Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11ii -- Inkomster och utgifter per sektor, kvartalsvis, 1999Q1-2023Q2

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1601012 Ändrad senast: 20230918 08.00

  1. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S121-S123 Monetära finansinstitut, ..., S2 Utlandet (11)
  2. Transaktion: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris, B1NMH Nettonationalprodukt till marknadspris, P1R Produktion till baspris, inkomster, P11R Marknadsproduktion, inkomster, ..., OTE Utgifter totalt (171)
  3. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie, miljoner euro, Ursprunglig serie, miljoner euro, Trend series, miljoner euro, (3)
  4. Kvartal: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2023Q2 (98)


 2. 11ik -- Hushållens justerade disponibla inkomst, kvartalsvis, 2001Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19004 Ändrad senast: 20230918 08.00

  1. Sektor: S14 Hushåll, (1)
  2. Transaktion: B7N Justerad disponibel inkomst, netto, (1)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Värdeförändringar från föregående år, %, Realindex, 1999 = 100, Förandring i realinkomst från ett år sedan, % (5)
  4. Kvartal: 2001Q1, 2001Q2, 2001Q3, 2001Q4, ..., 2023Q2 (90)


 3. 122a -- Nycketal i sektorräkenskaperna kvartalsvis, 1999Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27546 Ändrad senast: 20230918 08.00

  1. Kvartal: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2023Q2 (98)
  2. Sektor: S11 Icke-finansiella företag, S14 Hushåll, (2)
  3. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens vinstkvot, %, Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens investeringskvot, %, Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens sparkvot, %, Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens hushållens skuldsättningsgrad, %, ..., Ursprungliga seriens hushållens skuldsättningsgrad, % (8)