Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12gq -- Utrikeshandel med varor och tjänster, kvartalsvis, 2013Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 613908 Ändrad senast: 20230918 08.00

  1. Region: Utlandet totalt, Övriga länder exkl. EU(27, 2020-), Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020), EU länder (27, 2020-), ..., Förenta staterna (USA) (50)
  2. Uppgifter: Export, miljoner euro, Import, miljoner euro, Importen enligt ursprungsländer, miljoner euro, Importen enligt avsändningsländer, miljoner euro, (4)
  3. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q2 (42)
  4. Tjänstepost: GS Varor och tjänster, G Varor, S Tjänster, SA Bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra, ..., SL Offentliga varor och tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori (18)


 2. 12gr -- Utrikeshandel med tjänster efter område och tjänstepost, årsvis, 2013-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1244652 Ändrad senast: 20230918 08.00

  1. Tjänstepost: S Tjänster, SA Bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra, SB Underhålls- och reparationstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori, SC Transport, ..., SL Offentliga varor och tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori (61)
  2. Region: Utlandet totalt, Övriga länder exkl. EU(27, 2020-), Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020), EU länder (27, 2020-), ..., Zimbabwe (249)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  4. Uppgifter: Export, miljoner euro, Import, miljoner euro, (2)


 3. 12gs -- Skillnader mellan varuhandeln enligt Tullen och betalningsbalansen, kvartalsvis, 2013Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11228 Ändrad senast: 20230918 08.00

  1. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2023Q2 (42)
  2. Tjänstepost: GB Varuhandeln enligt betalningsbalansen, G11 Varuhandeln enligt tullen, GV Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel, G121 CIF-FOB -omvandling, GO Övriga skillnader i varuhandeln enligt betalningsbalansen och tullen (5)
  3. Uppgifter: Export, miljoner euro, Import, miljoner euro, (2)