Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11lj -- Preliminära uppgifter över befolkningsstruktur efter område, 2023M01*-2023M08*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2352534 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Månad: 2023M01*, 2023M02*, 2023M03*, 2023M04*, ..., 2023M08* (8)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Folkmängd, (1)


 2. 11lk -- Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter område, 2023Q1*-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 88351 Ändrad senast: 20230727 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Kvartal: 2023Q1*, 2023Q2*, (2)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)


 3. 11ll -- Befolkningsförändringar månadsvis, 1990M01-2023M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 98580 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2023M08* (404)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (18)