Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12gu -- Utländska direktinvesteringar efter direkt mål- och investeringsland, årsvis, 2013-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26201240 Ändrad senast: 20230920 08.00

  1. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), 06, 09 Utvinning av råpetroleum och naturgas; service till utvinning, ..., 94 Intressebevakning; religiös verksamhet (73)
  2. Instrument: F0 Finansiella tillgångar totalt, F229, F29, F3, F4, F61, F62, F64, F66, F8 Skuldinstrument (FDI), F5 Aktier och andelar i placeringsfonder, (3)
  3. Uppgifter: Stock i investeringar i Finland, miljoner euro, Stock i investeringar i utlandet, miljoner euro, Avkastning på investeringar i Finland, miljoner euro, Avkastning på investeringar i utlandet, miljoner euro, ..., Andra stockförändringar i investeringar i utlandet, miljoner euro (8)
  4. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  5. Land: Utlandet totalt, Övriga länder exkl. EU(27, 2020-), Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020), EU länder (27, 2020-), ..., Zimbabwe (250)


 2. 12pi -- Utländska direktinvesteringar efter egentlig investeringsland, årsvis, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29105 Ändrad senast: 20230920 08.00

  1. Land: Utlandet totalt, Övriga länder exkl. EU(27, 2020-), Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020), EU länder (27, 2020-), ..., Zimbabwe (250)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  3. Uppgifter: Stock i investeringar i Finland, miljoner euro, (1)