Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13gz -- Bostadshushållernas skulder, skuldsättningsgrad och inkomst enligt storområde och inkomstdesil, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 671943 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
  2. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  3. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  5. Uppgifter: Skulderna sammanlagt (euro), Skuldsättningsgrad (procent), Disponibla penninginkomster (euro), Disponibla penninginkomster, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (6)


 2. 13hh -- Bostadshushållernas skulder enligt referenspersons ålder och bostadsstruktur, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1916822 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  2. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (7)
  3. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  4. Bostadshushållens struktur: Sammanlagt, 1 person, Ett vuxen med barn, Två eller flera vuxna med barn, ..., Övriga hushåller (6)
  5. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 24-34, 35-44, ..., 75- (8)
  6. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)


 3. 13iy -- Bostadshushållernas skulder enligt referenspersons ålder och storområde, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1978289 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  2. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  3. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (7)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  5. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  6. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 25-34, 35-44, ..., 65- (7)


 4. 13ks -- Bostadshushållernas skulder, skuldsättningsgrad och inkomst enligt referenspersons ålder och skuldsättningsgrad, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 379214 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  2. Skuldsättningsgrad: Alla bostadshushåll, 0-99 %, 100-199 %, 200-299 %, ..., 500- % (7)
  3. Uppgifter: Skulderna sammanlagt (euro), Skuldsättningsgrad (procent), Disponibla penninginkomster (euro), Disponibla penninginkomster, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (6)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  5. Bostadshushållens struktur: Sammanlagt, 1 person, Ett vuxen med barn, Två eller flera vuxna med barn, ..., Övriga hushåller (6)


 5. 13kt -- Bostadshushållernas skulder, skuldsättningsgrad och inkomst enlight referenspersons ålder och landskap, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1328413 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Uppgifter: Skulderna sammanlagt (euro), Skuldsättningsgrad (procent), Disponibla penninginkomster (euro), Disponibla penninginkomster, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (6)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  4. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 24-34, 35-44, ..., 75- (8)
  5. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)


 6. 13kw -- Bostadshushållernas skulder, skuldsättningsgrad och inkomst kommunvis, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2506514 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (310)
  2. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  3. Uppgifter: Skulderna sammanlagt (euro), Skuldsättningsgrad (procent), Disponibla penninginkomster (euro), Disponibla penninginkomster, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (6)
  4. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)


 7. 13ug -- Bostadshushållernas skulder enligt referenspersons ålder och landskap, i 2021 års pengar, 2002-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6041201 Ändrad senast: 20221221 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Referenspersons ålder: Sammanlagt, 0-24, 24-34, 35-44, ..., 75- (8)
  3. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  4. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  5. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  6. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (7)


 8. 13xy -- Bostadshushållernas skulder enligt hushållstruktur och landskap, i 2022 års pengar, 2002-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4930532 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Landskap: Sammanlagt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  3. Bostadshushållens struktur: Sammanlagt, 1 person, Ett vuxen med barn, Två eller flera vuxna med barn, ..., Övriga hushåller (6)
  4. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  5. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  6. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (7)


 9. 13xz -- Bostadshushållernas skulder enligt hushållsstruktur och storområde, i 2022 års pengar, 2002-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1546414 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Bostadshushållens struktur: Sammanlagt, 1 person, Ett vuxen med barn, Två eller flera vuxna med barn, ..., Övriga hushåller (6)
  3. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  4. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  5. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  6. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna, medeltal (euro), Antal bostadsushåll med typ av skuld, ..., Antal bostadshushåll (6)


 10. 13y1 -- Bostadshushållernas skulder kommunvis, i 2022 års pengar, 2002-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12341841 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Vårdö (310)
  3. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  4. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  5. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (7)


 11. 13y3 -- Bostadshushållernas skulder enligt antal av barn och storområde, i 2022 års pengar, 2002-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1539374 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  3. Antal av barn: Sammanlagt, Inga barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn (5)
  4. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  5. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  6. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (7)


 12. 13y4 -- Bostadshushållernas skulder enligt hushållsstruktur och skuldklass, i 2022 års pengar, 2002-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2941741 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Skuldklass: Sammanlagt, Skuldklass < 9 999, Skuldklass 10 000-19 999, Skuldklass 20 000-29 999, ..., Skuldklass Inga skulder (12)
  3. Bostadshushållens struktur: Sammanlagt, 1 person, Ett vuxen med barn, Två eller flera vuxna med barn, ..., Övriga hushåller (6)
  4. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  5. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  6. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (7)


 13. 13y5 -- Bostadshushållernas skulder enligt skuldklass och storområde, i 2022 års pengar, 2002-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3398768 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Storområde: Sammanlagt, Huvudstadsregion, Övriga Helsingfors-Nyland, Södra Finland, ..., Åland (7)
  3. Skuldklass: Sammanlagt, Skuldklass < 9 999, Skuldklass 10 000-19 999, Skuldklass 20 000-29 999, ..., Skuldklass Inga skulder (12)
  4. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  5. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  6. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (7)


 14. 13y6 -- Bostadshushållernas skulder enligt skuldklass och ränteklass, i 2022 års pengar, 2002-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6827757 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Ränteklass: Sammanlagt, Ränteklass < 499, Ränteklass 500-999, Ränteklass 1000-1499, ..., Ränteklass Inga räntorna (15)
  3. Skuldklass: Sammanlagt, Skuldklass < 9 999, Skuldklass 10 000-19 999, Skuldklass 20 000-29 999, ..., Skuldklass Inga skulder (12)
  4. Bostadsushåll: Alla bostadshushåll, Bostadshushåll med skulder, Bostadshushåll med bostadsskuld, Bostadshushåll med övriga skulder, ..., Bostadshushåll utan studieskulder (10)
  5. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  6. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (7)


 15. 13y7 -- Personernas skulder enligt ålder och kön, i 2022 års pengar, 2002-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 930747 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Åldersklass: Sammanlagt, 0-19, 20-29, 30-39, ..., 60- (7)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Personer: Alla personer, Personer med skulder, Personer med bostadsskuld, Personer med övriga skulder, ..., Personer utan studieskulder (10)
  5. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  6. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal personer (7)


 16. 142c -- Bostadshushållernas skulder enligt hushållsstruktur och landskap, i 2022 års och i nominella pengar, 2002-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1107913 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Landskap: Sammanlagt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  3. Bostadshushållens struktur: Sammanlagt, 1 person, Ett vuxen med barn, Två eller flera vuxna med barn, ..., Övriga hushåller (6)
  4. Typ av skuld: Skulderna sammanlagt, Bostadsskulder, Övriga skulder, Skulder för näringsverksamhet och inkomstkälla, Studieskulder (5)
  5. Penningvärde: I 2022 års euro, I nominella euro, (2)
  6. Uppgifter: Skulder (euro), Skulder, medeltal (euro), Räntorna (euro), Räntorna, medeltal (euro), ..., Antal bostadshushåll (7)