Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11b4 -- Användningstabell till mottagarpris, årsvis, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 536266 Ändrad senast: 20231218 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Produkt, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 02 Skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till skogsbruk, 03 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske, 05-09 Produkter från utvinning av mineral, ..., P1R Produktion till baspris (77)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, (2)
  4. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., USE_OH Totalanvändning till mottagarpris (79)


 2. 11gu -- Tillgångstabell till baspris, årsvis, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 397989 Ändrad senast: 20231218 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Produkt, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 02 Skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till skogsbruk, 03 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske, 05-09 Produkter från utvinning av mineral, ..., P132R Övrig icke-marknadsproduktion (71)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, (2)
  4. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., SUPP_OH Totalutbud till mottagarpris (74)


 3. 11h8 -- Användningstabell till baspris, årsvis, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 288052 Ändrad senast: 20231218 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Produkt, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 02 Skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till skogsbruk, 03 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske, 05-09 Produkter från utvinning av mineral, ..., P1R Produktion till baspris (78)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
  4. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., USE_PH Totalanvändning till baspris (79)


 4. 11h9 -- Input-output-tabell till baspris, årsvis, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 307406 Ändrad senast: 20231218 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., E1 Sysselsättning, inhemsk, (1 000 personer) (80)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
  4. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., USE_PH Totalanvändning till baspris (79)


 5. 11ha -- Användningstabell för import till baspris, årsvis, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 212794 Ändrad senast: 20231218 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Produkt, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 02 Skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till skogsbruk, 03 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske, 05-09 Produkter från utvinning av mineral, ..., P7_USE + PUR_S2 Totalanvändning av importprodukter + Finländska hushålls inköp utomlands (58)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
  4. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., USE_PH Totalanvändning till baspris (79)


 6. 11hb -- Insatskoefficienter för produktion, årsvis, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 282307 Ändrad senast: 20231218 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Bransch, transaktion, tilläggsinformation: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., P1R Produktion till baspris (73)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
  4. Bransch: Totalt, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, ..., 96 Andra konsumenttjänster (64)


 7. 11hc -- Arbetskraftsinsats och arbetskraftsinsatskoefficienter för produktion, årsvis, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43920 Ändrad senast: 20231218 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Bransch: Totalt, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (65)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
  4. Transaktion: P1R Produktion till baspris, inkomster, E1 Sysselsättning, inhemsk, (1 000 personer), E2 Utförda arbetstimmar, inhemsk (1 000 000 h), E1_P Sysselsatta personer per output om en miljon euro (direkta effekter), ..., E2_PT Utförda arbetstimmar per output om en miljon euro (totaleffekterna) (7)


 8. 11hd -- Kostnadskomponenter av produktion till baspriser, årsvis, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53398 Ändrad senast: 20231218 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Bransch: Totalt, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (65)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
  4. Transaktion: P1R Produktion till baspris, inkomster, P51CK Kapitalförslitning, utgifter, D11K Egentlig lön, utgifter, D12K Arbetsgivares sociala avgifter, utgifter, ..., P7_USE Totalanvänding av importprodukter (10)


 9. 11he -- Leontief inverse matris, årsvis, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 246748 Ändrad senast: 20231218 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Bransch: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., 96 Andra konsumenttjänster (63)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)
  4. Bransch.: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., 96 Andra konsumenttjänster (63)