Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 14d5 -- Kandidaternas röstetal och andelar av rösterna i presidentval, 2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1446813 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. År: 2024, (1)
  2. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2079)
  3. Kandidat: Godkända röstsedlar, totalt, Alexander Stubb, Pekka Haavisto, Jussi Halla-aho, ..., Kasserade röstsedlar (11)
  4. Omgång: Första omgången, Andra omgången, (2)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Andel av förhandsrösterna (%), ..., Andel av rösterna på valdagen (%) (6)


 2. 14d6 -- Uppgifter om röstningen i presidentval, 2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1144102 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. År: 2024, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Område: Hela landet, Finska medborgare bosatta utomlands, Finska medborgare bosatta i Sverige, 01 Helsingfors valkrets, ..., 05 Finska medborgare bosatta i Sverige (2107)
  4. Omgång: Första omgången, Andra omgången, (2)
  5. Uppgifter: Röstberättigade (antal), Väljare (antal), Valdeltagande (%), Röstberättigade, finska medborgare bosatta i Finland (antal), ..., Godkända förhandsröster (antal) (16)


 3. 14d7 -- Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i presidentval, 2006-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32396 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. År: 2006, 2012, 2018, 2024, (4)
  2. Valkrets och kommunform: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 053 Landsbygdskommuner (53)
  3. Kasseringsgrund: 1 Kasserat totalt, 11 I valkuvertet flera eller annat en röstsedel, 12 Valkuvertet försett med obehörig anteckning, 13 Såsom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg, ..., 17 Blanka röstsedel (8)
  4. Omgång: Första omgången, Andra omgången, (2)
  5. Uppgifter: Antal (st.), (1)


 4. 14d8 -- Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i presidentval, 2012-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 320986 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. År: 2012, 2018, 2024, (3)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Bosättningsland: Totalt, Finska medborgare, bosatta i Finland, Finska medborgare, bosatta i utomlands, (3)
  4. Valkrets och kommunform: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 053 Landsbygdskommuner (53)
  5. Omgång: Första omgången, Andra omgången, (2)
  6. Uppgifter: Alla förhandsröstningsställen, totalt, 1 Kommunalhus/stadshus, 2 Bibliotek, 2.1 Bibliotek i köpcentrum, ..., 16 Brev (25)


 5. 14d9 -- Personer som röstat på Finlands representationer samt personer som röstat på fartyg efter kön i presidentval, 2012-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45906 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. År: 2012, 2018, 2024, (3)
  2. Omgång: Första omgången, Andra omgången, (2)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Röstningsställe: TOTALT, Representationer, Fartyg, EUROPA, ..., Nya Zeeland (109)
  5. Bosättningsland: Totalt, Finska medborgare, bosatta i Finland, Finska medborgare, bosatta i utomlands, (3)
  6. Uppgifter: Väljare (antal), (1)


 6. 14da -- Röstningsuppgifter efter kön i presidentvalet, 1994-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 617573 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. År: 1994, 2000, 2006, 2012, ..., 2024 (6)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Valkrets och kommun under valåret: Hela landet, Röstberättigade, finska medborgare bosatta i Finland, Röstberättigade, finska medborgare bosatta utomlands, VP01 Helsingfors valkrets, ..., 05U Röstberättigade, finska medborgare bosatta utomlands (521)
  4. Omgång: Första omgången, Andra omgången, (2)
  5. Uppgifter: Röstberättigade (antal), Väljare (antal), Valdeltagande (%), Väljare, förhandsröstning (antal), ..., Kasserade röster (antal) (6)


 7. 14db -- Kandidaternas väljarstöd och röster efter valkrets i presidentvalen, 1994-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 104728 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. År: 1994, 2000, 2006, 2012, ..., 2024 (6)
  2. Kandidater: Martti Ahtisaari, Elisabeth Rehn, Paavo Väyrynen, Raimo Ilaskivi, ..., Kasserade röster (41)
  3. Valkrets: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, VP02 Nylands valkrets, VP03 Egentliga Finlands valkrets, ..., VP05 Ålands valkrets (18)
  4. Omgång: Första omgången, Andra omgången, (2)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), (2)


 8. 14nj -- Uppgift om användning av rösträtt: valdeltagandet efter kön och ålder i presidentval, 2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 272463 Ändrad senast: 20240419 08.00

  1. År: 2024, (1)
  2. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 02 Nylands valkrets, 03 Egentliga Finlands valkrets, ..., 05 Ålands valkrets (14)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 18, 19, 20, ..., 100+ (84)
  5. Omgång: Första omgången, Andra omgången, (2)
  6. Uppgifter: Röstberättigade i presidentvalet (hela landet), antal, Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: förhandsröstande, antal, Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: förhandsröstande, %, Röstberättigade (områdera) i presidentvalet, antal, ..., Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: täckning, % (7)


 9. 14nk -- Uppgift om användning av rösträtt: valdeltagandet efter kön och åldersgrupp i presidentval, 2024

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6856816 Ändrad senast: 20240419 08.00

  1. År: 2024, (1)
  2. Åldersgrupp: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 80 - (16)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2078)
  5. Omgång: Första omgången, Andra omgången, (2)
  6. Uppgifter: Röstberättigade i presidentvalet (hela landet), antal, Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: förhandsröstande, antal, Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: förhandsröstande, %, Röstberättigade (områdera) i presidentvalet, antal, ..., Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: täckning, % (7)


 10. 14nl -- Uppgift om användning av rösträtt: valdeltagandet efter kön och utbildningsnivå i presidentval, 2024

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3164190 Ändrad senast: 20240419 08.00

  1. År: 2024, (1)
  2. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2078)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, Grundnivå, Mellannivå, Lägsta högrenivå, ..., Okänd (7)
  5. Omgång: Första omgången, Andra omgången, (2)
  6. Uppgifter: Röstberättigade i presidentvalet (hela landet), antal, Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: förhandsröstande, antal, Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: förhandsröstande, %, Röstberättigade (områdera) i presidentvalet, antal, ..., Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: täckning, % (7)


 11. 14nm -- Uppgift om användning av rösträtt: valdeltagandet efter härkomst, språk och kön i presidentval, 2024

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3445811 Ändrad senast: 20240419 08.00

  1. År: 2024, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2078)
  4. Backgrundsvariable: Totalt, Finländsk bakgrund, Utländsk bakgrund, Härkomst okänd, ..., Språk okänt (8)
  5. Omgång: Första omgången, Andra omgången, (2)
  6. Uppgifter: Röstberättigade i presidentvalet (hela landet), antal, Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: förhandsröstande, antal, Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: förhandsröstande, %, Röstberättigade (områdera) i presidentvalet, antal, ..., Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: täckning, % (7)


 12. 14nn -- Uppgift om användning av rösträtt : valdeltagandet efter inkomstkvintil och kön i presidentval, 2024

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3243177 Ändrad senast: 20240419 08.00

  1. År: 2024, (1)
  2. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2078)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Inkomstkvintil: Totalt, I, II, III, ..., Okänd (7)
  5. Omgång: Första omgången, Andra omgången, (2)
  6. Uppgifter: Röstberättigade i presidentvalet (hela landet), antal, Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: förhandsröstande, antal, Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: förhandsröstande, %, Röstberättigade (områdera) i presidentvalet, antal, ..., Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: täckning, % (7)


 13. 14np -- Uppgift om användning av rösträtt: valdeltagandet efter huvudsaklig verksamhet och kön i presidentval, 2024

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3282453 Ändrad senast: 20240419 08.00

  1. År: 2024, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2078)
  4. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatta, Arbetslösa, Personer utanför arbetskraften, ..., Okänd (7)
  5. Omgång: Första omgången, Andra omgången, (2)
  6. Uppgifter: Röstberättigade i presidentvalet (hela landet), antal, Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: förhandsröstande, antal, Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: förhandsröstande, %, Röstberättigade (områdera) i presidentvalet, antal, ..., Uppgift om användning av rösträtt i presidentvalet: täckning, % (7)