Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13gm -- CO2-utsläpp från energianvändning, 2010Q1-2023Q3*

Välj variabler

Ja
2023-12-20
Utsläpp (miljoner ton):
miljoonaa tonnia CO2-ekv.
Utsläpp, årsförändring (%):
Procent
Utsläpp, kvartalsförändring (%):
Procent
Utsläpp, kumulativ mångd fr.o.m. början av året (miljon ton):
miljoonaa tonnia CO2-ekv.
Utsläpp, kumulativ mångd fr.o.m. början av året, årsförändring (%):
Procent
2024-04-18
2022-04-14
Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning
001_13gm_2023q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010Q1 , 2010Q2 , 2010Q3 ,

Valda 1 Totalt 55

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma CO2-utsläpp från energianvänding av bränslen: Innehåller CO2-utsläppen från förbränning av fossila bränslen och torv. En del av utsläppen från masugnar har beräknats som processrelaterade utsläpp, som inte ingår i detta kapitel. Motsvarar klassen 1A energisektorns bränslebaserade utsläpp i rapporteringen av växthusgasinventeringen. Växthusgasutsläpp (utan sänkor): Utan markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (senaste året preliminära). Utsläpp uttryckt i koldioxidekvivalenter.

Kvartal

* preliminär uppgift

Kvartal

2022Q1*

* preliminär uppgift

2022Q2*

* preliminär uppgift

2022Q3*

* preliminär uppgift

2022Q4*

* preliminär uppgift

2023Q1*

* preliminär uppgift

2023Q2*

* preliminär uppgift

2023Q3*

* preliminär uppgift