Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11lj -- Preliminära uppgifter över befolkningsstruktur efter område, 2023M01*-2023M12*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3514239 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. Månad: 2023M01*, 2023M02*, 2023M03*, 2023M04*, ..., 2023M12* (12)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Folkmängd, (1)


 2. 11lk -- Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter område, 2023Q1*-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 124995 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Kvartal: 2023Q1*, 2023Q2*, 2023Q3*, 2023Q4*, (4)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)


 3. 11ll -- Befolkningsförändringar månadsvis, 1990M01-2023M12*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 97653 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2023M12* (408)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (18)