Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11if -- Brottmålsdomar underordnade domstolar som inrättats och ändrats i appellationsdomstolarna, 2016-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2372627 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Hovrätt: Totalt, Helsingfors hovrätt, Östra Finlands hovrätt, Åbo hovrätt, ..., Rovaniemi hovrätt (6)
  3. Brottskategori: Totalt, A.Egendomsbrott, Stöld, grov stölt 28:1-2, 34a:1, Snatteri 28:3, ..., Brottsbenämning okänd (53)
  4. Tingsrättens dom: Totalt (tingsrätt), Livstids fängelsestraff (tingsrätt), Kombinationsstraff (tingsrätt), Ovillkorligt fängelsestraff (tingsrätt), ..., Annan påföljd (tingsrätt) (18)
  5. Domstolens dom: Totalt (HR), Livstids fängelsestraff (HR), Kombinationsstraff (HR), Ovillkorligt fängelsestraff (HR), ..., Samfundsbot (HR) (17)
  6. Uppgifter: Antal påföljder, (1)


 2. 126m -- Förändringar i påföljder som dömts av tingsrätten i hovrätten, 2016-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 160913 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Hovrätt: Totalt, Helsingfors hovrätt, Östra Finlands hovrätt, Åbo hovrätt, ..., Rovaniemi hovrätt (6)
  3. Brottskategori: Totalt, A.Egendomsbrott, Stöld, grov stölt 28:1-2, 34a:1, Snatteri 28:3, ..., Brottsbenämning okänd (51)
  4. Ändring av straff vid appellationsdomstolen: Kombinationsstraffets omfattning är oförändrad, Kombinationsstraffets omfattning har förhöjts, Kombinationsstraffets omfattning har sänkts, Omfattningen av ovillkorligt fängelse är oförändrad, ..., Samfundsbotens belopp har sänkts (21)
  5. Uppgifter: Antal påföljder, (1)


 3. 126n -- Brottmålsdomar som avgjorts i hovrätterna efter ändringssökande, 2016-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 230268 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Hovrätt: Totalt, Helsingfors hovrätt, Östra Finlands hovrätt, Åbo hovrätt, ..., Rovaniemi hovrätt (6)
  3. Brottskategori: Totalt, A.Egendomsbrott, Stöld, grov stölt 28:1-2, 34a:1, Snatteri 28:3, ..., Brottsbenämning okänd (53)
  4. Ändringssökare: Totalt, Åtalad, Åklagare, Andra ändringssökare, ..., Okänd (6)
  5. Hovrätt beslut: Totalt, Beslut bekräftat i hovrätten, Straffet härdat i hovrätten, Straffet lindrades i hovrätten, Åtalet förkastat i hovrätten (5)
  6. Uppgifter: Antal påföljder, (1)


 4. 126p -- Straff efter medborgarskap, bostadsort och brott (tingsrätter och hovrätten som första instans, strafforder och bötesförelägganden och ordningsböter), 2009-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23867415 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Bostadsorter: Totalt, Stadigvarande bosatta i Finland, Inte stadigvarande bosatta i Finland, (3)
  3. Medborgarskap: Totalt, Finland, Övriga nationaliteter totalt, Europa, ..., Okänslig (26)
  4. Brottskategori: Totalt, A.Egendomsbrott, Stöld, grov stölt 28:1-2, 34a:1, Snatteri 28:3, ..., Brottsbenämning okänd (54)
  5. Beskrivande mått: Antal påföljder, Genomsnittligt straff, Medianen för straffet, Undre kvartil för straffet, Övre kvartil för straffet (5)
  6. Uppgifter: Dömda i rätten, böter genom strafföreläggande och ordningsböter totalt (antal), Dömda i rätten (antal), Dömda till livstids fängelse (antal), Dömda till kombinationsstraff, ovillkorligt fängelse på viss tid, övervakningsstraff eller samhällstjänst totalt (antal), ..., Förfallna åtal totalt (antal) (40)


 5. 126q -- Djurhållningsförbud efter kön, ålder, huvudbrottet i domen och region, 2009-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 85579114 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  3. Domstol: Totalt, Helsingfors hovrätts domkrets, Östra Finlands hovrätts domkrets, Åbo hovrätts domkrets, ..., Ålands tingsrätt (34)
  4. Ålder: Totalt, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Okänd (12)
  5. Huvud brott: TOTAL, Våldsamt motstånd mot tjänsteman 16:1§1/1-3, Djurskyddsbrott 17:14§1/1-4, Grovt djurskyddsbrott 17:14a§1/1-3, ..., Djursjukdomsförseelse (441/2013) (28)
  6. Förbudets varaktighet: Totalt antal förbud, Periodiska förbud mot djurhållning (antal), Periodiska förbud mot djurhållning (år), Under 1 år, ..., Okänd (12)
  7. Uppgifter: Antal förbud, Genomsnittligt förbud, Medianen för förbudet, Undre kvartil, Upper kvartile (5)


 6. 126u -- Näringsförbud efter kön, ålder, huvudbrottet i domen och region, 2009-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 128879811 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  3. Domstol: Totalt, Helsingfors hovrätts domkrets, Östra Finlands hovrätts domkrets, Åbo hovrätts domkrets, ..., Ålands tingsrätt (34)
  4. Ålder: Totalt, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Okänd (12)
  5. Huvud brott: TOTAL, Registeranteckningsbrott 16:7§1/1-2, Brott mot näringsförbud 16:11§, Grovt givande av muta 16:14§1/1-2, ..., Brottsbenämning okänd (givande av utlåtande har förfallit, då det avståtts frånåtalet) (46)
  6. Förbudets varaktighet: Totalt antal förbud, Varaktighet för affärsförbudet (år), 3,0 < 3,5 år, 3,5 < 4,0 år, ..., Okänd (11)
  7. Uppgifter: Antal förbud, Genomsnittligt förbud, Medianen för förbudet, Undre kvartil, Upper kvartile (5)


 7. 126v -- Ordningsbot efter kön, ålder och bötesbelopp, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 97985 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Bötesbeloppet: Totalt, 0 euro, 10 euro, 20 euro, ..., 240 euro (28)
  4. Ålder: Totalt, 15, 16, 17, ..., Okänd (12)
  5. Uppgifter: Utan att stanna fordonet, Ordningsbot totalt, (2)


 8. 126x -- Jaktförbud efter kön, ålder, huvudbrottet i domen och region, 2009-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 41066072 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  3. Domstol: Totalt, Helsingfors hovrätts domkrets, Östra Finlands hovrätts domkrets, Åbo hovrätts domkrets, ..., Ålands tingsrätt (34)
  4. Ålder: Totalt, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Okänd (12)
  5. Huvud brott: TOTAL, Djurskyddsbrott 17:14§1/1-4, Grovt vållande av personskada 21:11§, Framkallande av fara 21:13§, ..., Grovt jaktbrott 48a:1a§1/1-5 (8)
  6. Förbudets varaktighet: Totalt antal förbud, Jaktsäsongens varaktighet (år), Under 1,5 year, 1,5 < 2,0 år, ..., Okänd (11)
  7. Uppgifter: Antal förbud, Genomsnittligt förbud, Medianen för förbudet, Undre kvartil, Upper kvartile (5)


 9. 12cj -- Bötesstraff i första rättsinstans och strafforder och bötesförelägganden efter dagsbotsbeloppet och -antalet, kön, ålder och brottskategori, 2015-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29357036 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  3. Ålder: Totalt, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Okänd (12)
  4. Brottskategori: Totalt, A.Egendomsbrott, Stöld, grov stölt 28:1-2, 34a:1, Snatteri 28:3, ..., Brottsbenämning okänd (52)
  5. Dagsbot: Dömar totalt, Straffetansetttillfulloutståttgenomfrihetsberövandet, Medeltal antalet dagsböter, Median antalet dagsböter, ..., Total dagsbotens belopp 3000- euro (57)
  6. Uppgifter: Dömda till böter totalt, Dömda till böter i domstol (antal eller antalet dagsböter), Bara ett brott i straffet (i rättegång), Gemensamt bötesstraff (i rättegång), ..., Gemensamt bötesstraff, (böter genom bötesföreläggande) (13)


 10. 12d2 -- Återfallsbrottslighet efter kön, ålder, brottskategori och påföljd, 1990-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2714238 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  3. Ålder: Totalt, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., 80 - (11)
  4. Huvudbrott: Totalt, Stöldbrott, Olovligt brukande, Bedrägeri och förskingring brott, ..., Andra trafikfylleri (23)
  5. Brottspåföljd: Påföljder totalt, Böter, Villkorligt fängelse och böter som tilläggsstraff, Villkorligt fängelse inga böter som tilläggsstraff, ..., Annan påföljd (7)
  6. Uppgifter: Dömd, antal, Återfallsförbrytare, antal, Icke- återfallsförbrytare, antal, Återfallsprocent, (4)


 11. 12d3 -- Återfallsförbrytare efter brottskategori, likartad brottslighet och påföljd, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 259471 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Huvudbrott: Totalt, Stöldbrott, Olovligt brukande, Bedrägeri och förskingring brott, ..., Andra trafikfylleri (23)
  3. Brottspåföljd: Påföljder totalt, Böter, Villkorligt fängelse och böter som tilläggsstraff, Villkorligt fängelse inga böter som tilläggsstraff, ..., Annan påföljd (7)
  4. Likartad brottslighet: Likartad brottslighet totalt, Likartat brott, Ej likartat brott, (3)
  5. Uppgifter: Återfallsförbrytare, antal, Domar under föregående 10 år i genomsnitt, antal, För återfallsförbrytare tiden från domen till följande brott i genomsnitt, mån., Antal brott, (4)


 12. 13r7 -- Straff efter tingsrätt och brott (tingsrätter och hovrätten som första instans), 2017-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 251845476 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. Domstol: Totalt, Helsingfors hovrätts domkrets, Östra Finlands hovrätts domkrets, Åbo hovrätts domkrets, ..., Rovaniemi hovrätt som första instans (40)
  3. Huvudbrott: TOTAL, STRAFFLAG (39/1889), 11 kapitel Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, Folkmord 11:1§1/1-5, ..., Brottsbenämning okänd (givande av utlåtande har förfallit, då det avståtts frånåtalet) (1147)
  4. Dom: Dömda i rätten (antal), Dömda till livstids fängelse (antal), Dömda till visstids fängelse (antal), Dömda till visstids fängelse (månader), ..., Straffansvar för juridiska personer, yrkande på samfundsbot förkastats (antal) (65)
  5. Uppgifter: Antal påföljder, Genomsnittligt straff, Medianen för straffet, Undre kvartil för straffet, Övre kvartil för straffet (5)


 13. 13r8 -- Straff efter kön, ålder och brott (tingsrätter och hovrätten som första instans, strafforder och bötesförelägganden och ordningsböter), 2017-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 186313621 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. Huvudbrott: TOTAL, STRAFFLAG (39/1889), 11 kapitel Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, Folkmord 11:1§1/1-5, ..., Brottsbenämning okänd (givande av utlåtande har förfallit, då det avståtts frånåtalet) (1147)
  3. Dom: Dömda i rätten, strafforder och bötesförelägganden och ordningsböter totalt (antal), Dömda i rätten (antal), Dömda till livstids fängelse (antal), Dömda till visstids fängelse (antal), ..., Straffansvar för juridiska personer, yrkande på samfundsbot förkastats (antal) (84)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  5. Ålder: Totalt, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Okänd (12)
  6. Uppgifter: Antal påföljder, Genomsnittligt straff, Medianen för straffet, (3)


 14. 13re -- Fängelsedomar efter det totala straffets längd, kön, ålder och brottskategori (tingsrätter och hovrätten som första instans), 2014-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10695967 Ändrad senast: 20220923 08.00

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  3. Ålder: Totalt, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Okänd (12)
  4. Brottsgrupp: Totalt, A.Egendomsbrott, Stöld, grov stölt 28:1-2, 34a:1, Snatteri 28:3, ..., Brottsbenämning okänd (51)
  5. Fängelsetiden: Fängelsestraff totalt, Fängelse < 30 dagar, Fängelse 30-59 dagar, Fängelse 60-89 dagar, ..., Fängelsetid okänd (30)
  6. Uppgifter: Kombinationsstraff, ovillkorligt fängelsestraff, övervakningsstraff, samhällstjänst och villkorligt fängelsestraff totalt, Dömda till kombinationsstraff, ovillkorligt fängelse på viss tid, övervakningsstraff eller samhällstjänst totalt, Kombinationsstraf, Dömda till ovillkorligt fängelse, ..., Tidigare straff tillräcklig påföljd (8)