Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13rn -- Antal och månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt yrkesklassificering (AML 2010), arbetsgivarsektor och kön, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 106610 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (179)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Heltidsanställda löntagare, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 2. 13rp -- Antal och månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt utbildningsnivå, ålder och arbetsgivarsektor, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28678 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 2 Högre grundnivå, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, ..., 8 Forskarutbildningsnivå (8)
  4. Åldersgrupp: Sammanlagt, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 75-79 (14)
  5. Uppgifter: Heltidsanställda löntagare, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 3. 13rq -- Totaltimlönerna (avlönad timme) för löntagare enligt yrkesklassificering (AML 2010), arbetsgivarsektor och heltidsanställning, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 131042 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (179)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Deltids: Totalt, Heltidsanställd, Deltidsanställd, Obekant, (4)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/tim, Totallön decil 1, e/tim, Median för totallön, e/tim, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 4. 13rr -- Totaltimlönerna (avlönad timme) för löntagare enligt yrkesklassificering (AML 2010), arbetsgivarsektor och kön, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 112720 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (179)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/tim, Totallön decil 1, e/tim, Median för totallön, e/tim, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 5. 13xe -- Månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt näringsgren (TOL2008), 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 186541 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (350)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Heltidsanställda löntagare, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 6. 13xf -- Totaltimlönerna för löntagare enligt näringsgren (TOL2008), 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 202649 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (353)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/tim, Totallön decil 1, e/tim, Median för totallön, e/tim, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 7. 13xg -- Månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt landskap och arbetsgivarsektor, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21243 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Landskapp: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Heltidsanställda löntagare, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)