Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11yl -- Sysselsatt arbetskraft inom kulturyrken efter yrkesgrupp (YKL 2010), kön och år, 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18131 Ändrad senast: 20201202 08.00

  1. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer, 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer, 2161 Arkitekter inom husbyggande, ..., 7323 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare (48)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. Uppgifter: Sysselsatta inom kulturyrken, (1)


 2. 11ym -- Sysselsatt arbetskraft inom kulturyrken efter yrkesgrupp (YKL 2010), utbildningsnivå och år, 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25299 Ändrad senast: 20200212 08.00

  1. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer, 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer, 2161 Arkitekter inom husbyggande, ..., 7323 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare (48)
  2. Utbildingsnivå: Totalt, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, 6 Lägre högskolenivå, ..., 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (7)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. Uppgifter: Sysselsatta inom kulturyrken, (1)


 3. 11yn -- Työllinen työvoima kulttuuriammateissa työnantajasektorin mukaan, 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23758 Ändrad senast: 20200212 08.00

  1. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer, 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer, 2161 Arkitekter inom husbyggande, ..., 7323 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare (48)
  2. Arbetsgivarsektorn: Totalt, Den privata sektorn, Staten, Kommun, ..., Okänd (7)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. Uppgifter: Sysselsatta inom kulturyrken, (1)


 4. 11zj -- Kulturarvet, konstbranscherna samt ekonomi, utbildning, arbetskraft och företagsverksamhet inom kultur efter område, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 170734 Ändrad senast: 20211213 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK01 Nyland utan huvudstadsregionen (22)
  3. Uppgifter: Byggda kulturmiljöer av riksintresse (antal), Objekt som skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen samt lagen om skyddande av byggnadsarvet (antal), Statsägda byggnader som skyddats med stöd av byggnadsskyddsförordningen (antal), Fasta fornlämningar (antal), ..., Arbetsställen i företagen inom kulturbranschen (TOL2002, från och med 2009 TOL2008) (antal) (47)


 5. 11zk -- Allmänna bibliotek i fasta Finland, 1999-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38837 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. År: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2021 (23)
  2. Uppgifter: Huvudbibliotek (antal), Filialbibliotek (antal), Anstaltsbibliotek (antal), Bibliotek totalt (antal), ..., Totalutlåning per invånare (antal /invånare) (33)


 6. 123w -- Huvudsaklig verksamhet bland personer som avlagt examen inom kulturbranschen ett år efter examen, 2007-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 188290 Ändrad senast: 20220510 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2020 (14)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, 41 Specialyrkesexamen, ..., 82 Doktorsexamen (11)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområde: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, allmänna utbildningsprogram, De konstnärliga områdena, ..., Arkitektur och byggnadsteknik (8)
  5. Uppgifter: Utexaminerade totalt, Heltidssysselsatta, Heltidssysselsatta, %, Sysselsatta studerande, ..., Övriga, % (11)


 7. 12kp -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsområde i kultur, 2007-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23802 Ändrad senast: 20200428 08.00

  1. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, De tekniska områdena (5)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, Specialyrkesexamen, ..., Doktorsexamen (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), (2)


 8. 12ky -- Studerande och examina i kulturbranschens examensinriktad utbildning (utbildningskod), 2004-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29729082 Ändrad senast: 20220510 08.00

  1. Utbildning: SSS Totalt, 321101 Artesan, grundexamen inom hantverk och konstindustri, 321141 Grundexamen inom konstindustrin, 321203 Dansmusiker, ..., 855801 Tekn. dr, arkitektur (171)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning, (4)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)
  4. Område: HELA LANDET, Alavus, Asikkala, Esbo, ..., Utlandet (127)
  5. Uppgifter: Nya studerande totalt, Nya studerande, kvinnor, Nya studerande, män, Studerande totalt, ..., Avlagda examina totalt, män (9)


 9. 13jb -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsområde i kultur, 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18735 Ändrad senast: 20220510 08.00

  1. År: 2019, 2020, (2)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De konstnärliga områdena, De humanistiska områdena (exkl. språk), ..., Arkitektur och byggnadsteknik (7)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, 41 Specialyrkesexamen, ..., 82 Doktorsexamen (10)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande, antal, Sysselsatta studerande, %, (3)