Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12is -- Utrikes sjötransporter efte rhamn och varuslag, månadsvis, 2016M01-2023M07

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3758039 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Korpo (53)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M07 (91)
  5. Uppgifter: Ton, På Finska Fartyg %, Ton, förändring i %, (3)


 2. 12it -- Utrikes sjötransporter efterham och varuslag, 1970-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2098502 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Korpo (53)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2023 (54)
  5. Uppgifter: Ton, På Finska Fartyg %, Ton, förändring i %, (3)


 3. 12iu -- Sjötransport av transportfordon efter ham, månadsvis, 2016M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 682206 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (18)
  2. Transportmedel: Totalt, Personbilar, Bussar, Lastbilar, ..., Övriga transportmedel (6)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M07 (91)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, Ton, förändring i %, Antal, förändring i %, (4)


 4. 12ix -- Sjötransport av transportfordon efter ham, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 70384 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (18)
  2. Transportmedel: Totalt, Personbilar, Bussar, Lastbilar, ..., Övriga transportmedel (6)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, Ton, förändring i %, Antal, förändring i %, (4)


 5. 12iy -- Sjötransport av containrar efter ham, månadsvis, 2016M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 399930 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Euraåminne, Helsingfors, ..., Vasa (22)
  2. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  3. Trafiktyp: Totalt, I transitotrafik, (2)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M07 (91)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, TEU, Ton, förändring i %, ..., TEU, förändring i % (6)


 6. 12iz -- Sjötransport av containrar efter ham, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45158 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Euraåminne, Helsingfors, ..., Vasa (22)
  2. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  3. Trafiktyp: Totalt, I transitotrafik, (2)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  5. Uppgifter: Ton, Antal, TEU, Ton, förändring i %, ..., TEU, förändring i % (6)


 7. 12j1 -- Transittrafik efter varuslag, månadsvis, 2016M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 951412 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Hamn: Totalt, Helsingfors, Hangö, Ingå, ..., Vasa (19)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M07 (91)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 8. 12j2 -- Transittrafik efter varuslag, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 93213 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Hamn: Totalt, Helsingfors, Hangö, Ingå, ..., Vasa (19)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 9. 12j3 -- Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land, månadsvis, 2016M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 666424 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (16)
  2. Land: Totalt, Belgien, Tyskland, Danmark, ..., Okänd (14)
  3. Riktning: Totalt, Avresande, Anlända, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M07 (91)
  5. Uppgifter: Antal, Antal, förändring i %, (2)


 10. 12j4 -- Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land, 1970-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 379756 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Hamn: Totalt, Eckerö, Helsingfors, Hangö, ..., Vasa (16)
  2. Land: Totalt, Belgien, Tyskland, Danmark, ..., Okänd (14)
  3. Riktning: Totalt, Avresande, Anlända, (3)
  4. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2023 (54)
  5. Uppgifter: Antal, Antal, förändring i %, (2)


 11. 12j5 -- Transportarbetet i utrikes sjötrafik, månadsvis, 2019M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14971 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M07 (55)
  3. Uppgifter: Tonsjömil, Tonkilometers, På Finska Fartyg %, (3)


 12. 12j6 -- Transportarbetet i utrikes sjötrafik, 2005-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8296 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  3. Uppgifter: Tonsjömil, Tonkilometers, På Finska Fartyg %, (3)


 13. 12j7 -- Utrikes fartygstrafik via enskilda hamnar, månadsvis, 2019M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 106482 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Varkaus (48)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M07 (55)
  3. Uppgifter: Anlända Totalt, Anlända Finländska, Direkt anlända totalt, Direkt anlända Finländska, ..., Netto finländska direkt anlända (8)


 14. 12j8 -- Utrikes fartygstrafik via enskilda hamnar, 2019-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21749 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (5)
  2. Hamn: Totalt, Dalsbruk, Eckerö, Euraåminne, ..., Varkaus (48)
  3. Uppgifter: Anlända Totalt, Anlända Finländska, Direkt anlända totalt, Direkt anlända Finländska, ..., Netto finländska direkt anlända (8)


 15. 12j9 -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, månadsvis, 2016M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 82293 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  2. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  3. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M07 (91)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 16. 12ja -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, 2016-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12314 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  2. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  3. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 17. 12jb -- Fartygstrafik genom Saima kanal, månadsvis, 2020M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18071 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Barbados, Cypern, ..., Saint Vincent och Grenadinerna (13)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2023M07 (43)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 18. 12jc -- Fartygstrafik genom Saima kanal, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5699 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Barbados, Cypern, ..., Saint Vincent och Grenadinerna (13)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 19. 12jd -- Utrikes sjötransporter efter land och varuslag, månadsvis, 2016M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 726039 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Land: Totalt, Europa, Afrika, Sydamerika, ..., Ökand (22)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2023M07 (91)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 20. 12je -- Utrikes sjötransporter efter land och varuslag, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 77628 Ändrad senast: 20230907 08.00

  1. Land: Totalt, Europa, Afrika, Sydamerika, ..., Ökand (22)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (17)
  3. Riktning: Totalt, Import, Export, (3)
  4. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  5. Uppgifter: Ton, (1)