Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
  1. 132f -- Konjunkturindikator för produktionen, månadsvis, 1995M01-2024M02

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117683 Ändrad senast: 20240416 08.00

    1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2024M02 (350)
    2. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-F Förädling (05-43), G-T Tjänster (45-98), (4)
    3. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad index serie, 2015=100, Ursprunglig indexserie, 2015=100, Trendindexserie, 2015=100, Arbetsdagskorrigerad indexserie, 2015=100, ..., Förändring av volym i arbetsdagsrensad serie från föregående år, % (8)