Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13k8 -- Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp och land, 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38304 Ändrad senast: 20230502 08.00

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Landgrupp: Totalt, EU länder (27, 2020-), Europa exkl. EU-länder (27, 2020-), Afrika, ..., Förenta staterna (USA) (147)
  3. Uppgifter: Omsättning (miljoner euro), Antal anställda, Personalkostnader (miljoner euro), Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro), Antal bolag (5)


 2. 13l9 -- Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp, de störstä näringsgrenarna 1), 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30229 Ändrad senast: 20230502 08.00

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Landgrupp: EU-länder (27, 2020-) exkl. Finland, Europa exkl. EU-länder (27, 2020-), Afrika, Nordamerika, ..., Asien och Oceanien (6)
  3. Näringsgren: Tillverkning (C), Framställning av drycker och livsmedel (10-11), Tillverkning av trä, varor av trä, kork, och möbler (16, 31), Pappers- och pappersvarutillverkning (17), ..., Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) (13)
  4. Uppgifter: Omsättning (miljoner euro), Antal anställda, Personalkostnader (miljoner euro), Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro), Antal bolag (5)


 3. 13la -- Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren, 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27676 Ändrad senast: 20230502 08.00

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Näringsgren: Primärproduktion, utvinning av mineral (A och B), Tillverkning (C), Framställning av drycker och livsmedel (10-11), Tillverkning av textiler, kläder och läder (13-15), ..., Utbildning, vård och omsorg, sociala och andra tjänster (P, Q, R och S) (21)
  3. Uppgifter: Antal anställda, Personalkostnader (miljoner euro), Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro), Omsättning (miljoner euro), Antal bolag (5)