Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 13ey -- Bostadshushållernas skulder enligt hushållstruktur och landskap, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 484515 Ändrad senast: 20220623 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Landskap: Sammanlagt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  3. Bostadshushållens struktur: Sammanlagt, 1 person, Ett vuxen med barn, Två eller flera vuxna med barn, ..., Övriga hushåller (6)
  4. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Andel bostadshushåll med skulder (procent) (6)
  5. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för inkomstens förvärande, Studieskulder (5)


 2. 13fs -- Bostadshushållernas skulder enligt hushållsstruktur och storområde, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 185401 Ändrad senast: 20220623 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Bostadshushållens struktur: Sammanlagt, 1 person, Ett vuxen med barn, Två eller flera vuxna med barn, ..., Övriga hushåller (6)
  3. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  4. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Andel bostadshushåll med skulder (procent) (6)
  5. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för inkomstens förvärande, Studieskulder (5)


 3. 13gk -- Bostadshushållernas skulder kommunvis, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1167759 Ändrad senast: 20220623 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Kommun: Sammanlagt, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Andel bostadshushåll med skulder (procent) (6)
  4. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för inkomstens förvärande, Studieskulder (5)


 4. 13gs -- Bostadshushållernas skulder enligt antal av barn och storområde, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 157394 Ändrad senast: 20220623 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  3. Antal av barn: Sammanlagt, Inga barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn (5)
  4. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Andel bostadshushåll med skulder (procent) (6)
  5. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för inkomstens förvärande, Studieskulder (5)


 5. 13gt -- Bostadshushållernas skulder enligt bostadsstruktur och skuldklass, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 291701 Ändrad senast: 20220623 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Skuldklass: Sammanlagt, Skuldklass < 9 999, Skuldklass 10 000-19 999, Skuldklass 20 000-29 999, ..., Skuldklass Inga skulder (12)
  3. Bostadshushållens struktur: Sammanlagt, 1 person, Ett vuxen med barn, Två eller flera vuxna med barn, ..., Övriga hushåller (6)
  4. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Andel bostadshushåll med skulder (procent) (6)
  5. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för inkomstens förvärande, Studieskulder (5)


 6. 13gv -- Bostadshushållernas skulder enligt skuldklass och storområde, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 335382 Ändrad senast: 20220623 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  3. Skuldklass: Sammanlagt, Skuldklass < 9 999, Skuldklass 10 000-19 999, Skuldklass 20 000-29 999, ..., Skuldklass Inga skulder (12)
  4. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Andel bostadshushåll med skulder (procent) (6)
  5. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för inkomstens förvärande, Studieskulder (5)


 7. 13gz -- Bostadshushållernas skulder, skuldsättningsgrad och inkomst enligt storområde och inkomstdesil, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 671943 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  3. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  5. Uppgifter: Skulderna sammanlagt (euro), Skuldsättningsgrad (procent), Disponibla penninginkomster (euro), Disponibla penninginkomster, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (6)


 8. 13hh -- Bostadshushållernas skulder enligt referenspersons ålder och bostadsstruktur, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1916822 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  2. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (7)
  3. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  4. Bostadshushållens struktur: Sammanlagt, 1 person, Ett vuxen med barn, Två eller flera vuxna med barn, ..., Övriga hushåller (6)
  5. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 24-34, 35-44, ..., 75- (8)
  6. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)


 9. 13is -- Bostadshushållernas skulder enligt skuldklass och ränteklass, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 654916 Ändrad senast: 20220623 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Ränteklass: Sammanlagt, Ränteklass < 499, Ränteklass 500-999, Ränteklass 1000-1499, ..., Ränteklass Inga räntorna (15)
  3. Skuldklass: Sammanlagt, Skuldklass < 9 999, Skuldklass 10 000-19 999, Skuldklass 20 000-29 999, ..., Skuldklass Inga skulder (12)
  4. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Andel bostadshushåll med skulder (procent) (6)
  5. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för inkomstens förvärande, Studieskulder (5)


 10. 13iy -- Bostadshushållernas skulder enligt referenspersons ålder och storområde, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1978289 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  2. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  3. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (7)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  5. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  6. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 25-34, 35-44, ..., 65- (7)


 11. 13jd -- Personernas skulder enligt storområde, ålder och kön, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 583616 Ändrad senast: 20220623 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  3. Åldersklass: Sammanlagt, 0-19, 20-29, 30-39, ..., 60- (7)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Andel personer med skulder (procent) (6)
  6. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för inkomstens förvärande, Studieskulder (5)


 12. 13ks -- Bostadshushållernas skulder, skuldsättningsgrad och inkomst enligt referenspersons ålder och skuldsättningsgrad, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 379214 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  2. Skuldsättningsgrad: Alla bostadshushåll, 0-99 %, 100-199 %, 200-299 %, ..., 500- % (7)
  3. Uppgifter: Skulderna sammanlagt (euro), Skuldsättningsgrad (procent), Disponibla penninginkomster (euro), Disponibla penninginkomster, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (6)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  5. Bostadshushållens struktur: Sammanlagt, 1 person, Ett vuxen med barn, Två eller flera vuxna med barn, ..., Övriga hushåller (6)


 13. 13kt -- Bostadshushållernas skulder, skuldsättningsgrad och inkomst enlight referenspersons ålder och landskap, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1328413 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Uppgifter: Skulderna sammanlagt (euro), Skuldsättningsgrad (procent), Disponibla penninginkomster (euro), Disponibla penninginkomster, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (6)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  4. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 24-34, 35-44, ..., 75- (8)
  5. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)


 14. 13kw -- Bostadshushållernas skulder, skuldsättningsgrad och inkomst kommunvis, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2506514 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (310)
  2. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  3. Uppgifter: Skulderna sammanlagt (euro), Skuldsättningsgrad (procent), Disponibla penninginkomster (euro), Disponibla penninginkomster, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (6)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)


 15. 13ug -- Bostadshushållernas skulder enligt referenspersons ålder och landskap, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6041201 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 24-34, 35-44, ..., 75- (8)
  3. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  4. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  5. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  6. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (7)