Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

903 -- Työlliset ammattiaseman, iän, toimialan (TOL 2002) ja sukupuolen mukaan maakunnittain 2005-2007

Välj variabler

Nej
2009-10-30
Henkilö
2009-10-30
Tilastokeskus
tyokay_903_200700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Koko maa , Varsinais-Suomi , Uusimaa ,

Valda 0 Totalt 21

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , (A-B) Maa- ja metsätalous , (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ikä yhteensä , -24 , 25 - 29 ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Taulukon tiedot ovat lopullisia. Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät

Tilastossa käytetään 1.1.2009 aluejakoa koko aikasarjassa.

Sipoon osakuntaliitos 2009
1.1.2009 siirtyi Sipoon kunnasta 29,1 km2:n suuruinen alue Helsinkiin.
Muutoksen seurauksena Helsingin ja Sipoon kuntaraja ja Uudenmaan
ja Itä-Uudenmaan maakuntaraja sekä Helsingin seutukunnan ja
Porvoon seutukunnan rajat muuttuivat.
Tiedot eivät ole tämän vuoksi vertailukelpoisia aikasarjassa Itä-Uudenmaan
ja Uudenmaan maakunnan, Porvoon ja Helsingin seutukunnan sekä
Sipoon ja Helsingin kuntien osalta.
Vuodesta 2005 työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat 18-68 -vuotiaat, kun aiemmin työeläkevakuuttamissvelvollisuus on alkanut jo 14-vuoden iästä lähtien.
Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä ja opiskelijoiden määrän kasvuna.
Alaikäisten työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan.