Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12ey -- 1. Asukasrakenne, 2010-2021

Valitse muuttujat

Ei
25.1.2023
Asukkaat yhteensä (HE):
lukumäärä
Miehet (HE):
lukumäärä
Naiset (HE):
lukumäärä
Asukkaiden keski-ikä (HE):
lukumäärä
0-2-vuotiaat (HE):
lukumäärä
3-6-vuotiaat (HE):
lukumäärä
7-12-vuotiaat (HE):
lukumäärä
13-15-vuotiaat (HE):
lukumäärä
16-17-vuotiaat (HE):
lukumäärä
18-19-vuotiaat (HE):
lukumäärä
20-24-vuotiaat (HE):
lukumäärä
25-29-vuotiaat (HE):
lukumäärä
30-34-vuotiaat (HE):
lukumäärä
35-39-vuotiaat (HE):
lukumäärä
40-44-vuotiaat (HE):
lukumäärä
45-49-vuotiaat (HE):
lukumäärä
50-54-vuotiaat (HE):
lukumäärä
55-59-vuotiaat (HE):
lukumäärä
60-64-vuotiaat (HE):
lukumäärä
65-69-vuotiaat (HE):
lukumäärä
70-74-vuotiaat (HE):
lukumäärä
75-79-vuotiaat (HE):
lukumäärä
80-84-vuotiaat (HE):
lukumäärä
85 vuotta täyttäneet (HE):
lukumäärä
25.1.2024
25.1.2023
Tilastokeskus, väestörakenne
001_12ey_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Asukkaat yhteensä (HE) , Miehet (HE) , Naiset (HE) ,

Valittu 1 Yhteensä 24

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , 00100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö (Helsinki) , 00120 Punavuori - Bulevardi (Helsinki) ,

Valittu 0 Yhteensä 3 027

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 1 Yhteensä 12

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
... tieto on salassapitosäännön alainen Paavon kotisivu ASUKASRAKENNE (HE)
Perusjoukko:
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella. Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.
Tietosuoja:
Asukasrakennetiedot on salattu, jos alueella on alle 30 asukasta. Suojatuissa kentissä on arvo '...'.

Postinumeroalue

2023 postinumeroalueet
Paavo-postinumeroalueet (tilastolliset postinumeroalueet) on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde DVV, Väestötietojärjestelmä/VTJ, Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Rakennuksen tilastollinen postinumeroalue ei siksi kaikissa tapauksissa ole sama kuin rakennuksen osoitteen postinumero. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet).
Aineistoa ylläpidetään vuosittain uusien ja lakkautettujen postinumeroiden osalta (VTJ:n aineiston mukaisesti) ja se julkaistaan vuosittain tammikuussa. Eri vuosien postinumeroalueluokituksilla tuotetut tilastoaineistot eivät ole vertailukelpoisia.
Postinumeroalueen kunta (aluejako 1.1.2023) määräytyy pääsääntöisesti pinta-alan mukaan. Usean kunnan alueella oleva postinumeroalue saa sen kunnan kuntanumeron, jonka puolella suurin osa postinumeroalueen pinta-alasta sijaitsee. Postinumeroalueista summatut kunnittaiset tiedot eivät siis vastaa todellisia kuntatasoisia lukuja, jotka saa taulusta 10. Kaikki tietoryhmät kunnittain.

Tiedot

Asukkaat yhteensä (HE)

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Tämä on tietoryhmän kantaluku.

Miehet (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat miespuoliset henkilöt.

Naiset (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat naispuoliset henkilöt.

Asukkaiden keski-ikä (HE)

Asukkaiden keski-ikä on asukkaiden iän keskiarvo alueittain. Keskiarvoa laskettaessa on kunkin asukkaan ikään lisätty puoli vuotta, jonka jälkeen ikäsumma on jaettu asukkaiden lukumäärällä.

0-2-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 0-2-vuotiaat henkilöt.

3-6-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 3-6-vuotiaat henkilöt.

7-12-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 7-12-vuotiaat henkilöt.

13-15-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 13-15-vuotiaat henkilöt.

16-17-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 16-17-vuotiaat henkilöt.

18-19-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 18-19-vuotiaat henkilöt.

20-24-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 20-24-vuotiaat henkilöt.

25-29-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 25-29-vuotiaat henkilöt.

30-34-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 30-34-vuotiaat henkilöt.

35-39-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 35-39-vuotiaat henkilöt.

40-44-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 40-44-vuotiaat henkilöt.

45-49-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 45-49-vuotiaat henkilöt.

50-54-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 50-54-vuotiaat henkilöt.

55-59-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 55-59-vuotiaat henkilöt.

60-64-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 60-64-vuotiaat henkilöt.

65-69-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 65-69-vuotiaat henkilöt.

70-74-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 70-74-vuotiaat henkilöt.

75-79-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 75-79-vuotiaat henkilöt.

80-84-vuotiaat (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 80-84-vuotiaat henkilöt.

85 vuotta täyttäneet (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat yli 84-vuotiaat henkilöt.