Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
  1. 132f -- Konjunkturindikator för produktionen, månadsvis, 1995M01-2023M01

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 113661 Ändrad senast: 20230315 08.00

    1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M01 (337)
    2. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-F Förädling (05-43), G-T Tjänster (45-98), (4)
    3. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad index serie, 2015=100, Ursprunglig indexserie, 2015=100, Trendindexserie, 2015=100, Arbetsdagskorrigerad indexserie, 2015=100, ..., Förändring av volym i arbetsdagsrensad serie från föregående år, % (8)