Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 121e -- Ändringar i civilstånd, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24886 Ändrad senast: 20230428 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Uppgifter: Ingångna äktenskap, tvåkönade par, Skilsmässor, tvåkönade par, Ingångna äktenskap, manliga par, Ingångna äktenskap, kvinnliga par, ..., Kvinnor som blivit änkor (12)


 2. 121f -- Ändringar i civilstånd efter månad, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28628 Ändrad senast: 20230428 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Händelsemånad: Månader totalt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Uppgifter: Ingångna äktenskap, tvåkönade par, Skilsmässor, tvåkönade par, Ingångna äktenskap, enkönade par, Skilsmässor, enkönade par, ..., Nyblivna änkor och änklingar (7)


 3. 121g -- Ingångna äktenskap efter makarnas ålder, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63267 Ändrad senast: 20230428 08.00

  1. Ålder för makan/den yngre partnern: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  3. Ålder för maken/den äldre partnern: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Typ av äktenskap: Totalt, Tvåkönade par, Enkönade par, (3)
  5. Uppgifter: Ingångna äktenskap, (1)


 4. 121h -- Ingångna äktenskap efter makarnas medborgarskap, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8806481 Ändrad senast: 20230428 08.00

  1. Medborgarskap för makan/den yngre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  3. Medborgarskap för maken/den äldre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  4. Typ av äktenskap: Totalt, Tvåkönade par, Enkönade par, (3)
  5. Uppgifter: Ingångna äktenskap, (1)


 5. 121i -- Ingångna äktenskap efter makarnas språk, 2000-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2484524 Ändrad senast: 20230428 08.00

  1. Språk för makan/den yngre partnern: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Okänt (133)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  3. Språk för maken/den äldre partnern: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Okänt (133)
  4. Typ av äktenskap: Totalt, Tvåkönade par, Enkönade par, (3)
  5. Uppgifter: Ingångna äktenskap, (1)


 6. 121k -- Befolkningsförändringar månadsvis efter område, 1990M01-2022M12

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6773739 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)
  3. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2022M12 (396)


 7. 121l -- Personer som ingått äktenskap efter ålder, äktenskapets ordningsföljd och vigselsätt, 2006-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39429 Ändrad senast: 20230502 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  3. Vigselsätt: Totalt, Kyrklig vigsel, Civil vigsel, Okänd, (4)
  4. Äktenskapets ordningsföljd: Totalt, 1, 2, 3+, (4)
  5. Uppgifter: Män som ingått äktenskap, tvåkönade par, Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par, (2)


 8. 121m -- Personer som ingått äktenskap efter ålder (1-år) och tidigare civilstånd, 2006-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43536 Ändrad senast: 20230428 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 15, 16, 17, ..., 80 - (67)
  3. Tidigare civilstånd: Totalt, Ogift, Frånskild, Änka/änkling, (4)
  4. Uppgifter: Män som ingått äktenskap, tvåkönade par, Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par, (2)


 9. 121n -- Personer som ingått äktenskap efter ålder (5 år), kön och område, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 657024 Ändrad senast: 20230428 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Uppgifter: Män som ingått äktenskap, tvåkönade par, Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par, (2)


 10. 121p -- Skilsmässor efter makarnas ålder, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60754 Ändrad senast: 20230428 08.00

  1. Ålder för makan/den yngre partnern: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  3. Typ av äktenskap: Totalt, Tvåkönade par, Enkönade par, (3)
  4. Ålder för maken/den äldre partnern: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  5. Uppgifter: Skilsmässor, (1)


 11. 121q -- Skilsmässor efter makarnas födelseland, 2006-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4550506 Ändrad senast: 20230428 08.00

  1. Födelseland för makan/den yngre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  2. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  3. Födelseland för maken/den äldre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  4. Typ av äktenskap: Totalt, Tvåkönade par, Enkönade par, (3)
  5. Uppgifter: Skilsmässor, (1)


 12. 121s -- Frånskilda efter äktenskapets längd och äktenskapets ordningsföljd, 2006-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24502 Ändrad senast: 20230428 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  2. Äktenskapets längd, år: Totalt, 0, 1, 2, ..., Okänd (33)
  3. Äktenskapets ordningsföljd: Totalt, 1, 2+, (3)
  4. Uppgifter: Frånskilda män, tvåkönade par, Frånskilda kvinnor, tvåkönade par, (2)


 13. 121t -- Frånskilda efter ålder (5 år), kön och område, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 555975 Ändrad senast: 20230428 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Uppgifter: Frånskilda män, tvåkönade par, Frånskilda kvinnor, tvåkönade par, (2)


 14. 121u -- Giftermålsfrekvens och skilsmässofrekvens efter ålder och kön, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 85075 Ändrad senast: 20230428 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  3. Ålder: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 70 - (13)
  4. Uppgifter: Giftermålsfrekvens, promille, Giftermålsfrekvens i första äktenskapet, promille, Omgifte, promille, Skilsmässofrekvens, promille, ..., Medelfolkmängd (icke-gifta och i icke-registrerat partnerskap) (12)


 15. 121w -- Befolkningsförändringar och folkmängden efter område, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 769269 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)


 16. 121v -- Befolkningsförändringar och folkmängden, 1749-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51871 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. År: 1749, 1750, 1751, 1752, ..., 2022 (274)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (11)