Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13kw -- Asuntokuntien velat, velkaantumisaste ja tulot kunnittain, vuoden 2022 rahassa, 2002-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
20.12.2023
Velat yhteensä (euroa):
Euroa
Velkaantumisaste (%):
Prosentti
Käytettävissä oleva rahatulo (euroa):
Euroa
Käytettävissä oleva rahatulo, keskiarvo (euroa):
Euroa
Käytettävissä oleva rahatulo, mediaani (euroa):
Euroa
Asuntokuntien lukumäärä:
Lukumäärä
20.12.2024
20.12.2023
Tilastokeskus, velkaantumistilasto
001_13kw_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Espoo , Helsinki ,

Valittu 0 Yhteensä 310

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki asuntokunnat , Velalliset asuntokunnat , Asuntovelalliset asuntokunnat ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valittu 1 Yhteensä 21

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
... tieto on salassapitosäännön alainen
Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: asuntokunta.

Asuntokunnat

Muiden velkojen määrittely on muuttunut vuonna 2012, ks. Käsitteet ja määritelmät.

Asuntokunnat

Kaikkien asuntokuntien korkoihin sisältyvät myös niiden asuntokuntien maksamat korot, joilla ei ollut velkaa vuoden lopussa.