Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11lj -- Preliminära uppgifter över befolkningsstruktur efter område, 2022M01*-2023M02*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4099530 Ändrad senast: 20230321 08.00

  1. Månad: 2022M01*, 2022M02*, 2022M03*, 2022M04*, ..., 2023M02* (14)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Folkmängd, (1)


 2. 11lk -- Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter område, 2022Q1*-2022Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 127860 Ändrad senast: 20230126 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Kvartal: 2022Q1*, 2022Q2*, 2022Q3*, 2022Q4*, (4)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)


 3. 11ll -- Befolkningsförändringar månadsvis, 1990M01-2023M02*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 98526 Ändrad senast: 20230321 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2023M02* (398)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (18)