Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 117s -- Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet kommunvis, 1995-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 633239 Ändrad senast: 20230831 08.00

  1. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (287)
  2. Anläggningstyp: Alla inkvarteringsannläggningar, Hoteller, Campingplatsverksamheter, Andra anläggningar, (4)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023* (29)
  4. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Bäddar, antal, Elanslutningar, antal, (4)


 2. 11is -- Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet landskapvis, 1995-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 542816 Ändrad senast: 20230831 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. Anläggningstyp: Alla inkvarteringsannläggningar, Hoteller, Campingplatsverksamheter, Andra anläggningar, (4)
  3. Storleksklass: Alla storleksklasser, 0 -19rum, 20-49rum, 50-99rum, Min. 100 rum (5)
  4. Öppethållningsperiod: Alla öppethållningsperioder, Öppet en del av året, Öppet året runt, (3)
  5. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023* (29)
  6. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Bäddar, antal, Elanslutningar, antal, (4)


 3. 11ix -- Inkvarteringsanläggningarnas månatliga kapacitet och kapacitetsutnyttjande, 1995M01-2023M07*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 548428 Ändrad senast: 20230831 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Typ av inkvarteringsannläggning: Alla inkvarteringsannläggningar, Hoteller, (2)
  3. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M07* (343)
  4. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Kapacitetsutnyttjande av rum, %, Genomsnittligt rumspris, ..., Medelpris för övernattning (7)


 4. 11iy -- Inkvarteringsanläggningarnas genomsnittiliga årliga kapacitet och kapacitetsutnyttjande, 1995-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60283 Ändrad senast: 20230831 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Typ av inkvarteringsannläggning: Alla inkvarteringsannläggningar, Hoteller, (2)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023* (29)
  4. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Kapacitetsutnyttjande av rum, %, Genomsnittligt rumspris, ..., Medelpris för övernattning (7)


 5. 11iz -- Månatliga övernattningar och anlända gäster efter bosättningsland, 1995M01-2023M07*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5629130 Ändrad senast: 20230831 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Land: Totalantalet, Finland, Utländer, Europa, ..., Kina (29)
  3. Typ av inkvarteringsannläggning: Alla inkvarteringsannläggningar, Hoteller, (2)
  4. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M07* (343)
  5. Uppgifter: Anlända gäster, antal, Övernattningar, antal, Förändring av övernattningar, %, (3)


 6. 11j1 -- Årliga övernattningar och anlända gäster efter bosättningsland, 1995-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 551036 Ändrad senast: 20230831 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Land: Totalantalet, Finland, Utländer, Europa, ..., Kina (29)
  3. Typ av inkvarteringsannläggning: Alla inkvarteringsannläggningar, Hoteller, (2)
  4. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023* (29)
  5. Uppgifter: Anlända gäster, antal, Övernattningar, antal, Förändring av övernattningar, %, (3)


 7. 11lm -- Månatliga hotelkapacitet och övernattningar kommunvis, 1995M01-2023M07*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 437735 Ändrad senast: 20230831 08.00

  1. Kommun: Esbo, Helsingfors, Enare, Joensuu, ..., Vanda (20)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M07* (343)
  3. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Kapacitetsutnyttjande av rum, %, Genomsnittligt rumspris, ..., Utländska övernattningar (11)


 8. 11sl -- Årliga hotelkapacitet och övernattningar kommunvis, 1995-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55820 Ändrad senast: 20230831 08.00

  1. Kommun: Esbo, Helsingfors, Enare, Joensuu, ..., Vanda (20)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023* (29)
  3. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Kapacitetsutnyttjande av rum, %, Genomsnittligt rumspris, ..., Utländska övernattningar (11)