Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13rw -- Materialflöde efter materialkategori, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57138 Ändrad senast: 20231129 08.00

  1. Flöden: Inhemsk utvinning, Import, Export, Inhmesk materialkonsumtionen, ..., Råvaruinsatser (7)
  2. Material: Total, 1 Biomassa, 1.1 Grödor (exkl. fodergrödor), 1.1.1 Spannmål, ..., 6 Avfall som importeras/exporteras för slutbehandling och bortskaffande (66)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  4. Uppgifter: Materialflöder, tusen ton, (1)