Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11xb -- Konsumentprisindex (2015=100), månadsuppgifter, 2015M01-2024M01

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2294453 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2024M01 (109)
  2. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopior av dokument, tidningsannonser och reklam (735)
  3. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.), Månatlig inverkan (%-enh.) (5)


 2. 11xc -- Konsumentprisindex (2015=100), årsuppgifter, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 194480 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopior av dokument, tidningsannonser och reklam (735)
  3. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), (2)


 3. 11xd -- Konsumentprisindex (2010=100), månadsuppgifter, 2010M01-2024M01

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3420363 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2024M01 (169)
  2. Varor: 0 KONSUMENTPRISINDEX, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopieringar, annonskostnader och övriga (728)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.), Månatlig inverkan (%-enh.) (5)


 4. 11xe -- Konsumentprisindex (2010=100), årsuppgifter, 2010-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 248227 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. Varor: 0 KONSUMENTPRISINDEX, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopieringar, annonskostnader och övriga (728)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), (2)


 5. 11xf -- Konsumentprisindex (2005=100), månadsuppgifter, 2005M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1468103 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2024M01 (229)
  2. Varor: 0 KPI, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 011 Livsmedel, 0111 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 127022 Kopieringar, annonskostnader och övriga (731)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 6. 11xg -- Konsumentprisindex (2005=100), årsuppgifter, 2005-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 206805 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. Varor: 0 KPI, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 011 Livsmedel, 0111 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 127022 Kopieringar, annonskostnader och övriga (731)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 7. 11xh -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2015=100), månadsuppgifter, 2015M01-2024M01

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2315747 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2024M01 (109)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4 Övriga avgifter och tjänster (371)
  4. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.), Månatlig inverkan (%-enh.) (5)


 8. 11xi -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2015=100), årsuppgifter, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 148866 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4 Övriga avgifter och tjänster (371)
  4. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), (2)


 9. 11xj -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2005=100), månadsuppgifter, 1996M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48371 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Månad: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2024M01 (337)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), (3)


 10. 11xk -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2005=100), årsuppgifter, 1996-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8992 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2023 (28)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), (2)


 11. 11xl -- Levnadskostnadsindex (1951:10=100), månadsuppgifter, 1951M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87891 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Månad: 1951M01, 1951M02, 1951M03, 1951M04, ..., 2024M01 (877)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 12. 11xm -- Levnadskostnadsindex (1951:10=100), årsuppgifter, 1951-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9489 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 1951, 1952, 1953, 1954, ..., 2023 (73)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 13. 11xn -- Levnadskostnadsindex (1938:8-1939:7=100), månadsuppgifter, 1939M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 102506 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Månad: 1939M01, 1939M02, 1939M03, 1939M04, ..., 2024M01 (1021)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 14. 11xp -- Levnadskostnadsindex (1938:8-1939:7=100), årssuppgifter, 1939-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10469 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 1939, 1940, 1941, 1942, ..., 2023 (85)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 15. 11xq -- Konsumentprisindexen efter huvudgrupp (2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), månadsuppgifter, 2000M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 280119 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2024M01 (289)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, (4)
  3. Varor: KONSUMENTPRISINDEX, LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, Livsmedel, Alkoholfria drycker, ..., DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER (27)
  4. Uppgifter: Indextal, (1)


 16. 11xr -- Konsumentprisindexen efter huvudgrupp (2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), årsuppgifter, 2000-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30447 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, (4)
  3. Varor: KONSUMENTPRISINDEX, LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, Livsmedel, Alkoholfria drycker, ..., DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER (27)
  4. Uppgifter: Indextal, (1)


 17. 11xs -- Konsumentprisindex, den totalindex, månadsuppgifter, 1972M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 105250 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Månad: 1972M01, 1972M02, 1972M03, 1972M04, ..., 2024M01 (625)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, ..., KPI 1972=100 (10)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 18. 11xt -- Konsumentprisindex, den totalindex, årsuppgifter, 1972-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12608 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 1972, 1973, 1974, 1975, ..., 2023 (52)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, ..., KPI 1972=100 (10)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 19. 11xu -- Special Aggrekats (2015=100), OECD, månadsuppgifter, 2015M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44989 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2024M01 (109)
  2. Varor: Konsumentprisindex, Alla poster utom livsmedel och energi, Livsmedel och alcoholfria drycker, Produkter, ..., Tjänster utom boende (8)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring (%), Månatlig inverkan (%-enh.), Årsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.) (5)


 20. 11xv -- Special Aggrekats (2015=100), OECD, årsuppgifter, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8463 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Varor: Konsumentprisindex, Alla poster utom livsmedel och energi, Livsmedel och alcoholfria drycker, Produkter, ..., Tjänster utom boende (8)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), (2)


 21. 11xw -- Special Aggrekats (2010=100), OECD, månadsuppgifter, 2013M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34453 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Månad: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2024M01 (133)
  2. Varor: Alla poster utom livsmedel och energi, Produkter, Boende, Energi (bränslen, el, bensin), ..., Tjänster utom boende (6)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), (3)


 22. 11xx -- Medelpriser på flytande bränslen, månadsuppgifter, 2002M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36118 Ändrad senast: 20240229 08.00

  1. Månad: 2002M01, 2002M02, 2002M03, 2002M04, ..., 2024M02 (266)
  2. Varor: Lätt brännolja, 1 l, Diesel, 1 l, Bensin 95 E 10, 1 l, Bensin 98 E 5, 1 l, (4)
  3. Uppgifter: Genomsnittligt priset, (1)


 23. 11xy -- Levnadskostnadsindex (1914:1-6=100), årsuppgifter, 1860-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16011 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 1860, 1861, 1862, 1863, ..., 2023 (164)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 24. 11z1 -- Medelpriser på flytande bränslen, årsuppgifter, 2002-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7107 Ändrad senast: 20231229 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. Varor: Lätt brännolja, 1 l, Diesel, 1 l, Bensin 95 E 10, 1 l, Bensin 98 E 5, 1 l, (4)
  3. Uppgifter: Genomsnittligt priset, (1)


 25. 122p -- Årsförändring av konsumentprisindexet, månadsuppgifter, 1980M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53821 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. Månad: 1980M01, 1980M02, 1980M03, 1980M04, ..., 2024M01 (529)
  2. Uppgifter: Årsförändring (%), (1)


 26. 122q -- Årsförändring av konsumentprisindexet, årsuppgifter, 1980-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6721 Ändrad senast: 20240115 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2023 (44)
  2. Uppgifter: Årsförändring (%), (1)


 27. 13a8 -- Den vikt av konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet, 2016-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 115181 Ändrad senast: 20240219 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2024 (9)
  2. Indexserie: HKPI, KPI, (2)
  3. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4 Övriga avgifter och tjänster (382)
  4. Uppgifter: Viktpromille, (1)


 28. 13u9 -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI), preliminär (2015=100), månadsuppgifter, 2023M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13596 Ändrad senast: 20240301 08.00

  1. Månad: 2023M01, 2023M02, 2023M03, 2023M04, ..., 2024M02 (14)
  2. Indexserie: HKPI preliminär, (1)
  3. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK, 03 KLÄDER OCH SKODON, ..., 12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER (13)
  4. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), (3)