uppgifter: FÖRSKOLEELEVER SOM FÅTT ETT BESLUT OM SÄRSKILT STÖD, Förskoleelever som fått ett beslut om särskilt stöd, pojkar, Förskoleelever som fått ett beslut om särskilt stöd, flickor, - varav förskoleelever med särskilt stöd, inte förlängd läroplikt, ..., -- varav förskoleelever med särskilt stöd, förlängd läroplikt, andra än gravast handikappade, flickor (15)


 15. 147u -- 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14664 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Elevens stöd omfattar: Specialundervisning på deltid, Stödundervisning, Assistenttjänster, Tolkningstjäntser, Särskilda hjälmedel (5)
  3. Uppgifter: Elever med intensifierat stöd, Andel av antalet elever med intensifierat stöd, %, Elever med särskilt stöd, Andel av antalet elever med särskilt stöd, %, ..., Elever med särskilt stöd, totalt (8)


 16. 147v -- Förskoleelever som fått särskilt stöd i samband med småbarnspedagogik efter ställe där undervisningen anordnats, inklusive procentandelar, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42023 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Region: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Kittilä (186)
  3. Uppgifter: FÖRSKOLEELEVER SOM FÅTT ETT BESLUT OM SÄRSKILT STÖD, Förskoleelever efter ställe där specialundervisning anordnas, helt i specialgrupper eller -klasser, Helt i specialgrupper eller -klasser, totalt, %, Förskoleelever efter ställe där specialundervisning anordnas, 1-19 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen, ..., FÖRSKOLEELEVER TOTALT (14)