Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11jb -- Prisindex för egnahemshustomter 2015=100, 2015Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47120 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (11)
  2. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4 (36)
  3. Uppgifter: Index, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, Realprisindex, ..., Antal (12)


 2. 11jc -- Prisindex för egnahemshustomter 2015=100, efter år, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23514 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (11)
  2. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  3. Uppgifter: Index, Årsförändring, %, Realprisindex, Årsförändring, % (realprisindex), ..., Antal (10)


 3. 11jf -- Prisindex för egnahemshustomter 2010=100, kedjade serier, 2010Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18863 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (11)
  2. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2023Q4 (56)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 4. 11jl -- Prisindex för egnahemshustomter 2010=100, kedjade serier, efter år, 2010-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10202 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (11)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 5. 11jp -- Prisindex för egnahemshustomter 1985=100, kedjade serier, 1985Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24933 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, (3)
  2. Kvartal: 1985Q1, 1985Q2, 1985Q3, 1985Q4, ..., 2023Q4 (156)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 6. 11jq -- Prisindex för egnahemshustomter 1985=100, kedjade serier, efter år, 1985-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10969 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, (3)
  2. År: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2023 (39)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 7. 13yj -- Prisindex för nya egnahemshus (2022=100), efter kvartal, 2022Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12563 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Kvartal: 2022Q1, 2022Q2, 2022Q3, 2022Q4, ..., 2023Q4 (8)
  2. Index beteckningar för prisindex för nya egnahemshus 2022=100: 0 Prisindex för nya egnahemshus, 01 Självstyrd byggande av egnahemshus, 01.1 Självstyrd och platsbyggd egnahemshus, 01.2 Självstyrd och elementbyggd egnahemshus (huspaket), ..., 02 Professionell byggande av egnahemshus (10)
  3. Uppgifter: Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, Index, (3)


 8. 13zp -- Prisindex för gamla egnahemshus (2020=100), efter kvartal, 2020Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37122 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Norra Finland (14)
  2. Kvartal: 2020Q1, 2020Q2, 2020Q3, 2020Q4, ..., 2023Q4 (16)
  3. Uppgifter: Index, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, Realprisindex, ..., Antal (12)


 9. 13zr -- Prisindex för gamla egnahemshus (2020=100), efter år, 2020-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21701 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Norra Finland (14)
  2. År: 2020, 2021, 2022, 2023, (4)
  3. Uppgifter: Index, Årsförändring, %, Realprisindex, Årsförändring, % (realprisindex), ..., Antal (10)


 10. 13zs -- Prisindex för gamla egnahemshus (1985=100, 2010=100, 2015=100), efter år, 1985-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31670 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Ramkommuner, ..., Norra Finland (12)
  2. År: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2023 (39)
  3. Uppgifter: Index (1985=100), Realprisindex (1985=100), Index (2010=100), Realprisindex (2010=100), ..., Realprisindex (2015=100) (6)


 11. 13zt -- Prisindex för gamla egnahemshus (1985=100, 2010=100, 2015=100), efter kvartal, 1985Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 81310 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Ramkommuner, ..., Norra Finland (12)
  2. Kvartal: 1985Q1, 1985Q2, 1985Q3, 1985Q4, ..., 2023Q4 (156)
  3. Uppgifter: Index (1985=100), Realprisindex (1985=100), Index (2010=100), Realprisindex (2010=100), ..., Realprisindex (2015=100) (6)


 12. 141f -- Prisindex för nya egnahemshus 2010=100, kedjade serier, efter år, 2009-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6926 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Uppgifter: Index, Årsförändring, %, (2)


 13. 141g -- Prisindex för nya egnahemshus (2010=100), kedjade serier, efter kvartal, 2009Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13187 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  2. Uppgifter: Index, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)