Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12gu -- Utländska direktinvesteringar efter direkt mål- och investeringsland, årsvis, 2013-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23393296 Ändrad senast: 20220916 08.00

  1. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), 06, 09 Utvinning av råpetroleum och naturgas; service till utvinning, ..., 94 Intressebevakning; religiös verksamhet (73)
  2. Instrument: F0 Finansiella tillgångar totalt, F229, F29, F3, F4, F61, F62, F64, F66, F8 Skuldinstrument (FDI), F5 Aktier och andelar i placeringsfonder, (3)
  3. Uppgifter: Stock i investeringar i Finland, miljoner euro, Stock i investeringar i utlandet, miljoner euro, Avkastning på investeringar i Finland, miljoner euro, Avkastning på investeringar i utlandet, miljoner euro, ..., Andra stockförändringar i investeringar i utlandet, miljoner euro (8)
  4. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  5. Land: Övriga länder exkl. EU(27, 2020-), Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020), EU länder (27, 2020-), EU länder (28, 2013-2020), ..., Utlandet totalt (248)


 2. 12pi -- Utländska direktinvesteringar efter egentlig investeringsland, årsvis, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27374 Ändrad senast: 20220916 08.00

  1. Land: Övriga länder exkl. EU(27, 2020-), Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020), EU länder (27, 2020-), EU länder (28, 2013-2020), ..., Utlandet totalt (248)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  3. Uppgifter: Stock i investeringar i Finland, miljoner euro, (1)