Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13rw -- Materiaalivirrat materiaalikategorioittain, 2010-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
29.11.2023
Materiaalivirrat, tuhatta tonnia:
Tuhatta tonnia
8.10.2024
28.9.2022
Tilastokeskus, materiaalitilinpito
001_13rw_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kotimaiset suorat panokset , Tuonti , Vienti ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 1 Biomassa , 1.1 Viljelykasvit (pl. rehuviljat) ,

Valittu 0 Yhteensä 66

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 1 Yhteensä 13

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi Materiaalitilinpito -tilasto kuvaa massayksiköin (tonneina) luonnosta käyttöön otetun, siirretyn tai muutetun ainemäärän. Materiaalitilinpito -tilasto on yksi osa ympäristötilinpidon kokonaisuutta. Euroopan Unionin asetus ympäristötilinpidosta (N:o 691/2011) velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan kansantalouden materiaalivirrat vuosittain, ensimmäisen kerran vuonna 2013 ja tilasto-vuodesta 2008 lähtien. Tilasto on YK:n Ympäristötilinpitojärjestelmässä (SEEA) osa kansantalouden fyysisten virtojen kuvausta.

Virta

Virta

Materiaali

Materiaali

Tiedot

Materiaalivirrat, tuhatta tonnia

Materiaalivirrat, tuhatta tonnia