Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11zf -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, kvartalsvis, 1999Q1-2023Q3

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1737492 Ändrad senast: 20231218 08.00

  1. Kvartal: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2023Q3 (99)
  2. Transaktion: P1R Produktion till baspris, inkomster, P11R Marknadsproduktion, inkomster, P12R Produktion för egen slutlig användning, inkomster, P131R Försäljningar av icke-marknadsprodukter, inkomster, ..., OTES Utgifter, total, konsoliderade (73)
  3. Sektor: S13 Offentliga samfund, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S13131 Lokalförvaltning exkl. Välfärdsområdesförvaltning, ..., S13149 Övriga socialskyddsfonder (7)
  4. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrig, miljoner euro, Ursprunglig, miljoner euro, Trend, miljoner euro, Förändring i ursprunglig serie från föregående år, %, ..., Förhållandet till BNP (trend), % (7)