Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11x5 -- Hyresindex (2015=100) och genomsnittliga kvadratmeterhyror, 2015-2023

Välj variabler

Ja
2024-01-18
Index (2015=100):
Indextal
Kvartalsförändring (index 2015=100):
%
Årsförändring (index 2015=100):
%
Antal:
Antal
Kvadratmeterspris (eur/m2):
eur / m2
Antal vid alla hyresförhållanden:
Antal
Kvadratmeterspris vid nya hyresförhållanden (eur/m2):
eur / m2
Antal vid nya hyresförhållanden:
Antal
2024-04-18
2019-05-09
Statistikcentralen, bostadshyror
001_11x5_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Index (2015=100) , Kvartalsförändring (index 2015=100) , Årsförändring (index 2015=100) ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Huvudstadsregionen , Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) ,

Valda 0 Totalt 84

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift
Regional indelning: https://stat.fi/sv/luokitukset/alue/alue_44_20190806/

Antal rum

Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.

Finansieringssätt

Klassificerar en observation som fri finansierad eller ARA.

Uppgifter

Index (2015=100)

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100. Beräkningen av indexet baserar sig på att man över tid följer med hyrorna för samma bostäder. På så sätt beaktas kvalitetsskillnaderna mellan hyresbostäderna vid olika tidpunkter.

Kvartalsförändring (index 2015=100)

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Årsförändring (index 2015=100)

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).

Antal

Havaintojen lukumäärä vuokraindeksin laskennassa

Kvadratmeterspris (eur/m2)

Kvadratmeterhyrorna är viktade geometriska medelvärden av kvadratmeterhyror (eur/m²). När det gäller kvadratmeterhyror har man inte beaktat kvalitetsskillnaderna mellan olika hyresbostäder och därför lämpar de sig inte för granskning av hyresförändringar.

Antal vid alla hyresförhållanden

Havaintojen lukumäärä keskineliövuokrien laskennassa

Kvadratmeterspris vid nya hyresförhållanden (eur/m2)

Kvadratmeterhyrorna är viktade geometriska medelvärden av kvadratmeterhyror (eur/m²). När det gäller kvadratmeterhyror har man inte beaktat kvalitetsskillnaderna mellan olika hyresbostäder och därför lämpar de sig inte för granskning av hyresförändringar.

Antal vid nya hyresförhållanden

Antal vid nya hyresförhållanden