To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

903 -- Työlliset ammattiaseman, iän, toimialan (TOL 2002) ja sukupuolen mukaan maakunnittain 2005-2007

Choose variables

No
10/30/2009
Henkilö
10/30/2009
Tilastokeskus
tyokay_903_200700
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Koko maa , Varsinais-Suomi , Uusimaa ,

Selected 0 of total 21

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , (A-B) Maa- ja metsätalous , (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,

Selected 0 of total 11

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ikä yhteensä , -24 , 25 - 29 ,

Selected 0 of total 10

Optional variable
Mandatory

Selected 0 of total 3

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300,000
Taulukon tiedot ovat lopullisia. Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät

Tilastossa käytetään 1.1.2009 aluejakoa koko aikasarjassa.

Sipoon osakuntaliitos 2009
1.1.2009 siirtyi Sipoon kunnasta 29,1 km2:n suuruinen alue Helsinkiin.
Muutoksen seurauksena Helsingin ja Sipoon kuntaraja ja Uudenmaan
ja Itä-Uudenmaan maakuntaraja sekä Helsingin seutukunnan ja
Porvoon seutukunnan rajat muuttuivat.
Tiedot eivät ole tämän vuoksi vertailukelpoisia aikasarjassa Itä-Uudenmaan
ja Uudenmaan maakunnan, Porvoon ja Helsingin seutukunnan sekä
Sipoon ja Helsingin kuntien osalta.
Vuodesta 2005 työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat 18-68 -vuotiaat, kun aiemmin työeläkevakuuttamissvelvollisuus on alkanut jo 14-vuoden iästä lähtien.
Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä ja opiskelijoiden määrän kasvuna.
Alaikäisten työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan.