Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11ii -- Inkomster och utgifter per sektor, kvartalsvis, 1999Q1-2022Q3

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1552690 Ändrad senast: 20230112 14.00

  1. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S121-S123 Monetära finansinstitut, ..., S2 Utlandet (11)
  2. Transaktion: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris, B1NMH Nettonationalprodukt till marknadspris, P1R Produktion till baspris, inkomster, P11R Marknadsproduktion, inkomster, ..., OTE Utgifter totalt (171)
  3. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie, miljoner euro, Ursprunglig serie, miljoner euro, Trend series, miljoner euro, (3)
  4. Kvartal: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2022Q3 (95)


 2. 11ik -- Hushållens justerade disponibla inkomst, kvartalsvis, 2001Q1-2022Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18547 Ändrad senast: 20221216 08.00

  1. Sektor: S14 Hushåll, (1)
  2. Transaktion: B7N Justerad disponibel inkomst, netto, (1)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Värdeförändringar från föregående år, %, Realindex, 1999 = 100, Förandring i realinkomst från ett år sedan, % (5)
  4. Kvartal: 2001Q1, 2001Q2, 2001Q3, 2001Q4, ..., 2022Q3 (87)


 3. 122a -- Nycketal i sektorräkenskaperna kvartalsvis, 1999Q1-2022Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27338 Ändrad senast: 20230112 14.00

  1. Kvartal: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2022Q3 (95)
  2. Sektor: S11 Icke-finansiella företag, S14 Hushåll, (2)
  3. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens vinstkvot, %, Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens investeringskvot, %, Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens sparkvot, %, Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens hushållens skuldsättningsgrad, %, ..., Ursprungliga seriens hushållens skuldsättningsgrad, % (8)