Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12yb -- Den totala prisnivån för privat konsumtion (EU27_2020=100), 2019-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10396 Ändrad senast: 20230621 08.00

  1. Stat: Nederländerna, Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, ..., Förenade kungariket (37)
  2. Uppgifter: Den totala prisnivån för privat konsumtion (EU27_2020=100), (1)
  3. År: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)


 2. 141u -- Prisnivåindex på produktgrupper, privat konsumtion (EU27_2020=100), 2019-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24596 Ändrad senast: 20230621 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Stat: Nederländerna, Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, ..., Estland (36)
  3. Varor: 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.2 Alkoholfria drycker, 02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK, ..., 11 RESTAURANGER OCH HOTELL (16)
  4. Uppgifter: Prisnivåindex för privat konsumtion (EU27_2020=100), (1)