Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 14ke -- Antal och månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt utbildningsnivå, ålder och arbetsgivarsektor, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29466 Ändrad senast: 20231122 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 2 Högre grundnivå, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, ..., 8 Forskarutbildningsnivå (8)
  4. Åldersgrupp: Sammanlagt, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 75-79 (14)
  5. Uppgifter: Heltidsanställda löntagare, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 2. 14kf -- Totaltimlönerna (avlönad timme) för löntagare enligt yrkesklassificering (AML 2010), arbetsgivarsektor och heltidsanställning, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 134583 Ändrad senast: 20231122 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (178)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Deltids: Totalt, Heltidsanställd, Deltidsanställd, Obekant, (4)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/tim, Totallön decil 1, e/tim, Median för totallön, e/tim, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 3. 14kg -- Totaltimlönerna (avlönad timme) för löntagare enligt yrkesklassificering (AML 2010), arbetsgivarsektor och kön, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 115741 Ändrad senast: 20231122 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (178)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/tim, Totallön decil 1, e/tim, Median för totallön, e/tim, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 4. 14kh -- Månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt näringsgren (TOL2008), 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 185840 Ändrad senast: 20231122 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, B Utvinning av mineral, 07 Utvinning av metallmalmer, 072 Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm, ..., 960 Andra konsumenttjänster (337)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Heltidsanställda löntagare, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 5. 14ki -- Totaltimlönerna för löntagare enligt näringsgren (TOL2008), 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 199582 Ändrad senast: 20231122 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, B Utvinning av mineral, 07 Utvinning av metallmalmer, 072 Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm, ..., 960 Andra konsumenttjänster (338)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/tim, Totallön decil 1, e/tim, Median för totallön, e/tim, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 6. 14kj -- Månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt landskap och arbetsgivarsektor, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21734 Ändrad senast: 20231122 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Landskapp: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Heltidsanställda löntagare, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 7. 14kk -- Antal och månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt yrkesklassificering (AML 2010), arbetsgivarsektor och kön, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 109793 Ändrad senast: 20231122 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (178)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Heltidsanställda löntagare, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)