Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13xl -- Kokemus ulkopuolisuuden tunteesta 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän mukaan, 2022

Valitse muuttujat

Kyllä
31.3.2023
Tunnen itseni ulkopuoliseksi, täysin tai jokseenkin samaa mieltä, %:
Prosentti
Tunnen itseni ulkopuoliseksi, täysin tai jokseenkin samaa mieltä, lkm:
Lukumäärä
Tunnen itseni ulkopuoliseksi, ei samaa eikä eri mieltä, %:
Prosentti
Tunnen itseni ulkopuoliseksi, ei samaa eikä eri mieltä, lkm:
Lukumäärä
Tunnen itseni ulkopuoliseksi, jokseenkin eri mieltä, %:
Prosentti
Tunnen itseni ulkopuoliseksi, jokseenkin eri mieltä, lkm:
Lukumäärä
Tunnen itseni ulkopuoliseksi, täysin eri mieltä, %:
Prosentti
Tunnen itseni ulkopuoliseksi, täysin eri mieltä, lkm:
Lukumäärä
31.3.2023
3.3.2023
Tilastokeskus, elinolotilasto
203_13xl_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Tunnen itseni ulkopuoliseksi, täysin tai jokseenkin samaa mieltä, % , Tunnen itseni ulkopuoliseksi, täysin tai jokseenkin samaa mieltä, lkm , Tunnen itseni ulkopuoliseksi, ei samaa eikä eri mieltä, % ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 16 - 24 , 25 - 34 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Taulukon tiedot perustuvat haastattelu- ja verkkolomakkeella esitettyyn kysymykseen: Missä määrin olet samaa mieltä seuraavan väittämän kanssa: 'Tunnen itseni ulkopuoliseksi.'? Ota huomioon kokemuksesi kuulumisesta yhteiskuntaan, sosiaaliset suhteesi, työelämän ja pääsyn palveluiden piiriin. 1. Täysin samaa mieltä 2. Jokseenkin samaa mieltä 3. Ei samaa eikä eri mieltä 4. Jokseenkin eri mieltä 5. Täysin eri mieltä