Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12is -- Utrikes sjötransporter efte rhamn och varuslag, månadsvis, 2016M01-2023M01

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3509038 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Korpo (53)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M01 (85)
  5. Uppgifter: Ton, På Finska Fartyg %, Ton, förändring i %, (3)


 2. 12it -- Utrikes sjötransporter efterham och varuslag, 1970-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2097887 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Korpo (53)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2023 (54)
  5. Uppgifter: Ton, På Finska Fartyg %, Ton, förändring i %, (3)


 3. 12iu -- Sjötransport av transportfordon efter ham, månadsvis, 2016M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 636081 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (18)
  2. Transportmedel: Totalt, Personbilar, Bussar, Lastbilar, ..., Övriga transportmedel (6)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M01 (85)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, Ton, förändring i %, Antal, förändring i %, (4)


 4. 12ix -- Sjötransport av transportfordon efter ham, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 70153 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (18)
  2. Transportmedel: Totalt, Personbilar, Bussar, Lastbilar, ..., Övriga transportmedel (6)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, Ton, förändring i %, Antal, förändring i %, (4)


 5. 12iy -- Sjötransport av containrar efter ham, månadsvis, 2016M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 373922 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Euraåminne, Helsingfors, ..., Vasa (22)
  2. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  3. Trafiktyp: Totalt, I transitotrafik, (2)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M01 (85)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, TEU, Ton, förändring i %, ..., TEU, förändring i % (6)


 6. 12iz -- Sjötransport av containrar efter ham, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45035 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Euraåminne, Helsingfors, ..., Vasa (22)
  2. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  3. Trafiktyp: Totalt, I transitotrafik, (2)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, TEU, Ton, förändring i %, ..., TEU, förändring i % (6)


 7. 12j1 -- Transittrafik efter varuslag, månadsvis, 2016M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 889745 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Helsingfors, Hangö, Ingå, ..., Vasa (19)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M01 (85)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 8. 12j2 -- Transittrafik efter varuslag, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 93147 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Helsingfors, Hangö, Ingå, ..., Vasa (19)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 9. 12j3 -- Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land, månadsvis, 2016M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 622523 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (16)
  2. Land: Totalt, Belgien, Tyskland, Danmark, ..., Okänd (14)
  3. Riktning: Totalt, Avresande, Anlända, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M01 (85)
  5. Uppgifter: Antal, Antal, förändring i %, (2)


 10. 12j4 -- Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land, 1970-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 379666 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (16)
  2. Land: Totalt, Belgien, Tyskland, Danmark, ..., Okänd (14)
  3. Riktning: Totalt, Avresande, Anlända, (3)
  4. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2023 (54)
  5. Uppgifter: Antal, Antal, förändring i %, (2)


 11. 12j5 -- Transportarbetet i utrikes sjötrafik, månadsvis, 2019M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13948 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M01 (49)
  3. Uppgifter: Tonsjömil, Tonkilometers, På Finska Fartyg %, (3)


 12. 12j6 -- Transportarbetet i utrikes sjötrafik, 2005-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8291 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  3. Uppgifter: Tonsjömil, Tonkilometers, På Finska Fartyg %, (3)


 13. 12j7 -- Utrikes fartygstrafik via enskilda hamnar, månadsvis, 2019M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 96085 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Varkaus (48)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M01 (49)
  3. Uppgifter: Anlända Totalt, Anlända Finländska, Direkt anlända totalt, Direkt anlända Finländska, ..., Netto finländska direkt anlända (8)


 14. 12j8 -- Utrikes fartygstrafik via enskilda hamnar, 2019-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21586 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (5)
  2. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Varkaus (48)
  3. Uppgifter: Anlända Totalt, Anlända Finländska, Direkt anlända totalt, Direkt anlända Finländska, ..., Netto finländska direkt anlända (8)


 15. 12j9 -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, månadsvis, 2016M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 77547 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  2. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  3. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M01 (85)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 16. 12ja -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, 2016-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12314 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  2. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  3. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 17. 12jb -- Fartygstrafik genom Saima kanal, månadsvis, 2020M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16061 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Barbados, Cypern, ..., Saint Vincent och Grenadinerna (13)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2023M01 (37)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 18. 12jc -- Fartygstrafik genom Saima kanal, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5700 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Barbados, Cypern, ..., Saint Vincent och Grenadinerna (13)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 19. 12jd -- Utrikes sjötransporter efter land och varuslag, månadsvis, 2016M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 678866 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Land: Totalt, Europa, Afrika, Sydamerika, ..., Ökand (22)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M01 (85)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 20. 12je -- Utrikes sjötransporter efter land och varuslag, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 76893 Ändrad senast: 20230307 08.00

  1. Land: Totalt, Europa, Afrika, Sydamerika, ..., Ökand (22)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  5. Uppgifter: Ton, (1)