Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13gm -- Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt, 2010Q1-2023Q3*

Valitse muuttujat

Kyllä
20.12.2023
Päästö (miljoonaa tonnia):
miljoonaa tonnia CO2-ekv.
Päästö, vuosimuutos (%):
Prosentti
Päästö, neljännesmuutos (%):
Prosentti
Päästö, kumulatiivinen määrä vuoden alusta (miljoonaa tonnia):
miljoonaa tonnia CO2-ekv.
Päästö, kumulatiivinen määrä vuoden alusta, vuosimuutos (%):
Prosentti
18.4.2024
14.4.2022
Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus
001_13gm_2023q3
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2010Q1 , 2010Q2 , 2010Q3 ,

Valittu 1 Yhteensä 55

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 1

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt: Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta aiheutuvat CO2-päästöt. Osa masuunien päästöistä on laskettu prosessiperäisiksi päästöiksi, jotka eivät sisälly tähän lukuun. Vastaa kasvihuonekaasuinventaarioraportoinnin luokkaa 1A energiasektorin polttoperäiset päästöt (fuel combustion). Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja): Ilman maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsätaloussektoria (LULUCF). Päästömäärä hiilidioksidiekvivalentteina.

Vuosineljännes

* ennakkotieto

Vuosineljännes

2022Q1*

* ennakkotieto

2022Q2*

* ennakkotieto

2022Q3*

* ennakkotieto

2022Q4*

* ennakkotieto

2023Q1*

* ennakkotieto

2023Q2*

* ennakkotieto

2023Q3*

* ennakkotieto