Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 1. Kartmaterial efter kommun - Presidentvalet 2018, första omgången.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58031 Ändrad senast: 2018-01-31

  1. Kommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Antal: Valdeltagande, Förändring i valdeltagande, Den kandidat som fått flest röster, Väljarstödet för Merja Kyllönen, ..., Valkrets (20)


 2. 101 -- 1.1. Kandidaternas röstetal och andelar av rösterna i presidentvalet 2018, första omgången.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 745839 Ändrad senast: 2018-02-02

  1. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2315)
  2. Kandidat: Totalt, Sauli Niinistö, Pekka Haavisto, Laura Huhtasaari, ..., Förkastade röstsedlar (10)
  3. Väljarstödet för kandidaterna: Röster totalt, Andel av röster, %, Förhandsröster, Andel av förhandsröster, %, ..., Andel av valdagens röster, % (6)


 3. 103 -- 2.1. Uppgifter om röstningen i presidentvalet 2018, första omgången.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 727791 Ändrad senast: 2018-02-02

  1. Område: Hela landet, Finska medborgare bosatta utomlands, Finska medborgare bosatta i Sverige, 01 Helsingfors valkrets, ..., 05 Finska medborgare bosatta i Sverige (2343)
  2. Uppgifter om röstningen: Röstberättigade, Väljare, Valdeltagande, Röstberättigade, Finska medborgare bosatta i Finland, ..., Godkända förhandsröster (16)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)


 4. 105 -- 3. Kandidaternas röstetal i presidentvalet 2018, första omgången jämfört med väljarstödet för motsvarande partier i riksdagsvalet 2015.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 91790 Ändrad senast: 2018-02-02

  1. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 02 Nylands valkrets, ..., 941 Vårdö (325)
  2. Kandidat/parti: Totalt, Sauli Niinistö/valmansförening B (motsvarande parti SAML), Pekka Haavisto/GRÖNA, Laura Huhtasaari/SAF, ..., Nils Torvalds/SFP (9)
  3. Väljarstödet för kandidaterna: Röster 2018, Väljarstöd(%) 2018, Motsvarande parti, röster 2015, Motsvarande parti, väljarstöd(%) 2015, Jämförelse av väljarstödet(%) 2018/2015 (5)


 5. 106 -- 4. 1 val. Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i presidentvalet 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12525 Ändrad senast: 2018-02-02

  1. Valkrets: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 053 Landsbygdskommuner (53)
  2. tiedot: Kasserat totalt, I valkuvertet flera eller annat en röstsedel, Valkuvertet försett med obehörig anteckning, Såsom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg, ..., Blanka röstsedel (8)


 6. 107 -- 5. Första omgången. Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i presidentvalet 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50721 Ändrad senast: 2018-09-24

  1. Valkrets: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 053 Landsbygdskommuner (53)
  2. Uppgifter om val: Totalt, Finska medb. bosatta i Finland Totalt, Finska medb. bosatta utomlands Totalt, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Förhandsröstningsställe: Alla förhandsröstningsställen, totalt, Kommunalhus/stadshus, Bibliotek i köpcentrum';, Bibliotek annanstans än i köpcentrum, ..., Anstalt (20)


 7. 108 -- 6. Första omgången. Personer som röstat på Finlands representationer samt personer som röstat på fartyg efter kön i presidentvalet 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13338 Ändrad senast: 2018-09-24

  1. Röstningsställe: Totalt, Representationer, Fartyg, Europa, ..., Nya Zeeland (98)
  2. Väljaren: Totalt, Finska medborgare bosatta i Finland, totalt, Finska medborgare bosatta i utomlands, totalt, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)


 8. 2. Kartmaterial efter valkrets - Presidentvalet 2018, första omgången.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16274 Ändrad senast: 2018-01-31

  1. Valkrets: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, VP02 Nylands valkrets, VP03 Egentliga Finlands valkrets, ..., VP13 Lapplands valkrets (14)
  2. Antal: Valdeltagande, Förändring i valdeltagande, Den kandidat som fått flest röster, Väljarstödet för Merja Kyllönen, ..., Förändring i väljarstödet för Nils Torvalds/SFP från föregående riksdagsval, %-enheter (19)


 9. 3. Kartmaterial efter kommun och valkrets - Presidentvalet 2018, första omgången.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 59065 Ändrad senast: 2018-01-31

  1. Valkrets och kommun: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, Helsingfors, VP02 Nylands valkrets, ..., Övertorneå (325)
  2. Antal: Valdeltagande, Förändring i valdeltagande, Den kandidat som fått flest röster, Väljarstödet för Merja Kyllönen, ..., Förändring i väljarstödet för Nils Torvalds/SFP från föregående riksdagsval, %-enheter (19)


 10. 4.1. Kartmaterial efter röstningsområde i presidentvalet 2018, första omgången, Huvudstadsregionen.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52150 Ändrad senast: 2018-01-31

  1. Röstningsområde: 091 001A Kronohagen A, 091 002A Kronohagen B, 091 003A Gardesstaden, 091 004A Kampen, ..., 235 003 3. Röstningsområdet (301)
  2. Antal: Valdeltagande, Den kandidat som fått flest röster, Väljarstödet för Merja Kyllönen, Väljarstödet för Pekka Haavisto, ..., Väljarstödet för Nils Torvalds (10)


 11. 4.2. Kartmaterial efter röstningsområde i presidentvalet 2018, första omgången, Tammerfors.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17492 Ändrad senast: 2018-01-31

  1. Röstningsområde: 837 001 Tammerkoski, 837 002 Keskusta, 837 003 Kaakinmaa, 837 004 Santalahti, ..., 837 067 Terälahti (67)
  2. Antal: Valdeltagande, Den kandidat som fått flest röster, Väljarstödet för Merja Kyllönen, Väljarstödet för Pekka Haavisto, ..., Väljarstödet för Nils Torvalds (10)


 12. 4.4. Kartmaterial efter röstningsområde i presidentvalet 2018, första omgången, Uleåborg.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15851 Ändrad senast: 2018-01-31

  1. Röstningsområde: 564 001 Pokkinen, 564 002 Vanhatulli, 564 003 Vaara, 564 004 Myllytulli, ..., 564 055 Salonpää (55)
  2. Antal: Valdeltagande, Den kandidat som fått flest röster, Väljarstödet för Merja Kyllönen, Väljarstödet för Pekka Haavisto, ..., Väljarstödet för Nils Torvalds (10)


 13. 4.4. Kartmaterial efter röstningsområde i presidentvalet 2018, första omgången, Åbo.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16946 Ändrad senast: 2018-01-31

  1. Röstningsområde: 853 001 Gertruds ålderdomshem, 853 002 Kerttulin koulutalo, 853 003 Finska arbetarinstitutet, 853 004 Martin koulutalo, ..., 853 059 Kristliga institutet (49)
  2. Antal: Valdeltagande, Den kandidat som fått flest röster, Väljarstödet för Merja Kyllönen, Väljarstödet för Pekka Haavisto, ..., Väljarstödet för Nils Torvalds (10)


 14. 4.5. Kartmaterial efter röstningsområde i presidentvalet 2018, första omgången, Jyväskylä.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12265 Ändrad senast: 2018-01-31

  1. Röstningsområde: 179 001 Kirkkopuisto, 179 002 Harju, 179 003 Puistotori, 179 004 Taulumäki, ..., 179 030 Korpilahti (30)
  2. Antal: Valdeltagande, Den kandidat som fått flest röster, Väljarstödet för Merja Kyllönen, Väljarstödet för Pekka Haavisto, ..., Väljarstödet för Nils Torvalds (10)


 15. 4.6. Kartmaterial efter röstningsområde i presidentvalet 2018, första omgången, Lahtis.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12273 Ändrad senast: 2018-01-31

  1. Röstningsområde: 398 001 Keski-Lahti, 398 002 Keskusta, 398 003 Kartano, 398 004 Paavola, ..., 398 031 Nastonharju (31)
  2. Antal: Valdeltagande, Den kandidat som fått flest röster, Väljarstödet för Merja Kyllönen, Väljarstödet för Pekka Haavisto, ..., Väljarstödet för Nils Torvalds (10)


 16. 4.7. Kartmaterial efter röstningsområde i presidentvalet 2018, första omgången, Kuopio.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15362 Ändrad senast: 2018-01-31

  1. Röstningsområde: 297 001 Väinölänniemen Tyvi, 297 002 Maljalahti, 297 004 Keskusta, 297 006 Valkeinen, ..., 297 100 Juankoski III (49)
  2. Antal: Valdeltagande, Den kandidat som fått flest röster, Väljarstödet för Merja Kyllönen, Väljarstödet för Pekka Haavisto, ..., Väljarstödet för Nils Torvalds (10)


 17. 4.8. Kartmaterial efter röstningsområde i presidentvalet 2018, första omgången, Kouvola.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11356 Ändrad senast: 2018-01-31

  1. Röstningsområde: 286 001 Kaupungintalo, 286 002 Urheilupuisto, 286 003 Eskolanmäki, 286 004 Vahtero, ..., 286 023 Jaala (23)
  2. Antal: Valdeltagande, Den kandidat som fått flest röster, Väljarstödet för Merja Kyllönen, Väljarstödet för Pekka Haavisto, ..., Väljarstödet för Nils Torvalds (10)


 18. 4.9. Kartmaterial efter röstningsområde i presidentvalet 2018, första omgången, Björneborg.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13011 Ändrad senast: 2018-01-31

  1. Röstningsområde: 609 001 Keskikaupunki ja Itätulli, 609 002 Teljä ja Malminpää, 609 003 Läntinen Riihiketo ja Tiilimäki, 609 004 Isosanta ja Pormestarinluoto, ..., 609 031 Lavia (31)
  2. Antal: Valdeltagande, Den kandidat som fått flest röster, Väljarstödet för Merja Kyllönen, Väljarstödet för Pekka Haavisto, ..., Väljarstödet för Nils Torvalds (10)