Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 117a -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter transportträcka, utan jordmaterial, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13027 Ändrad senast: 20230418 08.00

  1. Transportsträcka, km: Totalt, 1 - 10, 11 - 25, 26 - 50, ..., Över 700km (15)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)


 2. 117c -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter transportträcka, transporterna av jordmaterial, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10844 Ändrad senast: 20230418 08.00

  1. Transportsträcka, km: Totalt, 1 - 10, 11 - 25, 26 - 50, ..., Över 100 km (6)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)


 3. 117g -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik kvartalsvis, 2011Q1-2023Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20456 Ändrad senast: 20231218 08.00

  1. Användning: Totalt, Yrkesmässig trafik, Privat trafik, (3)
  2. Transport av jordmaterial: Alla transporter, Annat än jordmaterial, Transporterna av jordmaterial, (3)
  3. Kvartal: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2023Q3 (51)
  4. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)


 4. 117h -- Godsmängd och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter typ av lastbil kvartalsvis, 2011Q1-2023Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15802 Ändrad senast: 20231218 08.00

  1. Typ av lastbil: Totalt, Lastbil utan släpvagn, Lastbil med påhängsvagn, Lastbil med trailerkombination, (4)
  2. Kvartal: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2023Q3 (51)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)


 5. 117i -- Godsmängd och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter varuslag (NST 2007), 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22172 Ändrad senast: 20230418 08.00

  1. Varuslag (NST 2007): Totalt, Jordbruks-, jakt- och skogsbruksprodukter; fisk och andra fiskeriprodukter, Stenkol och brunkol; råpetroleum och naturgas, Metallhaltiga malmer och övriga produkter från gruvor och stenbrott; torv; uranmalm och toriummalm, ..., Tom (21)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, 1000 km, Genomsnittlig transportsträcka, km, Lastningsgrad (%) (5)


 6. 117j -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter lasttyp, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12448 Ändrad senast: 20230418 08.00

  1. Lasttyp: Totalt, Flytande bulkgods, Fast bulkgods, Stora containrar (över 6 meter eller 20 fot), ..., Ingen last (11)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)


 7. 117k -- Transport av farligt gods inom inrikes vägtrafik, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12493 Ändrad senast: 20230418 08.00

  1. Klassifikation av farligt gods: Totalt, Komprimerade, kondenserade eller undetryckta lösta gaser, Brandfarliga vätskor, Frätande ämnen, Övriga farliga ämnen och föremål (5)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, 1000 km, Genomsnittlig transportsträcka, km, (4)


 8. 119b -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter varuslag, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31717 Ändrad senast: 20230418 08.00

  1. Varuslag: Totalt, Spannmål, Sockerbetor, potatis, rotfrukter, färska grönsaker och färsk frukt, Levande djur, ..., Underhåll, servicekörning o.dyl. funktioner (45)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, 1000 km, Genomsnittlig transportsträcka, km, Lastningsgrad (%) (5)


 9. 11b6 -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom utrikes vägtrafik, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8245 Ändrad senast: 20230418 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)


 10. 11il -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik, årsvis, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12593 Ändrad senast: 20230418 08.00

  1. Användning: Totalt, Yrkesmässig trafik, Privat trafik, (3)
  2. Transport av jordmaterial: Alla transporter, Annat än jordmaterial, Transporterna av jordmaterial, (3)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  4. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Trafikarbete, mn km, Transportarbete, milj. tonkm, (3)


 11. 11sw -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter totalvikt på fordon, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12862 Ändrad senast: 20230418 08.00

  1. Totalvikt på fordon: Totalt, 3 501 - 6 000kg, 6 001 - 11 500kg, 11 501 - 18 000kg, ..., Över 68 000kg (13)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)