Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
  1. 11b4 -- Användningstabell till mottagarpris, årsvis, 2015-2020

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 464235 Ändrad senast: 20221216 08.00

    1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
    2. Produkt, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 02 Skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till skogsbruk, 03 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske, 05-09 Produkter från utvinning av mineral, ..., P1R Produktion till baspris (77)
    3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, (2)
    4. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., USE_OH Totalanvändning till mottagarpris (79)


  2. 11gu -- Tillgångstabell till baspris, årsvis, 2015-2020

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 345280 Ändrad senast: 20221216 08.00

    1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
    2. Produkt, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 02 Skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till skogsbruk, 03 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske, 05-09 Produkter från utvinning av mineral, ..., P132R Övrig icke-marknadsproduktion (71)
    3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, (2)
    4. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., SUPP_OH Totalutbud till mottagarpris (74)


  3. 11h8 -- Användningstabell till baspris, årsvis, 2015-2020

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 251529 Ändrad senast: 20221216 08.00

    1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
    2. Produkt, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 02 Skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till skogsbruk, 03 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske, 05-09 Produkter från utvinning av mineral, ..., P1R Produktion till baspris (78)
    3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
    4. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., USE_PH Totalanvändning till baspris (79)


  4. 11h9 -- Input-output-tabell till baspris, årsvis, 2015-2020

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 268021 Ändrad senast: 20221216 08.00

    1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
    2. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., E1 Sysselsättning, inhemsk, (1 000 personer) (80)
    3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
    4. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., USE_PH Totalanvändning till baspris (79)


  5. 11ha -- Användningstabell för import till baspris, årsvis, 2015-2020

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 186676 Ändrad senast: 20221216 08.00

    1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
    2. Produkt, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 02 Skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till skogsbruk, 03 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske, 05-09 Produkter från utvinning av mineral, ..., P7_USE + PUR_S2 Totalanvändning av importprodukter + Finländska hushålls inköp utomlands (58)
    3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
    4. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., USE_PH Totalanvändning till baspris (79)


  6. 11hb -- Insatskoefficienter för produktion, årsvis, 2015-2020

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 245997 Ändrad senast: 20221216 08.00

    1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
    2. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., P1R Produktion till baspris (73)
    3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
    4. Bransch: Totalt, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, ..., 96 Andra konsumenttjänster (64)


  7. 11hc -- Arbetskraftsinsats och arbetskraftsinsatskoefficienter för produktion, årsvis, 2015-2020

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40137 Ändrad senast: 20221216 08.00

    1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
    2. Bransch: Totalt, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (65)
    3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
    4. Transaktion: P1R Produktion till baspris, inkomster, E1 Sysselsättning, inhemsk, (1 000 personer), E2 Utförda arbetstimmar, inhemsk (1 000 000 h), E1_P Sysselsatta personer per output om en miljon euro (direkta effekter), ..., E2_PT Utförda arbetstimmar per output om en miljon euro (totaleffekterna) (7)


  8. 11hd -- Kostnadskomponenter av produktion till baspriser, årsvis, 2015-2020

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48238 Ändrad senast: 20221216 08.00

    1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
    2. Bransch: Totalt, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (65)
    3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
    4. Transaktion: P1R Produktion till baspris, inkomster, P51CK Kapitalförslitning, utgifter, D11K Egentlig lön, utgifter, D12K Arbetsgivares sociala avgifter, utgifter, ..., P7_USE Totalanvänding av importprodukter (10)


  9. 11he -- Leontief inverse matris, årsvis, 2015-2020

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 215244 Ändrad senast: 20221216 08.00

    1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
    2. Bransch: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., 96 Andra konsumenttjänster (63)
    3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
    4. Bransch.: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., 96 Andra konsumenttjänster (63)