Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12ik -- Inrikes godstrafik med fartyg efter varugrupp, månadsvis, 2016M01-2024M02

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2292070 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (66)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Import, Export, (2)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 2. 12il -- Inrikes godstrafik med fartyg efter varugrupp, 2016-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 225774 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (66)
  2. Riktning: Import, Export, (2)
  3. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2024 (9)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 3. 12im -- Inrikes godstrafik med fartyg efter avgångs- och destinationshamn, månadsvis, 2016M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1646545 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Avgångshamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (55)
  2. Destinationshamn: Totalt, Brändö, Dalsbruk, Eckerö, ..., Korpo (50)
  3. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  4. Uppgifter: Ton, (1)


 4. 12in -- Inrikes godstrafik med fartyg efter avgångs- och destinationshamn, 2016-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 162276 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Avgångshamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (55)
  2. Destinationshamn: Totalt, Brändö, Dalsbruk, Eckerö, ..., Korpo (50)
  3. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2024 (9)
  4. Uppgifter: Ton, (1)


 5. 12ip -- Godsmängden och transportarbetet i inrikes sjötrafik, månadsvis, 2016M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21852 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  2. Uppgifter: Fartygstrafikens godsmängd totalt, Fartygstrafikens godsmängd vid kusten, Fartygstrafikens godsmängd på insjöar, Fartygstrafikens transportarbete totalt, ..., Fartygstrafikens transportarbete på insjöar (6)


 6. 12iq -- Godsmängden och transportarbetet i inrikes sjötrafik, 1980-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21635 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2024 (45)
  2. Uppgifter: Godsmängd totalt, Fartygstrafikens godsmängd totalt, Fartygstrafikens godsmängd vid kusten, Fartygstrafikens godsmängd på insjöar, ..., Muddermassornas transportarbete (12)


 7. 12ir -- Fartygsanlöp i hamnarna i inrikes trafik, månadsvis, 2019M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 68143 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (59)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2024M02 (62)
  3. Uppgifter: Antal besök, Netto, Brutto, (3)


 8. 12iv -- Fartygsanlöp i hamnarna i inrikes trafik, 2019-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14405 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (59)
  2. År: 2019, 2020, 2021, 2022, ..., 2024 (6)
  3. Uppgifter: Antal besök, Netto, Brutto, (3)


 9. 12iw -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, månadsvis, 2016M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87827 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  2. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  3. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 10. 12jh -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13084 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  3. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  4. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 11. 12ji -- Fartygstrafik genom Saima kanal, månadsvis, 2020M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20332 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Cypern, Tyskland, ..., Saint Vincent och Grenadinerna (13)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2024M02 (50)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 12. 12jj -- Fartygstrafik genom Saima kanal, 2020-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5940 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Cypern, Tyskland, ..., Saint Vincent och Grenadinerna (13)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. År: 2020, 2021, 2022, 2023, (4)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 13. 12jk -- Passagerartrafiken i inrikes sjötrafik, 2017-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8447 Ändrad senast: 20230612 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. Trafikområde: Vid kusten och på insjöarna totalt, Vid kusten totalt, Finska viken, Skärgårdshavet, ..., Ule älvs och Norra Finlands område (18)
  3. Uppgifter: Antal passagerare, Personkilometer, (2)


 14. 12jl -- Antalet slussningar, fartygstrafik och antalet passagerare i slusskanaler, 2019-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26185 Ändrad senast: 20230612 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Farled och slusskanal: Totalt, Joensuu-Nurmes, ...Joensuu, ...Kaltimo, ..., ...Kimola (48)
  3. Uppgifter: Slussningar totalt, Serviceslussningar, Självbetjäningsslussningar, Slussade torrlastfartyg, ..., Passagerare i fritisbåtar (12)