Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 117a -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter transportträcka, utan jordmaterial, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12357 Ändrad senast: 20220420 08.00

  1. Transportsträcka, km: Totalt, 1 - 10, 11 - 25, 26 - 50, ..., Över 700km (15)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)


 2. 117c -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter transportträcka, transporterna av jordmaterial, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10311 Ändrad senast: 20220420 08.00

  1. Transportsträcka, km: Totalt, 1 - 10, 11 - 25, 26 - 50, ..., Över 100 km (6)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)


 3. 117g -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik kvartalsvis, 2011Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19860 Ändrad senast: 20230320 08.00

  1. Användning: Totalt, Yrkesmässig trafik, Privat trafik, (3)
  2. Transport av jordmaterial: Alla transporter, Annat än jordmaterial, Transporterna av jordmaterial, (3)
  3. Kvartal: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2022Q4 (48)
  4. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)


 4. 117h -- Godsmängd och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter typ av lastbil kvartalsvis, 2011Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15397 Ändrad senast: 20230320 08.00

  1. Typ av lastbil: Totalt, Lastbil utan släpvagn, Lastbil med påhängsvagn, Lastbil med trailerkombination, (4)
  2. Kvartal: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2022Q4 (48)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)


 5. 117i -- Godsmängd och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter varuslag (NST 2007), 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21080 Ändrad senast: 20220420 08.00

  1. Varuslag (NST 2007): Totalt, Jordbruks-, jakt- och skogsbruksprodukter; fisk och andra fiskeriprodukter, Stenkol och brunkol; råpetroleum och naturgas, Metallhaltiga malmer och övriga produkter från gruvor och stenbrott; torv; uranmalm och toriummalm, ..., Tom (21)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, 1000 km, Genomsnittlig transportsträcka, km, Lastningsgrad (%) (5)


 6. 117j -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter lasttyp, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10959 Ändrad senast: 20220420 08.00

  1. Lasttyp: Totalt, Flytande bulkgods, Fast bulkgods, Stora containrar, ..., Andra lasttyper (10)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)


 7. 117k -- Transport av farligt gods inom inrikes vägtrafik, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12002 Ändrad senast: 20220420 08.00

  1. Klassifikation av farligt gods: Totalt, Komprimerade, kondenserade eller undetryckta lösta gaser, Brandfarliga vätskor, Frätande ämnen, Övriga farliga ämnen och föremål (5)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, 1000 km, Genomsnittlig transportsträcka, km, (4)


 8. 119b -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter varuslag, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30045 Ändrad senast: 20220420 08.00

  1. Varuslag: Totalt, Spannmål, Sockerbetor, potatis, rotfrukter, färska grönsaker och färsk frukt, Levande djur, ..., Underhåll, servicekörning o.dyl. funktioner (45)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, 1000 km, Genomsnittlig transportsträcka, km, Lastningsgrad (%) (5)


 9. 11b6 -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom utrikes vägtrafik, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7922 Ändrad senast: 20220420 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)


 10. 11il -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12115 Ändrad senast: 20220420 08.00

  1. Användning: Totalt, Yrkesmässig trafik, Privat trafik, (3)
  2. Transport av jordmaterial: Alla transporter, Annat än jordmaterial, Transporterna av jordmaterial, (3)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  4. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Trafikarbete, mn km, Transportarbete, milj. tonkm, (3)


 11. 11sw -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter totalvikt på fordon, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12220 Ändrad senast: 20220420 08.00

  1. Totalvikt på fordon: Totalt, 3 501 - 6 000kg, 6 001 - 11 500kg, 11 501 - 18 000kg, ..., Över 68 000kg (13)
  2. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  3. Uppgifter: Godsmängd, 1 000 ton, Transportarbete, milj. tonkm, Trafikarbete, mn km, (3)