Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12yb -- Den totala prisnivån för privat konsumtion (EU27_2020=100), 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9841 Ändrad senast: 20220628 08.00

  1. Stat: Nederländerna, Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, ..., Förenade kungariket (37)
  2. Uppgifter: Den totala prisnivån för privat konsumtion (EU27_2020=100), (1)
  3. År: 2019, 2020, 2021, (3)


 2. 13a5 -- Prisnivåindex på livsmedel, drycker och tobak (EU27_2020=100), 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10238 Ändrad senast: 20220621 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Stat: EU länder (27, 2020-), Nederländerna, Albanien, Belgien, ..., Estland (37)
  3. Varor: 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.2 Alkoholfria drycker, 02.1 Alkoholhaltiga drycker, 02.2 Tobak (5)
  4. Uppgifter: Prisnivåindex (EU27_2020=100), (1)