Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 13rn -- Antal och månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt yrkesklassificering (AML 2010), arbetsgivarsektor och kön, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 106610 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (179)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Heltidsanställda löntagare, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 2. 13rp -- Antal och månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt utbildningsnivå, ålder och arbetsgivarsektor, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28678 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 2 Högre grundnivå, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, ..., 8 Forskarutbildningsnivå (8)
  4. Åldersgrupp: Sammanlagt, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 75-79 (14)
  5. Uppgifter: Heltidsanställda löntagare, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 3. 13rq -- Totaltimlönerna (avlönad timme) för löntagare enligt yrkesklassificering (AML 2010), arbetsgivarsektor och heltidsanställning, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 131042 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (179)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Deltids: Totalt, Heltidsanställd, Deltidsanställd, Obekant, (4)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/tim, Totallön decil 1, e/tim, Median för totallön, e/tim, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 4. 13rr -- Totaltimlönerna (avlönad timme) för löntagare enligt yrkesklassificering (AML 2010), arbetsgivarsektor och kön, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 112720 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (179)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/tim, Totallön decil 1, e/tim, Median för totallön, e/tim, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 5. 13xe -- Månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt näringsgren (TOL2008), 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 186541 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (350)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Heltidsanställda löntagare, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 6. 13xf -- Totaltimlönerna för löntagare enligt näringsgren (TOL2008), 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 202649 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (353)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/tim, Totallön decil 1, e/tim, Median för totallön, e/tim, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 7. 13xg -- Månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt landskap och arbetsgivarsektor, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21243 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Landskapp: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Heltidsanställda löntagare, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)