Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13rw -- Materialflöde efter materialkategori, 2010-2022

Välj variabler

Ja
2023-11-29
Materialflöder, tusen ton:
Tusen ton
2024-10-08
2022-09-28
Statistikcentralen, materialflödesräkenskaper
001_13rw_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Inhemsk utvinning , Import , Export ,

Valda 0 Totalt 7

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Total , 1 Biomassa , 1.1 Grödor (exkl. fodergrödor) ,

Valda 0 Totalt 66

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i massaenhet (ton) hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats. Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin ingår i miljöräkenskaperna. Europeiska unionens förordning om europeiska miljöräkenskaper (nr 691/2011) förpliktar medlemsländerna att statistikföra och rapportera materialflöden inom samhällsekonomin årligen, för första gången år 2013 och fr.o.m. statistikåret 2008. Statistiken ingår i FN:s system för integrerade miljöräkenskaper (SEEA) och beskriver fysiska flöden inom samhällsekonomin.

Flöden

Flöden

Material

Material

Uppgifter

Materialflöder, tusen ton

Materialflöder, tusen ton