Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11jb -- Prisindex för egnahemshustomter 2015=100, 2015Q1-2023Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44994 Ändrad senast: 20230517 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (11)
  2. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q1 (33)
  3. Uppgifter: Index, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, Realprisindex, ..., Antal (12)


 2. 11jc -- Prisindex för egnahemshustomter 2015=100, efter år, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23562 Ändrad senast: 20230217 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (11)
  2. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  3. Uppgifter: Index, Årsförändring, %, Realprisindex, Årsförändring, % (realprisindex), ..., Antal (10)


 3. 11jf -- Prisindex för egnahemshustomter 2010=100, kedjade serier, 2010Q1-2023Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18270 Ändrad senast: 20230517 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (11)
  2. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2023Q1 (53)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 4. 11jl -- Prisindex för egnahemshustomter 2010=100, kedjade serier, efter år, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10023 Ändrad senast: 20230217 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (11)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 5. 11jp -- Prisindex för egnahemshustomter 1985=100, kedjade serier, 1985Q1-2023Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24583 Ändrad senast: 20230817 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), (3)
  2. Kvartal: 1985Q1, 1985Q2, 1985Q3, 1985Q4, ..., 2023Q1 (153)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 6. 11jq -- Prisindex för egnahemshustomter 1985=100, kedjade serier, efter år, 1985-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10923 Ändrad senast: 20230217 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), (3)
  2. År: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 7. 13yj -- Prisindex för nya egnahemshus (2022=100), efter kvartal, 2022Q1-2023Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11248 Ändrad senast: 20230517 08.00

  1. Kvartal: 2022Q1, 2022Q2, 2022Q3, 2022Q4, 2023Q1 (5)
  2. Index beteckningar för prisindex för nya egnahemshus 2022=100: 0 Prisindex för nya egnahemshus, 01 Självstyrd byggande av egnahemshus, 01.1 Självstyrd och platsbyggd egnahemshus, 01.2 Självstyrd och elementbyggd egnahemshus (huspaket), ..., 02 Professionell byggande av egnahemshus (10)
  3. Uppgifter: Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, Index, (3)


 8. 13zp -- Prisindex för gamla egnahemshus (2020=100), efter kvartal, 2020Q1-2023Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34005 Ändrad senast: 20230531 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Norra Finland (14)
  2. Kvartal: 2020Q1, 2020Q2, 2020Q3, 2020Q4, ..., 2023Q1 (13)
  3. Uppgifter: Index, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, Realprisindex, ..., Antal (12)


 9. 13zr -- Prisindex för gamla egnahemshus (2020=100), efter år, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20446 Ändrad senast: 20230531 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Norra Finland (14)
  2. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  3. Uppgifter: Index, Årsförändring, %, Realprisindex, Årsförändring, % (realprisindex), ..., Antal (10)


 10. 13zs -- Prisindex för gamla egnahemshus (1985=100, 2010=100, 2015=100), efter år, 1985-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30765 Ändrad senast: 20230517 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (12)
  2. År: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  3. Uppgifter: Index (1985=100), Realprisindex (1985=100), Index (2010=100), Realprisindex (2010=100), ..., Realprisindex (2015=100) (6)


 11. 141f -- Prisindex för nya egnahemshus 2010=100, kedjade serier, efter år, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6853 Ändrad senast: 20230517 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Uppgifter: Index, Årsförändring, %, (2)


 12. 141g -- Prisindex för nya egnahemshus (2010=100), kedjade serier, efter kvartal, 2009Q1-2023Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12902 Ändrad senast: 20230517 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q1 (57)
  2. Uppgifter: Index, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 13. 13zt -- Prisindex för gamla egnahemshus (1985=100, 2010=100, 2015=100), efter kvartal, 1985Q1-2023Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 79484 Ändrad senast: 20230531 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Ramkommuner, ..., Norra Finland (12)
  2. Kvartal: 1985Q1, 1985Q2, 1985Q3, 1985Q4, ..., 2023Q1 (153)
  3. Uppgifter: Index (1985=100), Realprisindex (1985=100), Index (2010=100), Realprisindex (2010=100), ..., Realprisindex (2015=100) (6)