Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13vl -- Kurssikoulutuksen kustannukset ja ulkoisen koulutuksen järjestäjä yrityksen koon mukaan, 2010-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
24.3.2023
Koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista, %:
Prosentti
Koulutuskustannukset työntekijää kohden, euroa:
Lukumäärä
Koulutuskustannukset koulutuksen osallistujaa kohden, euroa:
Lukumäärä
Koulutuskustannukset per koulutustunti, euroa:
Lukumäärä
Kustannuserä 1: Koulutusajan palkkakustannusten osuus koulutuskustannuksista, %:
Prosentti
Kustannuserä 2: Koulutuksen järjestäjille maksettujen maksujen osuus koulutuskustannuksista, %:
Prosentti
Kustannuserä 3: Osallistujien matka- ja kulukorvausten osuus koulutuskustannuksista, %:
Prosentti
Kustannuserä 4: Koulutushenkilöstön palkkojen osuus koulutuskustannuksista, %:
Prosentti
Kustannuserä 5: Tila-, väline- ja materiaalikulujen osuus koulutuskustannuksista, %:
Prosentti
Kustannuserä 6: Koulutusrahastoihin maksettujen maksujen osuus koulutuskustannuksista, %:
Prosentti
Kustannuserä 7: Saatujen tukien osuus koulutuskustannuksista, %:
Prosentti
Oppilaitosten osuus koulutuksen järjestäjistä, %:
Prosentti
Muiden koulutuslaitosten kuin oppilaitosten osuus koulutuksen järjestäjistä, %:
Prosentti
Koulutusyritysten osuus koulutuksen järjestäjistä, %:
Prosentti
Muiden yritysten kuin koulutusyritysten osuus koulutuksen järjestäjistä, %:
Prosentti
Työnantajaliittojen osuus koulutuksen järjestäjistä, %:
Prosentti
Ammattiliittojen osuus koulutuksen järjestäjistä, %:
Prosentti
Muiden järjestäjien osuus koulutuksen järjestäjistä, %:
Prosentti
24.3.2028
24.3.2023
Tilastokeskus, CVTS, yritysten henkilöstökoulutus
194_13vl_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista, % , Koulutuskustannukset työntekijää kohden, euroa , Koulutuskustannukset koulutuksen osallistujaa kohden, euroa ,

Valittu 1 Yhteensä 18

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 10 - 19 henkeä , 20 - 49 henkeä ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva 1) Koulutuksen kokonaiskustannukset muodostuvat laskemalla yhteen kustannuserät 1.-6. ja vähentämällä siitä 7. Saadut tuet.
2) Oppilaitokset: peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot ja korkeakoulut.
3) Muut koulutuslaitokset kuin oppilaitokset: ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja erikoisoppilaitokset, kansan- ja kansalaisopistot.

Henkilöstön määrä

Yrityksen kokoluokka henkilöstömäärän perusteella, 6 luokkaa.

Tiedot

Oppilaitosten osuus koulutuksen järjestäjistä, %

Koulut, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot ja korkeakoulut.

Muiden koulutuslaitosten kuin oppilaitosten osuus koulutuksen järjestäjistä, %

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja erikoisoppilaitokset, kansan- ja kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot.