Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11xb -- Konsumentprisindex (2015=100), månadsuppgifter, 2015M01-2023M08

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2190907 Ändrad senast: 20230914 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08 (104)
  2. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopior av dokument, tidningsannonser och reklam (735)
  3. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.), Månatlig inverkan (%-enh.) (5)


 2. 11xc -- Konsumentprisindex (2015=100), årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 183423 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopior av dokument, tidningsannonser och reklam (730)
  3. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), (2)


 3. 11xd -- Konsumentprisindex (2010=100), månadsuppgifter, 2010M01-2023M08

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3324940 Ändrad senast: 20230914 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2023M08 (164)
  2. Varor: 0 KONSUMENTPRISINDEX, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopieringar, annonskostnader och övriga (728)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.), Månatlig inverkan (%-enh.) (5)


 4. 11xe -- Konsumentprisindex (2010=100), årsuppgifter, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 238371 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Varor: 0 KONSUMENTPRISINDEX, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopieringar, annonskostnader och övriga (728)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), (2)


 5. 11xf -- Konsumentprisindex (2005=100), månadsuppgifter, 2005M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1440897 Ändrad senast: 20230914 08.00

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2023M08 (224)
  2. Varor: 0 KPI, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 011 Livsmedel, 0111 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 127022 Kopieringar, annonskostnader och övriga (731)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 6. 11xg -- Konsumentprisindex (2005=100), årsuppgifter, 2005-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 201374 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. Varor: 0 KPI, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 011 Livsmedel, 0111 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 127022 Kopieringar, annonskostnader och övriga (731)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 7. 11xh -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2015=100), månadsuppgifter, 2015M01-2023M08

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2209515 Ändrad senast: 20230914 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08 (104)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4 Övriga avgifter och tjänster (371)
  4. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.), Månatlig inverkan (%-enh.) (5)


 8. 11xi -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2015=100), årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 137828 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4 Övriga avgifter och tjänster (368)
  4. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), (2)


 9. 11xj -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2005=100), månadsuppgifter, 1996M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47788 Ändrad senast: 20230914 08.00

  1. Månad: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2023M08 (332)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), (3)


 10. 11xk -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2005=100), årsuppgifter, 1996-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8901 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2022 (27)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), (2)


 11. 11xl -- Levnadskostnadsindex (1951:10=100), månadsuppgifter, 1951M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87450 Ändrad senast: 20230914 08.00

  1. Månad: 1951M01, 1951M02, 1951M03, 1951M04, ..., 2023M08 (872)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 12. 11xm -- Levnadskostnadsindex (1951:10=100), årsuppgifter, 1951-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9419 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1951, 1952, 1953, 1954, ..., 2022 (72)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 13. 11xn -- Levnadskostnadsindex (1938:8-1939:7=100), månadsuppgifter, 1939M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 102048 Ändrad senast: 20230914 08.00

  1. Månad: 1939M01, 1939M02, 1939M03, 1939M04, ..., 2023M08 (1016)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 14. 11xp -- Levnadskostnadsindex (1938:8-1939:7=100), årssuppgifter, 1939-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10398 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1939, 1940, 1941, 1942, ..., 2022 (84)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 15. 11xq -- Konsumentprisindexen efter huvudgrupp (2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), månadsuppgifter, 2000M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 274946 Ändrad senast: 20230914 08.00

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2023M08 (284)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, (4)
  3. Varor: KONSUMENTPRISINDEX, LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, Livsmedel, Alkoholfria drycker, ..., DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER (27)
  4. Uppgifter: Indextal, (1)


 16. 11xr -- Konsumentprisindexen efter huvudgrupp (2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), årsuppgifter, 2000-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29434 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, (4)
  3. Varor: KONSUMENTPRISINDEX, LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, Livsmedel, Alkoholfria drycker, ..., DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER (27)
  4. Uppgifter: Indextal, (1)


 17. 11xs -- Konsumentprisindex, den totalindex, månadsuppgifter, 1972M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 104454 Ändrad senast: 20230914 08.00

  1. Månad: 1972M01, 1972M02, 1972M03, 1972M04, ..., 2023M08 (620)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, ..., KPI 1972=100 (10)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 18. 11xt -- Konsumentprisindex, den totalindex, årsuppgifter, 1972-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12471 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1972, 1973, 1974, 1975, ..., 2022 (51)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, ..., KPI 1972=100 (10)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 19. 11xu -- Special Aggrekats (2015=100), OECD, månadsuppgifter, 2015M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43363 Ändrad senast: 20230914 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08 (104)
  2. Varor: Konsumentprisindex, Alla poster utom livsmedel och energi, Livsmedel och alcoholfria drycker, Produkter, ..., Tjänster utom boende (8)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring (%), Månatlig inverkan (%-enh.), Årsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.) (5)


 20. 11xw -- Special Aggrekats (2010=100), OECD, månadsuppgifter, 2013M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33460 Ändrad senast: 20230914 08.00

  1. Månad: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2023M08 (128)
  2. Varor: Alla poster utom livsmedel och energi, Produkter, Boende, Energi (bränslen, el, bensin), ..., Tjänster utom boende (6)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), (3)


 21. 11xv -- Special Aggrekats (2015=100), OECD, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8290 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Varor: Konsumentprisindex, Alla poster utom livsmedel och energi, Livsmedel och alcoholfria drycker, Produkter, ..., Tjänster utom boende (8)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), (2)


 22. 11xx -- Medelpriser på flytande bränslen, månadsuppgifter, 2002M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35440 Ändrad senast: 20230831 08.00

  1. Månad: 2002M01, 2002M02, 2002M03, 2002M04, ..., 2023M08 (260)
  2. Varor: Lätt brännolja, 1 l, Diesel, 1 l, Bensin 95 E 10, 1 l, Bensin 98 E 5, 1 l, (4)
  3. Uppgifter: Genomsnittligt priset, (1)


 23. 11xy -- Levnadskostnadsindex (1914:1-6=100), årsuppgifter, 1860-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15939 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1860, 1861, 1862, 1863, ..., 2022 (163)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 24. 11z1 -- Medelpriser på flytande bränslen, årsuppgifter, 2002-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7016 Ändrad senast: 20221230 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Varor: Lätt brännolja, 1 l, Diesel, 1 l, Bensin 95 E 10, 1 l, Bensin 98 E 5, 1 l, (4)
  3. Uppgifter: Genomsnittligt priset, (1)


 25. 122p -- Årsförändring av konsumentprisindexet, månadsuppgifter, 1980M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53341 Ändrad senast: 20230914 08.00

  1. Månad: 1980M01, 1980M02, 1980M03, 1980M04, ..., 2023M08 (524)
  2. Uppgifter: Årsförändring (%), (1)


 26. 122q -- Årsförändring av konsumentprisindexet, årsuppgifter, 1980-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6652 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2022 (43)
  2. Uppgifter: Årsförändring (%), (1)


 27. 13a8 -- Den vikt av konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 109051 Ändrad senast: 20230220 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. Indexserie: HKPI, KPI, (2)
  3. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4 Övriga avgifter och tjänster (382)
  4. Uppgifter: Viktpromille, (1)


 28. 13u9 -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI), preliminär (2015=100), månadsuppgifter, 2023M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11633 Ändrad senast: 20230831 08.00

  1. Månad: 2023M01, 2023M02, 2023M03, 2023M04, ..., 2023M08 (8)
  2. Indexserie: HKPI preliminär, (1)
  3. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK, 03 KLÄDER OCH SKODON, ..., 12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER (13)
  4. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), (3)