Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ju -- Förtroende för andra människor bland 16 år fyllda efter inkomstgrupp, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Förtoende 9-10:
Antal
Förtoende 9-10, %:
%
Förtoende 7-8:
Antal
Förtoende 7-8, %:
%
Förtoende 0-6:
Antal
Förtoende 0-6, %:
%
Personer i populationen:
Antal
Personer i urval:
Antal
Förtoende 9-10, antal i urvalet:
Antal
Förtoende 7-8, antal i urvalet:
Antal
Förtoende 0-6, antal i urvalet:
Antal
2023-03-24
2022-03-21
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
001_13ju_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Förtoende 9-10 , Förtoende 9-10, % , Förtoende 7-8 ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . = urvalsgruppen har omfattat färre än 10 (procentfördelning) eller 30 fall (antal).
Förtroende för andra människor på en skala mellan 0 (litar inte alls på andra människor) och 10 (litar helt på andra människor)
Datainsamlingssättet för undersökningen ändrades år 2022. På grund av ändringen av datainsamlingssättet kan det finnas osäkerheter i jämförbarheten mellan uppgifterna för år 2022 och uppgifterna för tidigare år. Läs mer i statistikens dokumentation.