Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11yv -- Offentliga samfundens EDP-skuld, kvartalsvis, 2000Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24879 Ändrad senast: 20240315 08.00

  1. Debitorsektor: S13_C Offentliga samfund, konsoliderad, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S1314 Socialskyddsfonder, (4)
  2. Instrument: F2-F4 Sedlar, mynt, inlåning, skuldebrev och lån, F22 Överförbar inlåning, F29 Övrig inlåning, F31 Kortfristiga skuldebrev, ..., F42 Långfristiga lån (7)
  3. Uppgifter: EDP-skuld, miljoner euro, (1)
  4. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2023Q4 (96)


 2. 123v -- Statsgarantier, kvartalsvis, 2005Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29777 Ändrad senast: 20240315 08.00

  1. Kvartal: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2023Q4 (76)
  2. Sektor: S0 Totalt, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S13 Offentliga samfund, ..., S2 Utlandet (7)
  3. Uppgifter: Nya garantier som ställts under kvartalet, miljoner euro, Garantier som gått ut under kvartalet, miljoner euro, Garantistocken i slutet av kvartalet, miljoner euro, Ersättningar som betalats under kvartalet, miljoner euro, ..., Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet, miljoner euro (6)


 3. 12sy -- Offentliga samfundens EDP-skuld i relation till BNP, kvartalsvis, 2000Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14135 Ändrad senast: 20240315 08.00

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2023Q4 (96)
  2. Uppgifter: EDP-skuld, miljoner euro, Offentliga samfundens EDP-skuld i relation till BNP, %, (2)