Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11xb -- Konsumentprisindex (2015=100), månadsuppgifter, 2015M01-2022M12

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2013555 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2022M12 (96)
  2. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopior av dokument, tidningsannonser och reklam (730)
  3. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.), Månatlig inverkan (%-enh.) (5)


 2. 11xc -- Konsumentprisindex (2015=100), årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 183423 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopior av dokument, tidningsannonser och reklam (730)
  3. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), (2)


 3. 11xd -- Konsumentprisindex (2010=100), månadsuppgifter, 2010M01-2022M12

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3171874 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2022M12 (156)
  2. Varor: 0 KONSUMENTPRISINDEX, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopieringar, annonskostnader och övriga (728)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.), Månatlig inverkan (%-enh.) (5)


 4. 11xe -- Konsumentprisindex (2010=100), årsuppgifter, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 238371 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Varor: 0 KONSUMENTPRISINDEX, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopieringar, annonskostnader och övriga (728)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), (2)


 5. 11xf -- Konsumentprisindex (2005=100), månadsuppgifter, 2005M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1397352 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2022M12 (216)
  2. Varor: 0 KPI, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 011 Livsmedel, 0111 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 127022 Kopieringar, annonskostnader och övriga (731)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 6. 11xg -- Konsumentprisindex (2005=100), årsuppgifter, 2005-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 201374 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. Varor: 0 KPI, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 011 Livsmedel, 0111 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 127022 Kopieringar, annonskostnader och övriga (731)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 7. 11xh -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2015=100), månadsuppgifter, 2015M01-2022M12

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2026183 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2022M12 (96)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4 Övriga avgifter och tjänster (368)
  4. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.), Månatlig inverkan (%-enh.) (5)


 8. 11xi -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2015=100), årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 137828 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4 Övriga avgifter och tjänster (368)
  4. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), (2)


 9. 11xj -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2005=100), månadsuppgifter, 1996M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 46768 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. Månad: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2022M12 (324)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), (3)


 10. 11xk -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2005=100), årsuppgifter, 1996-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8901 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2022 (27)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), (2)


 11. 11xl -- Levnadskostnadsindex (1951:10=100), månadsuppgifter, 1951M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 86680 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. Månad: 1951M01, 1951M02, 1951M03, 1951M04, ..., 2022M12 (864)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 12. 11xm -- Levnadskostnadsindex (1951:10=100), årsuppgifter, 1951-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9419 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1951, 1952, 1953, 1954, ..., 2022 (72)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 13. 11xn -- Levnadskostnadsindex (1938:8-1939:7=100), månadsuppgifter, 1939M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 101270 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. Månad: 1939M01, 1939M02, 1939M03, 1939M04, ..., 2022M12 (1008)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 14. 11xp -- Levnadskostnadsindex (1938:8-1939:7=100), årssuppgifter, 1939-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10398 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1939, 1940, 1941, 1942, ..., 2022 (84)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 15. 11xq -- Konsumentprisindexen efter huvudgrupp (2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), månadsuppgifter, 2000M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 266609 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2022M12 (276)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, (4)
  3. Varor: KONSUMENTPRISINDEX, LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, Livsmedel, Alkoholfria drycker, ..., DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER (27)
  4. Uppgifter: Indextal, (1)


 16. 11xr -- Konsumentprisindexen efter huvudgrupp (2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), årsuppgifter, 2000-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29434 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, (4)
  3. Varor: KONSUMENTPRISINDEX, LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, Livsmedel, Alkoholfria drycker, ..., DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER (27)
  4. Uppgifter: Indextal, (1)


 17. 11xs -- Konsumentprisindex, den totalindex, månadsuppgifter, 1972M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 103124 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. Månad: 1972M01, 1972M02, 1972M03, 1972M04, ..., 2022M12 (612)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, ..., KPI 1972=100 (10)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 18. 11xt -- Konsumentprisindex, den totalindex, årsuppgifter, 1972-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12471 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1972, 1973, 1974, 1975, ..., 2022 (51)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, ..., KPI 1972=100 (10)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 19. 11xu -- Special Aggrekats (2015=100), OECD, månadsuppgifter, 2015M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40653 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2022M12 (96)
  2. Varor: Konsumentprisindex, Alla poster utom livsmedel och energi, Livsmedel och alcoholfria drycker, Produkter, ..., Tjänster utom boende (8)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring (%), Månatlig inverkan (%-enh.), Årsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.) (5)


 20. 11xv -- Special Aggrekats (2015=100), OECD, årsuppgifter, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8290 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Varor: Konsumentprisindex, Alla poster utom livsmedel och energi, Livsmedel och alcoholfria drycker, Produkter, ..., Tjänster utom boende (8)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), (2)


 21. 11xw -- Special Aggrekats (2010=100), OECD, månadsuppgifter, 2013M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31850 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. Månad: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2022M12 (120)
  2. Varor: Alla poster utom livsmedel och energi, Produkter, Boende, Energi (bränslen, el, bensin), ..., Tjänster utom boende (6)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), (3)


 22. 11xx -- Medelpriser på flytande bränslen, månadsuppgifter, 2002M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35795 Ändrad senast: 20221230 08.00

  1. Månad: 2002M01, 2002M02, 2002M03, 2002M04, ..., 2022M12 (252)
  2. Varor: Lätt brännolja, 1 l, Diesel, 1 l, Bensin 95 E 10, 1 l, Bensin 98 E 5, 1 l, (4)
  3. Uppgifter: Genomsnittligt priset, (1)


 23. 11xy -- Levnadskostnadsindex (1914:1-6=100), årsuppgifter, 1860-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15939 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1860, 1861, 1862, 1863, ..., 2022 (163)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 24. 11z1 -- Medelpriser på flytande bränslen, årsuppgifter, 2002-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7016 Ändrad senast: 20221230 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Varor: Lätt brännolja, 1 l, Diesel, 1 l, Bensin 95 E 10, 1 l, Bensin 98 E 5, 1 l, (4)
  3. Uppgifter: Genomsnittligt priset, (1)


 25. 122p -- Årsförändring av konsumentprisindexet, månadsuppgifter, 1980M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52585 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. Månad: 1980M01, 1980M02, 1980M03, 1980M04, ..., 2022M12 (516)
  2. Uppgifter: Årsförändring (%), (1)


 26. 122q -- Årsförändring av konsumentprisindexet, årsuppgifter, 1980-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6652 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2022 (43)
  2. Uppgifter: Årsförändring (%), (1)


 27. 13a8 -- Den vikt av konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet, 2016-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 187043 Ändrad senast: 20220218 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Indexserie: HKPI, KPI, (2)
  3. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopior av dokument, tidningsannonser och reklam (730)
  4. Uppgifter: Viktpromille, (1)