Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11yv -- Offentliga samfundens EDP-skuld, kvartalsvis, 2000Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24043 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Debitorsektor: S13_C Offentliga samfund, konsoliderad, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S1314 Socialskyddsfonder, (4)
  2. Instrument: F2-F4 Sedlar, mynt, inlåning, skuldebrev och lån, F22 Överförbar inlåning, F29 Övrig inlåning, F31 Kortfristiga skuldebrev, ..., F42 Långfristiga lån (7)
  3. Uppgifter: EDP-skuld, miljoner euro, (1)
  4. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2022Q4 (92)


 2. 123v -- Statsgarantier, kvartalsvis, 2005Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28773 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Kvartal: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2022Q4 (72)
  2. Sektor: S0 Totalt, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S13 Offentliga samfund, ..., S2 Utlandet (7)
  3. Uppgifter: Nya garantier som ställts under kvartalet, miljoner euro, Garantier som gått ut under kvartalet, miljoner euro, Garantistocken i slutet av kvartalet, miljoner euro, Ersättningar som betalats under kvartalet, miljoner euro, ..., Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet, miljoner euro (6)


 3. 12sy -- Offentliga samfundens EDP-skuld i relation till BNP, kvartalsvis, 2000Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13749 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2022Q4 (92)
  2. Uppgifter: EDP-skuld, miljoner euro, Offentliga samfundens EDP-skuld i relation till BNP, %, (2)