Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12is -- Utrikes sjötransporter efte rhamn och varuslag, månadsvis, 2016M01-2024M02

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4047575 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Korpo (53)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  5. Uppgifter: Ton, På Finska Fartyg %, Ton, förändring i %, (3)


 2. 12it -- Utrikes sjötransporter efterham och varuslag, 1970-2024

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2141728 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Korpo (53)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2024 (55)
  5. Uppgifter: Ton, På Finska Fartyg %, Ton, förändring i %, (3)


 3. 12iu -- Sjötransport av transportfordon efter ham, månadsvis, 2016M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 798764 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (20)
  2. Transportmedel: Totalt, Personbilar, Bussar, Lastbilar, ..., Övriga transportmedel (6)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, Ton, förändring i %, Antal, förändring i %, (4)


 4. 12ix -- Sjötransport av transportfordon efter ham, 2016-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84396 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (20)
  2. Transportmedel: Totalt, Personbilar, Bussar, Lastbilar, ..., Övriga transportmedel (6)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2024 (9)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, Ton, förändring i %, Antal, förändring i %, (4)


 5. 12iy -- Sjötransport av containrar efter ham, månadsvis, 2016M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 430054 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Euraåminne, Helsingfors, ..., Vasa (22)
  2. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  3. Trafiktyp: Totalt, I transitotrafik, (2)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, TEU, Ton, förändring i %, ..., TEU, förändring i % (6)


 6. 12iz -- Sjötransport av containrar efter ham, 2016-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49647 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Euraåminne, Helsingfors, ..., Vasa (22)
  2. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  3. Trafiktyp: Totalt, I transitotrafik, (2)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2024 (9)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, TEU, Ton, förändring i %, ..., TEU, förändring i % (6)


 7. 12j1 -- Transittrafik efter varuslag, månadsvis, 2016M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1072835 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Helsingfors, Hangö, Ingå, ..., Vasa (20)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 8. 12j2 -- Transittrafik efter varuslag, 2016-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 108395 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Helsingfors, Hangö, Ingå, ..., Vasa (20)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2024 (9)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 9. 12j3 -- Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land, månadsvis, 2016M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 717389 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (16)
  2. Land: Totalt, Belgien, Tyskland, Danmark, ..., Okänd (14)
  3. Riktning: Totalt, Avresande, Anlända, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  5. Uppgifter: Antal, Antal, förändring i %, (2)


 10. 12j4 -- Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land, 1970-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 387126 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (16)
  2. Land: Totalt, Belgien, Tyskland, Danmark, ..., Okänd (14)
  3. Riktning: Totalt, Avresande, Anlända, (3)
  4. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2024 (55)
  5. Uppgifter: Antal, Antal, förändring i %, (2)


 11. 12j5 -- Transportarbetet i utrikes sjötrafik, månadsvis, 2019M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16169 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2024M02 (62)
  3. Uppgifter: Tonsjömil, Tonkilometers, På Finska Fartyg %, (3)


 12. 12j6 -- Transportarbetet i utrikes sjötrafik, 2005-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8446 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2024 (20)
  3. Uppgifter: Tonsjömil, Tonkilometers, På Finska Fartyg %, (3)


 13. 12j7 -- Utrikes fartygstrafik via enskilda hamnar, månadsvis, 2019M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 119593 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Varkaus (48)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2024M02 (62)
  3. Uppgifter: Anlända Totalt, Anlända Finländska, Direkt anlända totalt, Direkt anlända Finländska, ..., Netto finländska direkt anlända (8)


 14. 12j8 -- Utrikes fartygstrafik via enskilda hamnar, 2019-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23698 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, 2022, ..., 2024 (6)
  2. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Varkaus (48)
  3. Uppgifter: Anlända Totalt, Anlända Finländska, Direkt anlända totalt, Direkt anlända Finländska, ..., Netto finländska direkt anlända (8)


 15. 12j9 -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, månadsvis, 2016M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87822 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  2. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  3. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 16. 12ja -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13079 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  2. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  3. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 17. 12jb -- Fartygstrafik genom Saima kanal, månadsvis, 2020M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20406 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Cypern, Tyskland, ..., Saint Vincent och Grenadinerna (13)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2024M02 (50)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 18. 12jc -- Fartygstrafik genom Saima kanal, 2020-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6014 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Cypern, Tyskland, ..., Saint Vincent och Grenadinerna (13)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. År: 2020, 2021, 2022, 2023, (4)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 19. 12jd -- Utrikes sjötransporter efter land och varuslag, månadsvis, 2016M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 780942 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Land: Totalt, Europa, Afrika, Sydamerika, ..., Ökand (22)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M02 (98)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 20. 12je -- Utrikes sjötransporter efter land och varuslag, 2016-2024

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 85879 Ändrad senast: 20240408 08.00

  1. Land: Totalt, Europa, Afrika, Sydamerika, ..., Ökand (22)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2024 (9)
  5. Uppgifter: Ton, (1)