Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12ik -- Inrikes godstrafik med fartyg efter varugrupp, månadsvis, 2016M01-2023M01

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1989188 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (66)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Import, Export, (2)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M01 (85)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 2. 12il -- Inrikes godstrafik med fartyg efter varugrupp, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 201574 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (66)
  2. Riktning: Import, Export, (2)
  3. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 3. 12im -- Inrikes godstrafik med fartyg efter avgångs- och destinationshamn, månadsvis, 2016M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1404181 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Avgångshamn: Totalt, Ahkiolahti, Dalsbruk, Dragsfjärd, ..., Korpo (54)
  2. Destinationshamn: Totalt, Brändö, Dalsbruk, Eckerö, ..., Korpo (50)
  3. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M01 (85)
  4. Uppgifter: Ton, (1)


 4. 12in -- Inrikes godstrafik med fartyg efter avgångs- och destinationshamn, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 142950 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Avgångshamn: Totalt, Ahkiolahti, Dalsbruk, Dragsfjärd, ..., Korpo (54)
  2. Destinationshamn: Totalt, Brändö, Dalsbruk, Eckerö, ..., Korpo (50)
  3. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  4. Uppgifter: Ton, (1)


 5. 12ip -- Godsmängden och transportarbetet i inrikes sjötrafik, månadsvis, 2016M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20076 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M01 (85)
  2. Uppgifter: Fartygstrafikens godsmängd totalt, Fartygstrafikens godsmängd vid kusten, Fartygstrafikens godsmängd på insjöar, Fartygstrafikens transportarbete totalt, ..., Fartygstrafikens transportarbete på insjöar (6)


 6. 12iq -- Godsmängden och transportarbetet i inrikes sjötrafik, 1980-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21447 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2023 (44)
  2. Uppgifter: Godsmängd totalt, Fartygstrafikens godsmängd totalt, Fartygstrafikens godsmängd vid kusten, Fartygstrafikens godsmängd på insjöar, ..., Muddermassornas transportarbete (12)


 7. 12ir -- Fartygsanlöp i hamnarna i inrikes trafik, månadsvis, 2019M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55643 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (59)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M01 (49)
  3. Uppgifter: Antal besök, Netto, Brutto, (3)


 8. 12iv -- Fartygsanlöp i hamnarna i inrikes trafik, 2019-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13365 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (59)
  2. År: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (5)
  3. Uppgifter: Antal besök, Netto, Brutto, (3)


 9. 12iw -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, månadsvis, 2016M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 77552 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  2. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  3. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M01 (85)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 10. 12jh -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, 2016-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12319 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  3. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  4. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 11. 12ji -- Fartygstrafik genom Saima kanal, månadsvis, 2020M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15987 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Barbados, Cypern, ..., Saint Vincent och Grenadinerna (13)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2023M01 (37)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 12. 12jj -- Fartygstrafik genom Saima kanal, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5626 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Barbados, Cypern, ..., Saint Vincent och Grenadinerna (13)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 13. 12jk -- Passagerartrafiken i inrikes sjötrafik, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8090 Ändrad senast: 20220610 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. Trafikområde: Vid kusten och på insjöarna totalt, Vid kusten totalt, Finska viken, Skärgårdshavet, ..., Ule älvs och Norra Finlands område (18)
  3. Uppgifter: Antal passagerare, Personkilometer, (2)


 14. 12jl -- Antalet slussningar, fartygstrafik och antalet passagerare i slusskanaler, 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23629 Ändrad senast: 20210611 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  2. Farled och slusskanal: Totalt, Joensuu-Nurmes, ...Joensuu, ...Kaltimo, ..., ...Kimola (48)
  3. Uppgifter: Slussningar totalt, Serviceslussningar, Självbetjäningsslussningar, Slussade torrlastfartyg, ..., Passagerare i fritisbåtar (12)