Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13kw -- Bostadshushållernas skulder, skuldsättningsgrad och inkomst kommunvis, i 2021 års pengar, 2002-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-21
Skulderna sammanlagt (euro):
euro
Skuldsättningsgrad (procent):
procent
Disponibla penninginkomster (euro):
euro
Disponibla penninginkomster, medeltal (euro):
euro
Disponibla penninginkomster, median (euro):
euro
Antal bostadshushåll:
antal
2023-12-20
2022-12-21
Statistikcentralen, statistik över skuldsättning
078_13kw_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla bostadshushåll , Bostadshushåll med skulder , Bostadshushåll med bostadsskuld ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
... sekretessbelagd uppgift
Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde.
Statistikenhet: bostadshushåll.

Bostadsushåll

Definitionen av övriga skulder har förändrats år 2012, se Begrepp och definitioner.

Bostadsushåll

Skulder som betalas av hushåll som inte var skuldsatta vid årets slut ingår i klassen alla hushåll.