Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11x5 -- Vuokraindeksi (2015=100) ja keskineliövuokrat, vuositiedot, 2015-2023

Valitse muuttujat

Kyllä
18.1.2024
Indeksi (2015=100):
Indeksipisteluku
Muutos edelliseen neljännekseen (indeksi 2015=100):
%
Muutos edelliseen vuoteen (indeksi 2015=100):
%
Lukumäärä:
Lukumäärä
Neliövuokra (eur/m2):
eur / m2
Keskivuokralaskennan lukumäärä:
Lukumäärä
Neliövuokra uusille vuokrasuhteille (eur/m2):
eur / m2
Neliövuokralaskennan lukumäärä, uudet vuokrasuhteet:
Lukumäärä
18.4.2024
9.5.2019
Tilastokeskus, asuntojen vuokrat
001_11x5_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Indeksi (2015=100) , Muutos edelliseen neljännekseen (indeksi 2015=100) , Muutos edelliseen vuoteen (indeksi 2015=100) ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valittu 1 Yhteensä 9

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko maa , Pääkaupunkiseutu (PKS) , Muu Suomi (koko maa pl. PKS) ,

Valittu 0 Yhteensä 84

Valittu 0 Yhteensä 4

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio ... tieto on salassapitosäännön alainen
... tieto on salassapitosäännön alainen
Alueluokitus: https://stat.fi/fi/luokitukset/alue/alue_44_20190806/

Huoneluku

Huoneluku on asunnon asuinhuoneiden lukumäärä. Keittiötä ei lueta asuinhuoneeksi. Huonelukuluokkaan 3h+ kuuluvat asunnot, joissa on vähintään kolme huonetta.

Rahoitusmuoto

Luokittelee havainnon vapaarahoitteiseksi tai ARA-vuokra-asunnoksi

Tiedot

Indeksi (2015=100)

Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusjakson (esimerkiksi vuoden) suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusjakson arvosta tai määrästä. Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100. Indeksin laskenta perustuu samojen asuntojen vuokrien seuraamiseen ajassa. Näin huomioidaan vuokra-asuntojen laatuerot eri ajankohtina.

Muutos edelliseen neljännekseen (indeksi 2015=100)

Neljännesvuosimuutoksella tarkoitetaan vuosineljänneksen indeksin suhteellista muutosta verrattuna edellisen vuosineljänneksen indeksiin. Muutos ilmaistaan yleensä prosenttilukuna.

Muutos edelliseen vuoteen (indeksi 2015=100)

Vuosimuutos on indeksin suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).

Lukumäärä

Havaintojen lukumäärä vuokraindeksin laskennassa

Neliövuokra (eur/m2)

Neliövuokrat ovat painotettuja neliövuokrien geometrisia keskiarvoja (eur/m²). Keskivuokrissa ei ole huomioitu erilaisten vuokra-asuntojen laatueroja eivätkä ne siten sovellu vuokramuutosten tarkasteluun.

Keskivuokralaskennan lukumäärä

Havaintojen lukumäärä keskineliövuokrien laskennassa

Neliövuokra uusille vuokrasuhteille (eur/m2)

Neliövuokrat ovat painotettuja neliövuokrien geometrisia keskiarvoja (eur/m²). Uudella vuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka on alkanut kuusi kuukautta tilaston julkistuksen mukaisen viiteajankohdan päättymisestä. Uuden vuokrasuhteen keskineliövuokra ilmoitetaan tilastossa vapaarahoitteisille vuokra-asunnoille. Keskivuokrissa ei ole huomioitu erilaisten vuokra-asuntojen laatueroja eivätkä ne siten sovellu vuokramuutosten tarkasteluun.

Neliövuokralaskennan lukumäärä, uudet vuokrasuhteet

Havaintojen lukumäärä keskineliövuokrien laskennassa, uudet vuokrasuhteet