Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13vl -- Kostnaderna för kursutbildning samt extern utbildningsanordnare efter företagets storlek, 2010-2020

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna, %:
Procent
Utbildningskostnader per anställd, euro:
Antal
Utbildningskostnader per utbildningsdeltagare, euro:
Antal
Utbildningskostnader per utbildningstimme, euro:
Antal
Kostnadspost 1: Lönekostnadernas andel av utbildningskostnaderna under utbildningstiden, %:
Procent
Kostnadspost 2: Andelen betalningar till utbildningsanordnare av utbildningskostnaderna, %:
Procent
Kostnadspost 3: Deltagarnas rese- och kostnadsersättningars andel av utbildningskostnaderna, %:
Procent
Kostnadspost 4: Utbildningspersonalens löneandel av utbildningskostnaderna, %:
Procent
Kostnadspost 5: Lokal-, redskaps- och materialkostnadernas andel av utbildningskostnaderna, %:
Procent
Kostnadspost 6: Andelen betalningar till utbildningsfonder av utbildningskostnaderna, %:
Procent
Kostnadspost 7: Andelen erhållna stöd av utbildningskostnaderna, %:
Procent
Läroanstalternas andel av utbildningsanordnarna, %:
Procent
Andelen andra utbildningsanstalter än läroanstalter av utbildningsanordnarna, %:
Procent
Utbildningsföretagens andel av utbildningsanordnarna, %:
Procent
Andelen andra företag än utbildningsföretag av utbildningsanordnarna, %:
Procent
Arbetsgivarförbundens andel av utbildningsanordnarna, %:
Procent
Fackförbundens andel av utbildningsanordnarna, %:
Procent
Andra anordnares andel av utbildningsanordnarna, %:
Procent
2028-03-24
2023-03-24
Statistikcentralen, CVTS, företagens personalutbildning
194_13vl_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna, % , Utbildningskostnader per anställd, euro , Utbildningskostnader per utbildningsdeltagare, euro ,

Valda 1 Totalt 18

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 10 - 19 personer , 20 - 49 personer ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas 1) De totala kostnaderna för utbildningen utgörs av summan av kostnadsposterna 1-6 minus kostnadspost 7. Erhållna stöd.
2) Läroanstalter: grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och högskolor.
3) Andra utbildningsanstalter än läroanstalter: yrkesutbildningscenter för vuxna och specialläroanstalter, folkhögskolor och medborgarinstitut, studiecentraler och sommaruniversitet).

Antal anställda

Företagets storleksklass baserat på antal anställda, 6 kategorier.

Uppgifter

Läroanstalternas andel av utbildningsanordnarna, %

Koulut, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot ja korkeakoulut.

Andelen andra utbildningsanstalter än läroanstalter av utbildningsanordnarna, %

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja erikoisoppilaitokset, kansan- ja kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot.