Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13ju -- Luottamus toisiin ihmisiin 16 vuotta täyttäneessä väestössä tuloryhmittäin, 2013-2023

Valitse muuttujat

Kyllä
28.3.2024
Luottamuksen taso 9-10:
Lukumäärä
Luottamuksen taso 9-10, %:
%
Luottamuksen taso 7-8:
Lukumäärä
Luottamuksen taso 7-8, %:
%
Luottamuksen taso 0-6:
Lukumäärä
Luottamuksen taso 0-6, %:
%
Henkilöitä perusjoukossa:
Lukumäärä
Henkilöitä otoksessa:
Lukumäärä
Luottamuksen taso 9-10, henkilöitä otoksessa:
Lukumäärä
Luottamuksen taso 7-8, henkilöitä otoksessa:
Lukumäärä
Luottamuksen taso 0-6, henkilöitä otoksessa:
Lukumäärä
28.3.2024
21.3.2022
Tilastokeskus, elinolotilasto
001_13ju_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Luottamuksen taso 9-10 , Luottamuksen taso 9-10, % , Luottamuksen taso 7-8 ,

Valittu 1 Yhteensä 11

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Valittu 0 Yhteensä 6

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . = otoskoko alle 10 (prosenttiosuudet) tai alle 30 (lukumäärät).
Luottamus toisiin ihmisiin asteikolla 0 (ei luota toisiin ihmisiin lainkaan) - 10 (täysi luottamus toisiin ihmisiin)
Tutkimuksen tiedonkeruutapaa muutettiin vuonna 2022. Tiedonkeruutavan muutoksen vuoksi vuoden 2022 tietoihin voi liittyä epävarmuuksia vertailukelpoisuudessa aiempiin vuosiin. Ks. tarkemmin tilaston dokumentaatiosta.